Mikä kampusviljely?

(In English here)

Yleistä kampusviljelystä

Kampusviljely toimii Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla ja on suunnattu yliopiston opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Keskustaankampus:

  • Snellmanian (Unioninkatu 37) sisäpihalle on sijoitettu 40 viljelysäkkiä
  • Topelian (Unioninkatu 38) sisäpihalla on 10 viljelypaikkaa.

Viikin kampus:

  •  Alueella on 50 talkoovoimin kierrätysmateriaaleista rakennettua viljelylaatikkoa Biokeskus 3:sen (Viikinkaari 1) viereisellä nurmialueella. Vilelyalueelle pääsee ympärivuorokautisesti ilman avainta.

Kumpulan kampus:

  • Viljelyalue sijaitsee Chemicumin sisäpihalla (Pietari Kalminkatu 1 tai  Väinö Auerinkatu 12) ja siellä on 47 viljelypaikkaa. Vilelyalueelle pääsee ympärivuorokautisesti ilman avainta.

Meilahden kampus:

  • Viljelyalue sijaitsee Haartmaninkatu 3 sisäpihalla ja kaikilla viljelijöillä tulee olla omasta takaa kulkuluvat rakennukseen.

image

Kampusviljelyä organisoi Kampusviljely ry, jonka toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Viljelypaikkaa voi hakea yleensä kevään aikana. Ilmoittautumislomaketta jaetaan Instagramissa, kampusviljelyn sähköpostilistalla, nettisivuilla sekä kampusviljelyn fb-ryhmässä. Yksi viljelypaikka maksaa 5-10 € ja viljelijä saa paikan lisäksi mullat, siemeniä, viljelyaiheisia kursseja ja tapahtumia, lannoitteita ja yhteisöllistä meininkiä.

14125547057_a6fd8a3b5d_o

Historia

Kaikki alkoi vuonna 2013. HYY ja Helsingin yliopisto olivat jo pitkään puhuneet kampusten elävöittämisestä ja kaupunkiviljelyn tuomisesta kampuksille. Into toimintaan lähti kuitenkin itse opiskelijoilta. Vuonna 2013 kampusviljely aloitettiin pienenä kokeiluprojektina. Keskustaan Snellmanian ja Topelian sisäpihoille sijoitettiin yhteensä 30 viljelysäkkiä.

Vuosi 2014

Kampusviljely sai heti ensimmäisestä vuodesta lähtien suuren suosion ja jo seuraavana vuonna siitä lähdettiin muokkaamaan pysyvämpää toimintaa hyvän palautteen ja onnistuneen kokeilun ansiosta. 2014 toimintaa laajennettiin keskustassa ja sinne lisättiin 20 viljelysäkkiä. Kampusviljely levittäytyi vuonna 2014 myös Viikkiin. Viikkiin rakennettiin kierrätysmateriaaleista talkoovoimin 35 viljelylaatikkoa.

image 14204532622_592e48a9ea_o

Vuosi 2015

2015 kampusviljelyä ei laajennettu, vaikka kysyntää sille olisi ollut. Kampusviljely laajeni 2014 yli kaksinkertaiseksi, joten tämä vuosi pidettiin lähinnä toimintaa ja käytäntöjä tasoittavana vuotena. Kampusviljelytoimikunta muutettiin HYYn valiokunnaksi, joten toiminnalle tuli rakentaa hallinnolliset käytännöt. 2015 keskityttiin käytäntöihin, tapahtumiin ja ihmisiin. Viikkiin rakennettiin kolme viljelylaatikkoa lisää.

Kumpulan valloitusta lähdettiin jo työstämään!

Vuosi 2016 

Pitkään puhuttu Kumpulan viljelyalue perustettiin Chemicumin sisäpihalle ja sinne sijoitettiin 35 viljelysäkkiä.

Vuosi 2017

Kampusviljely laajentui Meilahteen (Haarmanninkatu 3:n sisäpiha) ja Kumpulaan rakennettiin uusia viljelypaikkoja.

Vuosi 2019

Viikin viljelyalue uusittiin täysin ja paikkoja lisättiin noin kymmenellä. Entiset jo huonokuntoiset viljelylaatikot purettiin ja korvattiin kierrätetyillä lavakauluksilla ja tuoreella mullalla.

Vuosi 2020

Snellmanian ja Topelian viljelyalueet päivitettiin, ja päivityksen yhteydessä kaikki muoviset viljelysäkit korvattiin puisilla laatikoilla.

Vuosi 2021

Toiminta muutettiin HYY:n alaisesta valiokunnasta itsenäiseksi yhdistykseksi. Kumpulan kampusalueella edellisenä kesänä ollut remontti valmistui. Saimme käyttöömme Kumpulan kampusalueen arkkitehdin Pirjo Rannan suunnitteleman ja toteuttaman viljelyalueen, joka on upea ja aurinkoinen paikka.

Vuosi 2022

Meilahden viljelyalue, sekä sinne käyttöömme annetut 10 betonista viljelylaatikkoa saatiin käyttöön. Uusille viljelyalueille etenkin keskustan alueella selvästi olisi kysyntää, joten suunnitteilla on toiminnan laajentaminen heti mahdollisuuksien sen salliessa. Vuoden aikana tavoitteena myös hankkia kangasmerkkejä ja osallistua yliopiston tapahtumiin. Lisäksi syksymmällä toivottavasti saadaan järjestettyä omiakin tapahtumia kuten sieniretkiä tai sadonkorjuujuhlaa!