Ilmoittautuminen kevään opintoihin

Ilmoittautuminen kevään opintoihin alkaa keskiviikkona 12.12. klo 12.

Mitä kursseja valita?

Lukuvuoden aikana tulisi yliopiston suosituksen mukaan suorittaa noin 60 opintopistettä (op), eli noin 30 op per lukukausi. Useat ensimmäisen vuoden opiskelijat jatkavat kevätlukukaudella aineopintoihin, mutta sivuaineenkin voi aloittaa.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimukset vuosille 2012–2015 löytyvät täältä. Maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset täältä.

Tutkintorakennetta koskien voi ottaa yhteyttä käyttäytymistieteiden laitoksen osastosihteeriin, Päivi Latukkaan paivi.latukka[at]helsinki.fi, tai amanuenssiin, Anna Kuuteriin anna.kuuteri[at]helsinki.fi. Jos kaipaat henkilökohtaisempaa apua opintosuunnitelman tekemisessä, voit ottaa yhteyttä meihin tuutoreihin.

Kuinka ilmoittautuminen tapahtuikaan?

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu WebOodista löytyvän opinto-oppaan kautta (Opetus/Opintojaksot > Opinto-oppaat > Käyttäytymistieteellinen tiedekunta > Käyttäytymistieteiden laitos > Kasvatustieteet/kandidaatti, 2012–2013). Ilmoittautuminen kursseille vaatii sisäänkirjautumisen yliopiston tunnuksilla. WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen -käyttöopasta pääset halutessasi vilkaisemaan täällä.

Ilmoittautuminen Kielikeskuksen kursseille

Ilmoittautuminen Kielikeskuksen kevään kursseille on seuraavasti:

 • III opetusperiodi, ilmoittautuminen 31.12. – 6.1.2013
 • IV opetusperiodi, ilmoittautuminen 25.2.2013 – 3.3.2013

Kevätlukukausi 2013

Kevätlukukausi 2013 näyttää seuraavalta:

 • III periodi: 14.1. – 3.3.
 • Väliviikko: 4. – 10.3.
 • IV periodi: 11.3. – 19.5.

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Milloin ja miten opintokokonaisuus kootaan?

Kun pääaineen opintokokonaisuus (perusopinnot, aineopinnot tai syventävät opinnot) on valmis tulee opiskelijan pyytää opintokokonaisuuden kokoamista kasvatustieteiden toimistosta kasvatustieteet-neuvonta[at]helsinki.fi.

Opintokokonaisuudet tulee olla koottuna ennen tutkintotodistuksen pyytämistä. Opintokokonaisuudet kannattaa kuitenkin koota heti kun opintokokonaisuus on valmis seuraavista syistä:

 1. Opiskelija näkee itse, mitkä opintokokonaisuudet hänellä on valmiina.
 2. Opiskelijan opintorekisteri selkeytyy.
 3. Opintohallinnon työ helpottuu suuresti mm. opintoneuvonnan ja opintojaksoille ilmoittautuneiden edeltävien opintojen tarkastamisen kannalta.

Arvosana opintokokonaisuudelle

Kun opintokokonaisuus kootaan, lasketaan sille arvosana. Opintokokonaisuuksista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1–5.

Lähde ja lisätietoja: https://alma.helsinki.fi/doclink/223670

Tapahtumia joulukuussa

Tässä muutamia tapahtumia joulukuussa. Tapahtumalista päivittyy todennäköisesti vielä, uusimman tiedon löydät Tapahtumat-sivulta.

Vikko 49

Maanantai 3.12.

Tiistai 4.12.

Keskiviikko 5.12.

Viikko 50

Maanantai 10.12.

Perjantai 14.12.

Viikko 51

Maanantai 17.12.

Joululoma alkaa!!

Kasvatustieteen tohtorin tutkinto

Mitkä ihmeen KK, KM ja KT? Entä mitkä ihmeen kandi, gradu ja väitöskirja? Sarjassa esitellään kasvatustieteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot sekä opintopolun varrella tehtävät opinnäytetyöt.

***

Kasvatustieteen tohtorin tutkinnon tavoitteena käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ovat tieteellisesti merkittävä väitöskirja sekä laajemmin yhteiskuntaa käyttäytymistieteellisillä sovelluksilla palveleva tutkimusperustainen asiantuntijuus.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseen kuuluu siis väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja väitöskirjan kirjoittaminen ja sen puolustaminen väittelytilaisuudessa, sekä ennen väitöskirjan tekemistä suoritettavia yleisiä ja sisältöopintoja opiskelijan suuntautumisen mukaan. Väitöskirja on tutkijakoulutuksessa laadittava tohtoritutkinnon opinnäyte, jonka tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa.

