Fysiikan historia ja filosofia

Taso: 8 op, syventävät opinnot (pääaineopiskelijat), aineopinnot (sivuaineopiskelijat)

Ajankohta: Periodit I ja II, tarkempi ajankohta kts. WebOodi

Esitietovaatimukset: Fysiikan aineopinnot (pääaineopiskelijat) tai fysiikan perusopinnot (sivuaineopiskelijat).

Sisältö: Kurssi tarjoaa näkökulman fysiikan historialliseen kehitykseen. Keskeiset aihealueet ovat fysiikan ilmiöiden löytöhistoria, tieteellisen metodin kehittyminen sekä fysiikan teorioiden ja mallien kehittyminen antiikista nykyaikaan. Lisäksi tarkastellaan fysiikan historian hyödyntämistä opetuksessa. Kurssi on suunnattu erityisesti opettajaopiskelijoille, mutta käy erinomaisesti myös muille.

Suoritustapa: Tentti ja seminaariesitelmä