Tutkimuksesta tuloksia Kaupunkiakatemian aamukahveilla

Kaupunkiakatemian helmikuun aamukahvien teemana oli ”tutkimuksesta tuloksia”. Tilaisuuden aluksi Ida Björkbacka Helsingin kaupungilta kertoi korkeakouluyhteistyön malleista kaupungin näkökulmasta. Suurimmat odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Kaupunkiakatemiaan, jossa kaupungin ja yliopistojen vuorovaikutukseen panostetaan voimakkaasti.

IMG_5001

Björkbackan mukaan hyvää yhteistyötä on tehty aikaisemminkin. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on vuosina 2000–2015 toiminut Innovatiivinen kaupunki -ohjelma, jonka puitteissa syntyneiden hankkeiden pariin Annukka Jyrämä johdatteli yleisön.

IMG_5004

Matti Lehtonen esitteli Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri -hanketta, jossa on kehitetty uusia konsepteja sähköautojen latauspisteille. Hankkeesta on syntynyt Liikennevirta Oy -yritys, jolla on toimintaa jo useassa maassa.

Marketta Kyttä tutustutti yleisön Kokemuksellisen paikkatiedon kerääminen ja hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa -hankkeeseen. Tämän hankkeen tuloksina on syntynyt paikkatieto-ohjelmistoja sekä Mapita Oy -yritys, jonka palveluja hyödynnetään paljon Helsingin kaupungin suunnittelussa.

IMG_5009

Viimeisessä alustuksessa Ira Verma ja Tarja Närvänen kertoivat Ikääntyneiden asuinympäristöt, palvelut ja hoiva -hankkeesta, joka on tuottanut parannuksia palvelutalojen viihtyvyyteen esimerkiksi taideteosten ja sisustuksen avulla.

IMG_5015

Esitykset innoittivat yleisön keskusteluun, jossa pohdittiin muun muassa sähköautoilun tulevaisuutta sekä paikkatiedon keräämistarpeita ja mahdollisuuksia. Kaikissa esitellyissä hankkeissa on ollut mukana runsaasti kumppaneita, ja hankkeiden tuloksia hyödyntävät osapuolet ovat osallistuneet niihin aktiivisesti. Kokemukset Innovatiivinen kaupunki -ohjelmasta osoittavat, että yrittäjyystoiminnan synnyttäminen hankkeesta vaatii oikeata ajoitusta, oikeiden ihmisten mukana-oloa ja onnellista sattumaa.

Kiitämme sydämellisesti kaikkia mukana olleita!

Helmikuun aamukahvien esitykset ovat ladattavissa täältä.

Tervetuloa Kaupunkiakatemian helmikuun aamukahveille

nick_lee_flickr_creative_commons2
Picture by Nick Lee (Flickr Creative Commons)

Teema: Tutkimuksesta tuloksia – esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuudesta

Aika: perjantaina 19.2.2016 klo 8–10
Paikka: Laituri (Narinkka 2), http://laituri.hel.fi/

Tilaisuudessa esitellään yrityksiä ja kaupungin käytössä olevia palveluita, jotka ovat käynnistyneet Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin Innovatiivinen kaupunki -ohjelmassa vuosina 2000–2015 toteutettujen yhteistyöhankkeiden tuloksina. Mitä hankkeista voidaan oppia tulevia yhteistyöhankkeita suunniteltaessa?

Ohjelma:
klo 8.15. Tervetulotoivotus ja tilaisuuden esittely
klo 8.30. Asiantuntija Annukka Jyrämä (Aalto-yliopisto) ja erityissuunnittelija Ida Björkbacka (Helsingin kaupunki): Innovatiivinen kaupunki -ohjelma yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan alustana. Mitä olemme oppineet?
klo 8.45. Professori Matti Lehtonen (Aalto ELEC): Virta Oy & Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri (eSIN)
klo 9.10. Professori Marketta Kyttä (Aalto ENG) ja hallituksen puheenjohtaja Maarit Kahila-Tani (Mapita Oy): Kokemuksellisen paikkatiedon kerääminen ja hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa.
klo 9.30. Projektipäällikkö, tutkija Ira Verma (Aalto ARTS) ja toimitusjohtaja Tarja Närvänen (Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot): Ikääntyneiden asuinympäristöt, palvelut ja hoiva.

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Kaupunkiakatemian aamukahvit on kuukausittain järjestettävä rento seminaarityyppinen verkostoitumistilaisuus Laiturilla (Narinkka 2, Helsinki). Tilaisuudet koostuvat ajankohtaisiin teemoihin liittyvistä alustuksista ja vapaasta keskustelusta. Tarjolla on kahvia ja kevyttä aamupalaa. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua sopivilta osin oman aikataulun puitteissa. Virallisen ohjelman jälkeen Laiturille voi jäädä keskustelemaan ja verkostoitumaan klo 11:een saakka.

Lisätietoja tilaisuudesta:

https://www.facebook.com/events/1705610396352774/

Lisätietoja antavat:

Ida Björkbacka, Helsingin kaupunki
ida.bjorkbacka@hel.fi, puh. 040 336 1659

Salla Jokela, Kaupunkiakatemian koordinaattori
salla.jokela@helsinki.fi, puh 050 448 9190

Mikko Särelä, Aalto-yliopisto Living+
mikko.sarela@aalto.fi, puh. 050 566 1232

Kutsua saa levittää eteenpäin!