YLLI muuttuu YLLI 2.0:ksi

Lähiöohjelman 2020-2022 rahoittama YLLI-hanke päättyy, mutta tulokset jäävät elämään ja niitä kehitetään ja hiotaan edelleen. Perjantaina 31.3.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi myönteisen rahoituspäätöksen rahoittaa YLLI 2.0 -kehittämishanketta Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista. YLLI 2.0 on suunniteltu kolmivuotiseksi hankkeeksi, ja OKM:n rahoituspäätös varmistaa työskentelyn aluksi ensimmäiselle vuodelle 1.6.2023-31.5.202.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

YLLI 2.0:n tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvat, aiemmassa YLLI-tutkimushankkeessa luodut konkreettiset työkalut ja toiminnot.

Hankkeen alueellinen kattavuus on valtakunnallisesti koko Suomi. Kohderyhmänä ovat laaja-alaisesti aiheesta kiinnostuneet paikalliset toimijat, jotka osallistuvat kansalaisten liikuttamiseen: niin kuntaorganisaatiot ja niiden eri toimialat, NGO-toimijat kuten seurat ja yhdistykset sekä vapaa sivistystyö. Osallistavalla yhteiskehittämisellä jatkokehitämme YLLI-hankkeen toimintoja vastaamaan erilaisia olosuhteita ja eri kuntien tarpeita. Heidän kauttaan vaikutamme välillisesti kansalaisten mahdollisuuksiin; erityisesti passiiviset ja vähän liikkuvat kansalaiset kuten esim. maahanmuuttajataustaiset, syrjäytyneet ja ikääntyneet.

Aiempi YLLI-tutkimushanke, jota rahoitti Lähiöohjelma 2020-2022, keskittyi ohjelman mukaisesti lähiöiden olosuhteisiin ja asukkaisiin. Kuntia ja asuinalueita on kuitenkin Suomessa hyvin erilaisia. YLLI 2.0 jatkaa YLLI-tutkimushankkeen jälkeen valtakunnallisesti kattavasti hyödyntäen myös kuntien ja kaupunkien epävirallisia verkostoja kuten seitsemän suurimman kaupungin yhteistyöverkostoa. YLLI 2.0:n jalkautustyö tehdään uusien yhteiskehittämiskierrosten avulla, missä samalla aiemmin lähiötutkimuksen tiedon valossa kehitettyjä toimintoja kehitetään vastaamaan erilaisten kuntien ja alueiden tarpeita. Nämä toteutetaan tiedeneuvonnan työpajamuotoisten interventioiden tulosten avulla. Interventiot järjestetään laaja-alaisesti lähialueen eri toimijoille. Kehittämällä toimintoja liikkumisen ja liikuntapalveluiden järjestäjien tasolla voi kehittyä merkittävästi välillisesti väestön fyysisen aktiivisuuden edellytykset.

Lisätietoja antaa YLLI 2.0 -kehittämishankkeen johtaja Petteri Muukkonen, +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi