ISHA Helsingin kokous 24.8.2022 | Board Meeting of ISHA Helsinki 24th August 2022

ISHA Helsinki palaa kesälomalta hallituksen kokouksella 24.8. keskiviikkona kello 18.30 Zoomissa.

Kaikki ovat tervetulleita kokoukseen, saat Zoom-linkin lähettämällä puheenjohtajalle sähköpostia (riina.nikulainen@helsinki.fi)

Alla kokouksen esityslista / the meeting agenda:

 1. Kokouksen avaaminen / Calling the meeting to order
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Confirming the quorum and legitimacy of the meeting
 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen / Confirming the agenda of the meeting
 4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen / Approving of the previous minutes  
 5. Talousasiat / Finance 
 6. Ilmoitusasiat ja posti / Announcements and post
 7. Viestintä / Communications
 8. Kuulumiset yhteistyöjärjestöistä / News from the cooperative student organisations
  8.1. ISHA Turku
 1. Tulevat tapahtumat / Upcoming events
  9.1. Board summer meet-up (August)
  9.2. Welcome fair 5.9., 14:00–18:00, keskustakampus
  9.3. Fuksiseikkailu 29.9. (Checkpoint info on Zoom on 8.9.)
  9.4. Potential Kuppala party/hang out with another organisation (October, November?)
  9.5. Potential ISHA Turku collaboration (September, October?)
 1. Menneet tapahtumat / Previous events
 2. Muut esille tulevat asiat / Other matters
 3. Kokouksen päättäminen / Closing the meeting