Yritysyhteistyö nousuun: ulkomaisten vai kotimaisten kumppanien kanssa??

Kotimaisten yritysten tutkimukseen investoimat rahat vähentyivät 2010-luvulla. Vaikka sijoitukset tuotekehitykseen ja tutkimukseen ovat vähitellen taas kasvaneet, tuntuisi naiivilta, jos yliopisto luottaisi yksinomaa kotimaiseen yritysrahoitukseen. Kotimainen politiikka ja siihen heijastuvat ulkomaiset tapahtumat vaikuttavat myös suomalaisten yritysten halukkuuteen investoida tutkimukseen.

Kuva 1. Kotimaisten yritysten TKI-menot 2010-2017 (Tilastokeskus). Tutkimus- ja kehitysmenot laskivat huippuvuodesta 2011 vuoteen 2015 yhteensä 31%.

Helsingin yliopiston tutkimusrahoitus yrityksiltä on kuitenkin saanut puhtia EU-maiden ja muun maailman yritysten tuomasta rahasta. Erityisesti EU:n ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaispotista on kasvanut vauhdikkaasti.  Kun vuonna 2010 alle 1% Helsingin yliopiston tutkimukseen suunnatusta yritysrahoituksesta saatiin Euroopan ulkopuolelta, kasvoi osuus 19 %:iin vuonna 2017.

Kuka hyötyy eniten yhteistyöstä?

Suomen valtion kannalta tuntuu nurinkuriselta, jos suomalaisessa yliopistossa kehitettyä teknologiaa ja osaamista viedään aina vain enemmän ulkomaille. Ulkomaisten yhtiöiden hankkima osaaminenhan muuttuu rahaksi ja työpaikoiksi Suomen verottajan ulottumattomissa.

Huolestuttavinta on, jos tietoa myydään alehintaan. Valitettavan usein yritys onnistuu neuvottelemaan yliopistojen kanssa itselleen edullisen hinnan, ja yliopistolle ei jää viivan alle kuin akateemisia julkaisuja. Yritysyhteistyön osalta on tärkeää ymmärtää, että yritys tarvitsee tutkimusta liiketoimintansa kehittämiseen. Investoinnit tulevaisuuteen voivat olla kalliitakin, jos tuotto-odotus on korkea. Yliopistolle jäänyt voitto käytetään perustutkimukseen, joten lopulta tämäkin tieto siirtyy yhteiskunnan käyttöön.

Eettisiä ongelmia

Tiedon ja teknologisen osaaminen jakaminen ulkomaille sisältää muitakin kuin taloudellisia ongelmia. Tekniikkaa voidaan usein käyttää myös eri tarkoituksiin kuin niihin, joihin se on luotu. Esimerkiksi kasvojentunnistusteknologia voi nopeuttaa turvatarkastuksia lentokentillä, mutta samalla estää poliittisesti epäilyttäviä henkilöitä kävelemästä kaduilla. Dronet voivat viedä lääkkeitä esim. maanjäristyksen takia eristykseen jääneille alueille, mutta niillä voidaan valvoa myös toisinajattelijoita.

Keskustelu siitä, millaisen kannan yliopisto ottaa eettisiin ratkaisuihin, on vielä käymättä.

Tutkimuspalveluiden ja viestinnän tuki tarpeen

Ulkomaisiin yritysyhteistyökumppaneihin joudutaan panostamaan aivan toisella tavalla kuin kotimaisiin. Luottamussuhteen luominen ulkomaiseen toimijaan kestää kauemmin kuin suomalaisten yritysten kanssa. Yliopiston brändiä pitää kiillottaa jatkuvasti, jotta se tavoittaisi kansainvälisten firmojen huomion. Kansainvälisillä kentillä kilpaillaan Cambridgen, Stanfordin ja Oxfordin kaltaisten nimekkäiden yliopistojen rinnalla. Pienestä, pohjoisesta yliopistosta nousevia tutkijoita ei aina huomata helposti.

Kuva 2. Kotimaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön hyvät puolet ja haasteet.

Suhteiden luominen suuryrityksiin tehdään yksilötasolla. Tutkijoiden on päästävä kongresseihin vakuuttamaan kumppaninsa. Samaan aikaan osastojen ja tutkimusryhmien ulkoisien nettisivujen on oltava huippukunnossa ja tutkijoiden TUHAT-profiilien valmiita kumppaneiden tarkasteltaviksi. Kun vihdoin päästään neuvottelemaan sopimusehdoista, tarvitaan vielä vahva tuki tutkimuspalveluista. Huolellisesti valmisteltu ja selkeä sopimus on yleensä onnistuneen yhteistyön selkäranka.

