YLLI-hanke hakee tutkimusavustajaa tietokantatyöhön Helsingin yliopistoon (hakuaika 8.11.2020)

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” hakee tutkimusavustajaa 31.12.2022 asti kestävään työsuhteeseen Helsingin yliopistoon. Nyt haetaan osaajaa, joka avustaa hankkeen tutkijoita suurten tietoaineistojen kokoamisessa tietokantoihin sekä niiden hallinnoinnissa ja käsittelyssä. Sijaintia kuvaava tieto on big datassamme keskeistä, mutta sijaintitietomme voi olla esimerkiksi koordinaatteja, osoitetietoa, some-postausten sijaintitunnisteita, hashtageja, tekstiä tai kuvia. Eli kykyä ongemanratkaisuun varmasti tullaan tarvitsemaan. Tutkimusavustaja auttaa kehittämään maantieteellisen big datan kokoamista, hallinnointia, käsittelyä ja visualisointia tukevaa tutkimusinfrastruktuuria yhdessä maantieteen alan tutkijoiden kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivotaan osaamista esimerkiksi seuraavilta aloilta: tietojenkäsittelytiede, tietokantojen suunnittelu ja hallinnointi, ohjelmointi, paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät, big data.

Tehtävä sopii alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle, jonka tausta on esimerkiksi tietojenkäsittelytieteessä, maanmittausalalla, geoinformatiikassa, paikkatiedossa, maantieteessä tai muultaa soveltuvalta alalta.

Hakuilmoitus: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusavustaja-geotieteiden-ja-maantieteen-osasto