Tutkintoa suorittava opiskelija perehtyy tutkimusalaansa, sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin. Lisäksi opiskelija saavuttaa valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti alansa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

Tutkijaopintojen tavoiteaika on neljä vuotta kokopäiväisesti opiskellen, yhteensä vähintään 240 opintopistettä. Tutkijakoulutuksessa opiskelevaa opiskelijaa kutsutaan tohtorikoulutettavaksi, ja kasvatustieteen alalta valmistunutta tohtoria joko kasvatustieteen tohtoriksi, KT, tai filosofian tohtoriksi, FT. Vain osa tohtoreista jatkaa uraansa yliopistotutkijana, tutkinto antaa myös edellytykset toimia vaativissa akateemisissa tehtävissä ja erilaisissa asiantuntijuustehtävissä.

Kasvatustieteen tohtorin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 • 20 op yleisiä opintoja
 • 40–60 op sisältöopintoja
 • 160–180 op väitöskirjatutkimusta
 • = yhteensä 240 op

Opiskelija voi hakea tutkijakoulutukseen maisterin tutkinnon suoritettuaan. Hakeminen tapahtuu palauttamalla väitöskirjan tutkimussuunnitelma ja tutkijakoulutuksen opintosuunnitelma hakupapereiden kera. Tohtoritutkintoa suorittamaan haetaan siis opiskelijan oman tutkimusidean avulla. Opiskelijan apuna idean muokkaamisessa suunnitelmaksi ovat ohjaavat professorit, joista ainakin yhden on edustettava väiteltävää alaa. Opiskelijan tulee itse etsiä itselleen ohjaajat. Tutkijakoulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa, mutta esimerkiksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa.

Väitöskirja voi olla joko yhtenäinen teos eli monografia tai samaa aihetta käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista koostuva artikkeliväitöskirja eli ns. nippuväitöskirja. Artikkeliväitöskirjassa tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä artikkeleita sekä johdanto- ja yhteenveto-osa.

Väitöskirjalle ei ole määritelty tarkkaa pituutta, vaan aihe ja tehty tutkimustyö määrittelevät pituuden. Monografiat voivat olla 12 sivusta 400 sivuun, yleensä väitöskirjan pituus on kuitenkin yli sata sivua. Artikkeliväitöskirjoissa johdanto- ja yhteenveto-osa on 40–100 sivua, minkä lisäksi väitöskirjassa on 2–10 artikkelia.

Kun väitöskirja on valmis, sen hyväksyy ensin ohjaava professori. Seuraavaksi väitöskirjan hyväksyvät tiedekunnan nimeämät esitarkastajat, jolloin työ on käytännössä hyväksytty, vaikka muodollisesti hyväksyminen tapahtuu vasta väitöstilaisuuden jälkeen.

Väitöstilaisuudessa eli disputaatiossa väittelijä eli respondentti puolustaa väitöskirjaansa julkisesti tiedekunnan määräämää vastaväittäjää eli opponenttia vastaan. Opponentteja voi olla myös kaksi, ja lisäksi yleisön on mahdollista osallistua väittelyyn. Väitöstilaisuutta valvoo kustos, tiedekunnan nimeämä valvoja.

Väitöstilaisuuden jälkeen tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjan kirjaimin approbaturista laudaturiin. Väitöskirjat ovat aina julkisia, joten opiskelijan on joko painatettava väitöksensä ja/tai julkaistava se verkossa.

Lisensiaatin tutkinto ei ole pakollinen, mutta se voi poikkeustapauksissa olla välitutkinto tohtorin tutkintoa tavoittelevalle. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen alalla lisensiaatin tutkinto on kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto. Helsingin yliopistossa lisensiaatin tutkintoon lisensiaatintyön lisäksi kuuluvat opinnot ovat samat (60–80 op) kuin tohtorin tutkinnossa, ja myös arvosteluasteikko on vastaava. (Lähde täältä ja täältä.)