Moodle video training: Researcher’s Guide to Business Collaboration

Would you like to approach companies but don’t know how to do it? Do you think they have data you are interested in? Or would you like to have the company co-funding your research?

There are several ways companies can co-operate with the university. However, you need to get the company interested in your work before you can start negotiating for collaboration.

Take the first step towards university – business partnership and watch a 1 hour and 20 minute video to learn the basics. Dr. Caroline Heckman will guide you from the first contact to the signed contract. Each module contains a short informative section, which is followed by a case example presented by a researcher. The modules (each 6-19 minutes only) can be watched in any order, however you may gain more if you watch all of them.

This link will take you to Moodle. Log in using your university password.

Yritys – näillä ohjeilla pääset tutkimusyhteistyön alkuun

Yliopistojen laaja-alaisesta tieteellisestä tutkimuksesta on hyötyä yrityksille uusien liiketoiminta-alueiden etsinnässä ja yritysten liiketoiminnan kasvattamisessa. Yliopistot ovat jatkuvasti mukana monenlaisissa yhteistyöprojekteissa. Yhteistyö tuottaa hyötyä molemmille osapuolille, sekä yrityksille että yliopistoille.

Mutta miten päästä yliopiston kanssa konkreettisesti liikkeelle tutkimusyhteistyön aloittamisessa? Nämä ohjeet auttavat yhteistyön alkuun erityisesti Helsingin yliopiston suhteen.

1. Haasteen kuvaus. Mieti ensin mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan kehittämisen alueita? Mihin teemaan tarkalleen haluat löytää ratkaisuja? Yliopiston tutkijoiden tarjoama osaaminen todennäköisesti auttaa parhaiten silloin, kun kyseessä ovat laaja-alaiset, monimutkaiset haasteet. Yrityksellä tulee olla myös kykyä resursoida yhteistyö. Näin yhteistyö hyödyttää parhaiten pk-yrityksiä sekä suuria yrityksiä, joilla on kantokykyä tutkimusyhteistyön käytännön tekemiseen ja haasteen ratkaisemiseen tähtääviin toimiin.

2. Kontaktointi. Tutkimusyhteistyön aloituksen ensimmäinen askel on tutkijan tai tutkimusryhmän kanssa käytävä keskustelu. Siinä yhteisesti keskustellaan tarkemmin yrityksen haasteen asettelu (co-creation), projektin eri osapuolien roolit sekä etsitään paras tapa edetä. Jos tiedät tutkijoita jo nimeltä, voit lähestyä heitä suoraan. Usein kuitenkin sopivien tutkijoiden löytäminen on vaikeaa yliopiston tuhansien tutkijoiden joukosta.

Yliopisto tarjoaa tukipalvelua yhteistyön käynnistämiseen.

Apua on tarjolla. Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden yritysyhteistyön tiimi ”matchaa” yrityksesi haasteen sopiviin tutkijoihin. Tukipalvelun yhteystiedot löydät täältä. (Saman linkin takaa löydät tarinoita jo tehdyistä tutkimusyhteistyöhankkeista).

3. Yhteistyön muodot ja hinta. Tutkimusyhteistyön hinta yritykselle riippuu siitä, minkälaista tutkimusta on sovittu tehtäväksi. Yhteistyö voi olla:

a) tilaustutkimus (jolloin yritys maksaa kokonaisuudessaan tutkimuksen, tällöin yritys omistaa kaikki oikeudet tutkimukseen),

b) yhteistutkimus (useampi yritys osallistuu yliopiston kanssa saman projektin kustannuksiin, tällöin tulokset jaetaan kaikkien kesken sen mukaisesti mitä asiasta sovitaan),

c) mittaus-, aineisto- ja analyysipalveluiden osto (yritys maksaa palveluiden tilaamisesta kunkin palvelun hinnaston mukaisesti),

d) akateeminen konsultaatio (yritys ostaa lyhytaikaista asiantuntija-apua).

Tutkimusyhteistyö on sekä yritystä että yliopistoa hyödyttävää yhteistyötä. Yritykset pääsevät muun muassa kiinni uusimpaan tutkimustietoon, kasvattamaan tuotekehitystoimintaansa ja käyttämään yliopiston huippuluokan tutkimusinfrastruktuuria. Yliopiston tutkijat puolestaan pääsevät verkottumaan elinkeinoelämän kanssa ja saavat tutkimukselleen vaikuttavuutta, kun tutkimustulokset otetaan hyötykäyttöön.

