Mikä? / What?

(In English below)

Yleistä kampusviljelystä

Kampusviljely, eli ylioppilaskunnan kaupunkiviljely, toimii Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla ja on suunnattu yliopiston opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle. Keskustaan Snellmanian (Unioninkatu 37) sisäpihalle on sijoitettu 40 viljelysäkkiä ja Topelian (Unioninkatu 38) sisäpihalle 10. Viikissä on 50 talkoovoimin kierrätysmateriaaleista rakennettua viljelylaatikkoa Biokeskus 3:sen (Viikinkaari 1) viereisellä nurmialueella. Kumpulan viljelyalue sijaitsee Chemicumin sisäpihalla (Pietari Kalminkatu 1 tai  Väinö Auerinkatu 12) ja siellä on 47 viljelypaikkaa. Viikkin ja Kumpulan viljelyalueille pääsee ympärivuorokautisesti ilman avainta.  Kaikilla viljelyalueilla viljelypaikkoja voidaan lisätä. Meilahteen on perustettu viljelyalue (Haartmanninkatu 3) tervetuloa!

image

Kampusviljelyä organisoi HYYn Kampusviljelyvaliokunta, jonka toimintaan voi kuka tahansa osallistua. Kampusviljelyvaliokunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa HYYn keskustoimistolla.

Viljelypaikkaa voi hakea yleensä maaliskuussa. Ilmoittautumisen e-lomaketta jaetaan mm. HYYn jäsentiedotteessa, ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä kampusviljelyn fb-ryhmässä. Yksi viljelypaikka maksaa 5-10 € ja viljelijä saa paikan lisäksi mullat, siemeniä, viljelyaiheisia kursseja ja tapahtumia, lannoitteita ja yhteisöllistä meininkiä.

14125547057_a6fd8a3b5d_o

Historia

Kaikki alkoi vuonna 2013. HYY ja Helsingin yliopisto olivat jo pitkään puhuneet kampusten elävöittämisestä ja kaupunkiviljelyn tuomisesta kampuksille. Into toimintaan lähti kuitenkin itse opiskelijoilta. Vuonna 2013 kampusviljely aloitettiin pienenä kokeiluprojektina. Keskustaan Snellmanian ja Topelian sisäpihoille sijoitettiin yhteensä 30 viljelysäkkiä.

Vuosi 2014

Kampusviljely sai heti ensimmäisestä vuodesta lähtien suuren suosion ja jo seuraavana vuonna siitä lähdettiin muokkaamaan pysyvämpää toimintaa hyvän palautteen ja onnistuneen kokeilun ansiosta. 2014 toimintaa laajennettiin keskustassa ja sinne lisättiin 20 viljelysäkkiä. Kampusviljely levittäytyi vuonna 2014 myös Viikkiin. Viikkiin rakennettiin kierrätysmateriaaleista talkoovoimin 35 viljelylaatikkoa.

image

14204532622_592e48a9ea_o

Vuosi 2015

2015 kampusviljelyä ei laajennettu, vaikka kysyntää sille olisi ollut. Kampusviljely laajeni 2014 yli kaksinkertaiseksi, joten tämä vuosi pidettiin lähinnä toimintaa ja käytäntöjä tasoittavana vuotena. Kampusviljelytoimikunta muutettiin HYYn valiokunnaksi, joten toiminnalle tuli rakentaa hallinnolliset käytännöt. 2015 keskityttiin käytäntöihin, tapahtumiin ja ihmisiin. Viikkiin rakennettiin kolme viljelylaatikkoa lisää.

Kumpulan valloitusta lähdettiin jo työstämään!

Vuosi 2016 

Pitkään puhuttu Kumpulan viljelyalue perustettiin Chemicumin sisäpihalle ja sinne sijoitettiin 35 viljelysäkkiä.

Vuosi 2017

Kampusviljely laajentui Meilahteen (Haarmanninkatu 3:n sisäpiha) ja Kumpulaan rakennettiin uusia viljelypaikkoja.

Vuosi 2019

Viikin viljelyalue uusittiin täysin ja paikkoja lisättiin noin kymmenellä. Entiset jo huonokuntoiset viljelylaatikot purettiin ja korvattiin kierrätetyillä lavakauluksilla ja tuoreella mullalla.

 

About campus farming

The campus farming operates in all campuses. It is for the students, postgraduated and staff of the University of Helsinki. In center there are altogether 50 farming bags in the courtyards of Snellmania (Unioninkatu 37) and Topelia (Unioninkatu 38). In Viikki there are 38 farming boxes, which have been made by the campus farmers from recycled material. Viikki’s farming place is located in the lawn area near the Biocenter 3 (Viikinkaari 1). In Kumpula there are 47 farming spots in the courtyard of Chemicum (Pietari Kalminkatu 1 or  Väinö Auerinkatu 12). Viikki and Kumpula have 24 hours access without a key. The newest area founded in 2017, Meilahti, has a farming area at Haarmanninkatu 3.

image

Campus farming is organized by the HYY’s Campus farming committee. Anybody can join the committee, if they are interested. The Campus farming committee meets about once a month.

Enrollment for farming starts usually in March. You can find the e-form for enrollment from HYY’s newsletter, student association’s email lists and campus farming’s facebook group. One farming spot costs 5-10 € and farmer gets soil, seeds, courses and events, fertilizers and communal feeling.

Background

All started in 2013. HYY and the University of Helsinki had talked about urban farming for a while, but the enthusiasm came from the students. In 2013 campus farming started in the center as a small experiment with 30 farming bags.

The year 2014

Campus farming became popular and there was demand for expansion. In 2014 we started to create bigger and better campus farming. In center we brought 20 farming bags more and conquered Viikki by building 35 farming boxes from recycled material.

The year 2015

2015 campus farming didn’t expand, although there was call for that. Campus farming doupled it’s size 2014, so 2015 was stabilizing year. We concentrated to make campus farming more functional, to created stable forms of doing campus farming and planned and organized events. We build three farming boxes in Viikki.

We started to plan Kumpula’s farms.

The year 2016

Finally Kumpula’s farming place was build. Farming takes place in the courtyard of Chemicum and there are 35 farming bags.

The year 2017

Campus farming expanded to Meilahti (Haartmanninkatu 3 inner yard) and Kumpula got new spots build.