ISHA Helsingin hallituksen kokous 31.10.2022 | Board Meeting of ISHA Helsinki 31st October 2022

International Students of History Association Helsinki ry:n seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 31.10. kello 19.00 keskustakirjasto Oodissa huoneessa ryhmätila 10.

Kaikki ovat tervetulleita kokoukseen, mutta ilmoittaudu puheejohtajalle etukäteen sähköpostilla (riina.nikulainen@helsinki.fi), niin osaamme odottaa sinua.

Alla kokouksen esityslista / the meeting agenda:

1. Kokouksen avaaminen / Calling the meeting to order
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Confirming the quorum and legitimacy of the meeting
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen / Confirming the agenda of the meeting
4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen / Approval of the previous minutes
5. Talousasiat / Finance
6. Ilmoitusasiat ja posti / Announcements and post
7. Viestintä / Communications
8. Kuulumiset yhteistyöjärjestöistä / News from the cooperative student organisations
8.1. ISHA Turku
9. Tulevat tapahtumat / Upcoming events
9.1. Hämeenlinna day trip – ISHA Helsinki & Turku 19.11.
9.2. Museovierailu marraskuussa
10. Menneet tapahtumat / Previous events
10.1. Crafts & Coffee
11. Muut esille tulevat asiat / Other matters
12. Kokouksen päättäminen / Closing the meeting