Seminaarikutsu: Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön 22.11.2022

TIEDOLLA JOHTAEN YHDENVERTAISEEN LIIKUNNALLISEEN LÄHIÖÖN

ti 22.11.2022

klo 12-17

Pankkisali, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Kutsukirje

Tervetuloa mukaan Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeen ja Lähiöohjelman järjestämään ”Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön” -seminaariin. Mukana tapahtumassa on myös Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ) -tutkimushanke. Alustuksia ja osallistavaa työpajatoimintaa sisältävässä seminaarissa muodostetaan kokonaiskäsitys liikuntapalveluiden ja liikkumisympäristöjen saavutettavuudesta, esitellään saavutettavuuden arviointiin soveltuvia aineistoja ja työkaluja sekä edistetään tiedontuottajien, asiantuntijoiden ja kuntien välistä yhteistyötä. Työpajakeskusteluista kootaan yhteenveto, joka jaetaan tilaisuuteen osallistujille.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien edistämisestä kiinnostuneille. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kuntaorganisaation eri hallinnonaloilla ja muissa yhteisöissä työskentelevät yhdenvertaisuudesta ja liikuntapalveluista kiinnostuneet. 

SEMINAARIN AJANKOHTA JA PAIKKA

Seminaari toteutetaan tiistaina 22.11.2022 klo 12:00-17:00 Ympäristöministeriön pankkisalissa (Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki). Työpaja järjestetään lähtökohtaisesti lähitapaamisena, mutta myös etäosallistuminen on mahdollista.

ILMOITTAUTUMINEN

Seminaariin ilmoittaudutaan ennakkoon. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.11.2022 osoitteessa https://link.webropol.com/s/ylliseminaari

SEMINAARIN OHJELMA

12:00   Seminaarin avaaminen ja YLLI-tutkimushankkeen esittely

12:15   Avauspuheenvuoro: Lähiöohjelma, Jaana Nevalainen

12:30   Alustus: Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet ja tiedolla johtamisen yhteiskehittäminen YLLI-hankkeessa

12:50   Työpaja I: Tiedolla johtaminen eri työtehtävissä/organisaatioissa

13:45   Kahvitauko

14:15   Alustukset: Työkaluja tiedolla johtamiseen

– LIPAS-analyysityökalut: Saavutettavuuslaskenta ja monipuolisuusindeksi (YLLI-hanke)

– Paikkatietoaineistoja viher- ja vesialueiden saavutettavuudesta (HYVIÖ-hanke)

– Liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden ulottuvuudet (YLLI-hanke)

15:45   Työpaja II: Saavutettavuuden ulottuvuudet käytännön työkaluna

16:45   Yhteenveto seminaarista

17:00   Seminaari päättyy

LISÄTIEDOT 

YLLI-hanke: Janne Pyykönen, janne.t.pyykonen@jyu.fi

Ympäristöministeriö: Jaana Nevalainen, Jaana.Nevalainen@gov.fi

Seminaari on osa laajempaa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö-tutkimushanketta. Lue lisää osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/  

#Lähiöohjelma 2020-2022