Palvelu- ja yhteiskäyttökeksintöjen tekeminen

Vaikka perinteisesti keksiminen liitetään jonkin kojeen tai laitteen rakentamiseen, voi keksintö olla myös jokin menetelmä tai sovellus, jolla on jotain konkreettista käyttöä. Sovellus voi olla esimerkiksi yhteiskäytön tai palvelun mahdollistavan menetelmä. Tällaisia sovelluksia ja sen mukaista liiketoimintaa kutsutaan yleensä alustataloutena, josta esimerkkinä mainittakoon AirBnB, Über ja Alibaba.

Oppilaille on haasteellista työstää keksintöä jostain sovelluksesta. Sen sijaan konseptitasolla, josta käy ilmi ohjelman toiminnallisuus ja tarkoitus, voidaan suunnittelua ja toteutusta tehdä jopa luokkahuoneessa. Kiertotalouden keksinnöt koulussa -oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat voidaan ohjata tekemään ja esittelemään keksintönsä prototyyppi esimerkiksi POP by Marvel eli prototyping on paper -sovelluksella, mikäli halutaan hyödyntää digitaalisuutta opetuksessa. POP:lla voi avata yleisölle yksityiskohtaisemmin esimerkiksi yhteiskäytön tai palvelun mahdollistavan keksinnön toimintaa. Oheisella videolla esitellään prototyypin tekemistä ja POP-sovelluksella sekä esitellään sovelluksen toimintaa.

POP-sovelluksen käytössä on monta etua. Sovellus toimii tietokoneen selaimella ja se voidaan ladata myös puhelimille. Kaikki oppilaat ryhmässä voivat osallistua ohjelman ruutujen suunnitteluun, hahmotteluun ja piirtämiseen. Videolla on käytetty ohjelmasta löytyviä tulostettavia piirustuspohjia sovelluksen suunnitteluun. Ohjelmaa voi rakennella yksittäisellä puhelimella, eikä muuta tietotekniikka tarvita. Ohjelma on jaettavissa muille, mikäli oppilas luo sovellukseen omat tunnukset.

Kuten huomataan, on edellä esitetyn ohjelman toiminnallisuudessa vielä hiomista ja kaikkea mahdollista ei ole vielä pohdittu eikä toteutettu. Sovellus tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden esitellä yhteiskäyttö tai palvelukeksintöä konseptitasolla ja auttaa toisia sekä itseään arvioimaan, miten ohjelmaa voisi kehittää eteenpäin. Vaikka ohjelma on tehty vain paperilla ja puhelimella eikä varsinaisesti pidä sisällään mitään ohjelmointia ja valmiin sovelluksen tekemistä, on tärkeää, että pystyy konseptitasolla esittelemään sovelluksen toimintaa. Tämän jälkeen prototyypin kanssa voisi lähestyä esimerkiksi jotain ohjelmistoyritystä. Sovellus on esiteltävissä siinä muodossa, kuin mitä osassa mobiilisovellusten kehitystiimeissä käytetään.