Ihminen: Näkeminen auttaa tasapainoa

Lähde: Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1. Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.
Tarvikkeet:
–          pyörivä tuoli
Tee näin:
  • Koehenkilö istuu tuolissa, jota pyöritetään 5-7 kierrosta nopealla vauhdilla. Koehenkilö pitää päänsä eteenpäin taivutettuna.
  • Pyörittäminen lopetetaan äkkiä ja koehenkilö istuu lattialle.
  • Oppilaat tarkkailevat koehenkilön silmiä. Mitä niissä huomataan?
Tuloksia:
Jonkin aikaa koehenkilön silmät ”nykivät” edestakaisin vaakatasossa. Säännönmukaisuutta voi löytyä myös siinä, mihin suuntaan pyöritykseen nähden silmät nykivät.
Tehtävän taustaa:

Harjoituksessa havainnoidaan liike- ja tasapainoaistin sekä näköaistin yhteistoimintaa. Silmät hakevat automaattisesti kiintopisteitä, jotta liikeaistiin toimintaan liittyvä huimaus vähenisi.