Lähteet ja lisätietoa aiheesta

Kasvatustieteen tutkinnot ja opinnäytetyöt -sarja

Teksti: Riikka Helminen ja Netta Metsäaho

Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään

Yliopisto-opiskelijalta vaaditaan usein hyvää kirjallista ja suullista viestintää, mutta näitä taitoja harjoitellaan käytännössä vain neljän opintopisteen verran, kursseilla YK 2.1.1. Tieteellinen kirjoittaminen 2 op ja YK 2.1.2 Puheviestintä 2 op. Taitoja voi kuitenkin harjoitella myös itsenäisesti.

Helsingin yliopiston Kielikeskuksen äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikkö ylläpitää Kielijelppi−Språkhjälpen-verkkopalvelua, josta löytyvät erinomaiset ohjeet puheviestintään ja kirjoitusviestintään sekä lisäksi verkkoviestintään.

Puheviestinnän aihealueita

Kirjoitusviestinnän aihealueita

Verkkoviestinnän aihealueita

Mukaan hallitustoimintaan?

Sähköpostiin alkaa putoilla näin loppuvuodesta kutsuja erinäisten (aine)järjestöjen hallitusten syyskokouksiin ja mukaan hallituksen toimintaan alkavaksi vuodeksi. Oletko pohtinut, millaista hallitustoiminta on ja kuinka päästä mukaan toimintaan? Alla on listattuna kolme kasvatustieteiden ylioppilaalle varmaankin tutuinta järjestöä, joiden hallitustoiminnassa mukana oleminen voisi tuntua mielekkäältä.

Peducan syyskokous pidetään Conddoorissa tiistaina 4.12. klo 17. Peduca ry on Helsingin yliopistolla luokanopettajiksi ja kasvatustieteitä (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opiskelevien ainejärjestö. Katso myös Peducan esittely.

Aikuiskasvatuksen Killan syyskokous pidetään Gustavus Rexissä keskiviikkona 5.12. klo 18. Aikuiskasvatuksen Kilta ry on Helsingin yliopiston piirissä toimiva järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen alasta kiinnostuneet. Katso myös Aikuiskasvatuksen Killan esittely ja Killan nettisivuilta löytyvä esittely hallitustoiminnasta.

Conduksen syyskokous pidetään Gustavus Rexissä maanantaina 10.12. klo 18. Condus ry on Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö. Katso myös Conduksen esittely ja Conduksen hallitusblogista löytyvä esittely hallitustoiminnasta.

Järjestön toimintaa koordinoi hallitus ja hallitukseen kuuluminen on siten erinomainen tapa vaikuttaa järjestön toimintaan. Lähde rohkeasti mukaan!

P.S. Jos et ole saanut yhtäkään alussa mainittua kokouskutsua, varmista, että olet liittynyt sähköpostilistoille. Yleisohje sähköpostilistoille liittymisestä löytyy täältä. Lisäksi voit katsoa ohjeet AKK:n sähköpostilistalle liittymiseen ja Peducan sähköpostilistalle liittymiseen.

Peducan Viiniä ja valitusta -ilta

Hyvä kasvatustieteiden opiskelija, tervetuloa Viiniä ja valitusta -iltaan 26.11. klo 17 (huomaa muuttunut kellonaika!) keskustelemaan yhdessä opettajien kanssa kasvatustieteen opinnoista! Tilana toimii Athenan (Siltavuorenpenger 3 A) tila 302.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus antaa palautetta suoraan opettajillemme ja keskustella koulutuksemme kehittämisestä heidän kanssaan. Puheenaiheina ovat mm. kurssien suoritustavat (tentit, esseet jne.) sekä kurssien työmäärä suhteessa opintopistemääriin.

Peduca tarjoaa viiniä, tule sinä siis keskustelemaan, mikä opiskelussa on hyvää ja mitä tulisi kehittää!

Tapahtuma myös täällä.

Lehdet kuuluvat fuksisyksyyn

Kasvatustieteellisiä lehtiä on yliopistolla tarjolla runsaasti, ja niiden näkökulma vaihtelee aina aikuiskasvatuksesta varhaiskasvatukseen ja koulutuspolitiikasta oppimiseen. Lehtien keskeisintä antia ovat niiden aihealueeseen liittyvät tieteelliset artikkelit, joiden lisäksi sisältöä täydentävät usein erilaiset keskustelunavaukset ja kirja-arvostelut.

