Etusivu

Tämä sivusto on oppimateriaali kasvatustieteen maisteriohjelman opintojaksolle Kiertotalouden keksinnöt koulussa 5 op. Oppimateriaali on luotu osana Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttamaa hanketta. Kasvatustieteellisen tiedekunnan osahanke kuuluu Sitran rahoittamaan Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille hankekokonaisuuteen. Kasvatustieteellisen tiedekunnan osahankkeen etenemistä on seurannut ohjausryhmä.

Sivustolla esitellään kiertotalouden keksintöjen tekeminen pedagogisena lähestymistapana kestävän elämäntavan edistämiseen koulussa. Sivuston esimerkit ovat pääasiassa alaluokkien kontekstissa, mutta kirjoitettu siten, että esimerkit on sovellettavissa myös ylemmillä luokilla. Kiertotalouden keksinnöt on aiheena tiedonaloja yhdistävä ja soveltuu hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheeksi ja myös lukion teemakurssien aiheeksi. Tämä materiaali on laadittu ensisijaisesti opettajankoulutuksen opintojaksolle, mutta materiaali soveltuu myös opettajien täydennyskoulutukseen. Sivusto on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.

Viittaa sivustoon: Juuti, K., Lommi, H., & Turkkila, M. (2019). Kiertotalouden keksinnöt koulussa. Helsingin yliopisto. https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

Kuvahaun tulos haulle sitra logo   Kuvahaun tulos haulle innokas logo