Liity kampusviljelijäksi

Vuoden 2023 kampusviljelyhaku on päättynyt. Kiitos kaikille paikkaa hakeneille! Seuraava haku alkaa 2024 keväällä. 

Paikkoja voivat hakea kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat, jatko-opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet. Yksi henkilö voi varata itselleen tai ryhmälle vain yhden kokonaisen viljelypaikan, jonka hinta on 10€.

2023 vuonna viljelytoimintaa on Kumpulassa, Viikissä, Snellmaniassa, Topeliassa ja Meilahdessa.

Oletko haaveillut kasvattavasi itse omat ruokasi? Kiinnostavatko urbaanit viheralueet ja lähiruoka? Lähde mukaan kampusviljelytoimintaan varaamalla itsellesi viljelypaikka Keskustan, Kumpulan, Meilahden tai Viikin viljelyalueelta!

Viljelypaikan hinta on 10 € ja sen voi jakaa myös kaverin kanssa. Joillakin viljelyalueilla kaikki viljelypaikat ovat käytössä, mutta kaikille kampuksille voidaan rakentaa uusia. Jos rakennat oman paikan saat sen maksutta koko vuodeksi. Samalla paikalla jatkaminen usean vuoden on mahdollista, erittäin todennäköistä, mutta sitä ei voida taata.

Viljelypaikkoja voi myös tiedustella, etenkin kesäkuusta lähtien, kampusten viljelyalueiden vastaavilta:

Kaupunkiviljelyn aloittamiseen et tarvitse muuta kuin innostusta! Meiltä löytyy valmiiksi kaikki tarpeelliset välineet ja tietotaito. Kesäisen viljelytoiminnan lisäksi kampusviljelyvaliokunta järjestää erilaisia kaupunkiviljelyyn liittyviä tapahtumia pitkin kevättä ja syksyä. Mikäli järjestelyihin osallistuminen kiinnostaa enemmänkin ja haluat varmistaa viljelypaikan haluamaltasi alueelta, tule mukaan yhdistyksen kokouksiin, tai/ja liity Facebook-ryhmiin!

Lue vielä tämä ennen kuin ilmoittaudut:
Kampusviljelyssä on jaossa noin 150 kokonaista viljelypaikkaa, jotka ovat kooltaan vähintään 40x80x80 cm (KxSxL). Yksi henkilö tai ryhmä voi varata itselleen puolikkaan tai kokonaisen viljelypaikan.

Keskustan viljelypaikat sijaitsevat sisäpihoilla, joiden portit ovat iltaisin ja viikonloppuisin lukossa. Snellmanian sisäpihalle pääsee kulkemaan Alexandrian yöavaimella, joka kannattaa hankkia. Topelian sisäpihalle sijoitamme ensisijaisesti henkilökuntaan kuuluvia viljelijöitä.

Kokonainen viljelypaikka maksaa yhdeltä kesältä 10 € ja puolikas 5 €. Viljelijä saa paikan, mullan, kasvien siemeniä, työvälineitä lainaan, lannoitteita, ajankohtaista viljelytietoa sekä mahdollisuuden osallistua kampusviljelyn tapahtumiin.

Kampusviljelyä organisoi Kampusviljely ry. Toiminta on vapaaehtoista, joten viljelijöiden toivotaan pitävän huolta omista viljelypaikoistaan aloituksesta kauden lopetukseen asti. Hitunen yhteisöllistä henkeä on hyvin suotavaa! Vaikka jokaisella on oma viljelypaikka, niin muidenkin viljelyksistä pidetään huolta ja pyritään osallistumaan yhteisiin talkoisiin ja kunnostuksiin.

Ilmoittautuessasi viljelijäksi lue lomake huolellisesti ja vastaa mahdollisimman tarkasti kysymyksiin. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä meihin. 

Seuraa Kampusviljely ry:tä Facebookissa:
https://www.facebook.com/kampusviljelyry

Liity viljelijöiden ryhmään:
https://www.facebook.com/groups/731073360260690/

Aurinkoisin terveisin,

Kampusviljely ry

***

Enrollment for campusfarming for the year 2023 has ended. Thank you to everyone who applied.

All students, graduate students and staff members of University of Helsinki can apply for a farming spot. You can only reserve one farming spot for yourself, or for a group for the price of 10 euros.

In 2023we are farming in Kumpula, Viikki, Snellmania, Topelia and Meilahti.

Have you always wanted to grow your own food? Are you interested in urban greenspaces and local food? Take part in university campus farming, and sign up for a farming spot at city centre, Kumpula, Meilahti or Viikki campus!

Cost of the farming spot is mere 10 €, and it can be split with a friend. The spots are dealt mostly on a first come first served principle. In case there are no spots left. You can join for free by building a new spot.

You can also ask for a spot from the chiefs of campus’:

You’ll need nothing but enthusiasm to begin urban farming! We have all the necessary tools and knowhow. Besides summery farming activities, the kampusviljely ry also arranges various event related to urban farming throughout spring and autumn. If you are interested in helping us with arrangements and would like to ensure a farming spot from the campus of your choice, join us at our meetings. 

Read this before you sign up:
We have about 150 farming spots available, which are at least 40x80x80 cm (HxLxD). One person or group can reserve either half of a spot or full spot for themself.

Farming spots in the city centre campus are in courtyards, and their gates are locked in the evening and during weekends. To reach Snellmania, one can use learning centre Aleksandria’s magnetic keys, which we recommend for everyone farming in city centre. Topelia will be primarily reserved for university staff.

Full farming spot costs 10€ and half a spot 5€. Farmers will get the spot, soil, seeds, tools to borrow, fertilizers, farming information, and the opportunity to participate in events organized by the campus farming committee.

Campus farming is organized by Kampusviljely ry. The committee members are volunteers, so we hope that farmers will take care of their own farming spots until the end of farming season. A tad bit of communal spirit is required! Even though everyone has their own farming spot, the whole farming area should stay clean and organized.  

When signing up for farming, read the form carefully and answer as precisely as possible to every question. If you have any problems with the registration, please contact us.

Follow the Kampusviljely ry in Facebook:
https://www.facebook.com/kampusviljelyry

Join the farmers’ group:
https://www.facebook.com/groups/731073360260690/

Sunny greetings,

Greenthumbs of the Kampusviljely ry