Tieteelliset artikkelit päätyvät tiedejulkaisuihin useimmiten vertaisarvioinnin (engl. peer review) kautta. Toimituksen ulkopuoliset vertaisarvioijat ovat alansa asiantuntijoita. He käyvät läpi julkaisuun ehdotetut tekstit ja antavat niihin korjausehdotuksia sekä ottavat kantaa siihen, onko kirjoitus julkaisukelpoinen vai ei. Vertaisarvioijan rooli on neuvoa-antava, ja viime kädessä päätoimittaja yksin tai toimituksen kanssa tekee julkaisupäätöksen. Vertaisarvioinnin tavoite on laadunvarmistuksellinen. Vertaisarvioija esimerkiksi tarkastelee tiedon uutuusarvoa sekä arvioi käytettyjen menetelmien oikeellisuutta, aineiston laatua ja päätelmien johdonmukaisuutta. Kaikkiin epäkohtiin ei ymmärrettävästi voida puuttua tehokkaallakaan vertaisarvioinnilla. ”Siihen pätee kuitenkin Winston Churchillin lausuma demokratiasta, jota hän piti huonona järjestelmänä, mutta mitään läheskään yhtä hyvää ei kukaan ole pystynyt esittämään”, toteaa Kari Raivio. (Raivio 2006.)

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat tutustuvat usein jo opintojensa alkuvaiheessa ainakin kahteen suomalaiseen julkaisuun: Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisemaan Kasvatus-lehteen sekä Kansanvalistusseuran julkaisemaan Aikuiskasvatus-lehteen. Näiden ja muiden suomenkielisten julkaisuiden lisäksi yliopiston valikoimissa on tarjolla ainakin ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä kasvatustieteen alan lehtiä. Lehtiin kannattaa suhtautua muunakin kuin pakollisena kurssikirjallisuutena, sillä niitä lukemalla pysyy hyvin kärryillä ajankohtaisesta (kasvatus)tieteellisestä tutkimuksesta ja keskustelusta. Aktiivisella lehdenlukuharrastuksella siis kehität omaa asiantuntijuuttasi ja havaitset, ettei koko kasvatustieteen kenttää voi mitenkään sisällyttää tutkintorakenteisiin!

Nyrkkisääntö on, että Minervan lehdet ovat pitkälti niiden alojen julkaisuja, joita käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa opetetaan. Lehtien uusimmat numerot löytyvät kirjaston K1-kerroksesta, heti sisäänkäynnin vierestä. Vanhemmat numerot löytyvät hyllytettyinä samasta kerroksesta. Muut keskustakampuksen lehdet löytyvät Kaisa-kirjaston hyllyistä. Nellin kautta on myös mahdollista hakea verkossa julkaistavia journaaleja. (Huom! Moniin verkkoaineistoihin pääsee käsiksi vain yliopiston verkossa, jolloin kotikäyttö edellyttää etäyhteyden muodostamista.)

Lähteet
Raivio, K. 2006. Vertaisarviointi tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Tieteessä tapahtuu 7/2006. Saatavilla verkossa: http://www.tieteessatapahtuu.fi/0706/0706Raivio.pdf

Ps. Suomalainen Tieteessä tapahtuu –lehti on yleistajuisuutensa, poikkitieteellisyytensä ja ilmaisuutensa johdosta erinomainen tutustumiskohde kenelle tahansa. Tuutori suosittelee!

Ryhmätyötilojen varaus

Ryhmätöitä pursuaa joka tuutista, mutta työskentely UniCafessa keskellä ruuhka-aikaa aiheuttaa paheksuntaa? Missä tapaamiset sitten kannattaisi järjestää? No ryhmätyötiloissa tietenkin!

Minervassa on tarjolla kolme ryhmätyötilaa opiskelijoiden käyttöön (max 10hlö). Kaikissa tiloissa on tietokone & dataprojektori ja ne ovat (tilasta riippuen) käytettävissä klo 8(/14)-20. Keskustakampuksella ryhmätyötiloja löytyy myös mm. Kaisa-talosta ja Aleksandriasta.

Ryhmätyötilojen varaus tapahtuu sähköisen varausjärjestelmän kautta. Pääkirjaston (Kaisa-talon) ryhmätyötilojen varausjärjestelmä ei ole vielä toistaiseksi käytössä, mutta tiloja voi kuitenkin käyttää niiden ollessa vapaana.

Ryhmätyötilat ovat suosittuja, joten muistathan hoitaa varauksen ajoissa!

P.S. Ryhmätyöskentelyssä kannattaa hyödyntää myös opintopiiriwikiä