Miksi tutkijan kannattaa olla somessa?

Kannattaa! Tutkijat, jotka esiintyvät somessa saavat sanomansa julki juuri siinä muodossa kuin haluavat. Heidän julkaisuihinsa viitataan useammin kuin niiden tutkijoiden, jotka eivät vieraile somessa. Parasta on, että kanavia on monia ja jokainen voi valita itselleen sopivat viestintätavat.

Blogi sopii niille, jotka haluavat kertoa työstään ja ajatuksistaan enemmän. Blogikirjoitukset voivat ilmestyä epäsäännöllisen säännöllisesti ja ne voivat kertoa myös muustakin kuin omasta tieteenteosta. Blogiin mahtuu pohdintoja ajankohtaisista asioista tai vaikka samasta alasta kirjallisuusvinkkejä kiinnostuneille.

Twitter on nopean kommunikaation väline, joka sopii erityisesti linkkien jakamiseen. Kun uusi blogikirjoitus on ilmestynyt, siitä kannattaa tviitata. Viestit ovat maksimissaan 280 merkin pituisia. Käytännössä Twitter-tilin saa avatuksi muutamassa minuutissa menemällä osoitteeseen www.twitter.com

Kun valitsee itselleen Twitter-tunnuksen, kannattaa keksiä lyhyt ja ytimekäs nimi, joka on helposti tunnistettavissa. Valitettavasti yleisimmät etunimi+sukunimiyhdistelmät on yleensä jo varattu. Keskusteluvirtoja seurataan hashtageillä (#) eli asiasanoilla, jotka johtavat kiinnostavien teemojen jäljille. Tutkijoita kiinnostavia suomenkielisiä keskusteluja käydään esim. asiasanoilla #tiede, #tutkimus, #sometiede. Helsingin yliopiston tilille pääsee taas tunnuksella @Helsinkiuni.

Wikipedia on erityisen tehokas tiedonjakoväylä. Harva tutkija on oivaltanut, että Wikipedia on avoin tietosanakirja. Kuka tahansa pääsee täydentämään sitä ja voi luoda myös uusia sivuja.

Kannattaa kurkistaa suomenkielisestä Wikipediasta, miten oma tutkimusala siellä näyttäytyy. Jos toimittaja tai poliitikko katsoo alaan liittyviä artikkeleita, löytääkö hän olennaisen tiedon? Wikipediassa on erityinen hiekkalaatikko, jossa voi kokeilla muokkaamista. Ohjeet löytyvät kunkin Wikipedia-sivun vasemmasta palkista.

Rohkeimmat tieteentekijät voivat ottaa käyttöönsä Youtuben. Luomalla videoita voi näyttää mitä mikroskoopissa näkyy, miten näytteitä otetaan, kuinka jokin toimenpide suoritetaan tai miltä jokin ilmiö näyttää. Joku saattaa muistaa Large Hadron Rap-esityksen, jonka CERN julkaisi Youtubessa, kun Higgsin bosonin etsintä kävi kuumimmillaan. Youtube-videoita voi mainostaa Twitterissä.

Taiteellisimmille ihmisille Instagram voi olla mukava väylä tulla ulos tutkijan kammiosta.

Käytännössä Instagram-tilille viedään valokuvia tai piirroksia, miksei myös kaaviokuvia. Hashtagit auttavat kiinnostuneita löytämään toistensa tilit ja vähitellen uudet tilit saavat vakituisia seuraajia.

Tieteellisempiä somekanavia ovat Researchgate.net ja LinkedIn.com, jotka kummatkin toimivat myös ammatillisen verkostoitumisen ja työn apuna. Näitä profiileja kannattaa ylläpitää säännönmukaisesti englanniksi. Koska kumpaakin kanavaa käytetään ammatillisessa mielessä kuvat ja päivitykset kannattaa tehdä varsin harkiten. On hyvä muistaa kohteliaisuussäännöt. Oman materiaalin lisäksi saa jakaa toistenkin töitä ja artikkeleita – kollegojen ja oman yliopiston näkyvyyttä kannattaa nostaa. Ystävällisyys on yleensä vastavuoroista!

Aiheeseen liittyviä linkkejä:
http://thinkwall.helsinki.fi/ (tänne ilmestyvät #helsinkiuni –tunnuksella merkityt päivitykset)
Tutkija somessa (video)
Large Hadron Rap (video)