Kielikeskuksen työelämähanke nytkähti eteenpäin – haastatteluaineistoon pohjaavat artikkelit työn alle

Seminaari29 10

Kielikeskuksen tutkimusseminaarissa 29.10.2015 istuttiin pyöreän pöydän ääreen esitutkimaan Kielikeskuksen työelämähankkeen haastatteluaineistoa. Korkeakouluharjoittelijamme ovat kahtena kesänä urakoineet haastatteluita Helsingin ylipistosta valmistuneiden, eri aloja edustavien akateemisten työntekijöiden parissa. Tavoitemäärä eli 20 haastattelua saatiin täyteen tänä syksynä. Nyt on siis aika käydä aineiston kimppuun!

Datasessio tekstien parissa

Seminaarissa käytiin joukolla koosteiden kimppuun, joita haastattelut tehneet korkeakouluharjoittelijamme olivat laatineet tekemiensä ja litteroimiensa haastattelujen pohjalta. Muistiinpanoja luettiin ja peilattiin samalla niihin teema-alueisiin, jotka jokaisessa puolistrukturoidussa haastattelussa oli pyritty kattamaan.

Tutkimushanke on kielikeskuslaisten yhteisesti suunnittelema ja toteuttama. Sen perimmäisenä tavoitteena on yliopiston kieli- ja viestintätaito-opetuksen (kielikeskusopetuksen) kehittäminen vastaamaan entistäkin paremmin työelämän nykyisiä ja tulevia haasteita ja tarpeita.

Työelämän kielitaitotarpeista on saatavilla melko runsaasti aiempaakin tutkimustietoa, josta osasta kuuluu kiitos omalle väellemme (ks. Karjalainen & Lehtonen 2005). Tietoa on saatavilla myös säännöllisesti julkaistavista uraseurantaraporteista sekä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton keväällä 2015 julkaisemasta raportista Kielitaito on kilpailuetu.

Nyt kerätyn haastatteluaineiston avulla pyritään saamaan tarkentavaa tutkimustietoa kieli- ja viestintätaitovaatimuksista erilaisissa akateemisissa työtehtävissä. Haastatteluissa on pyritty fokusoimaan muutamiin teemoihin, joiden oletetaan täydentävän tai tarkentavan jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Etnografista näkökulmaa tavoittelevan haastattelututkimuksen teemoina ovat olleet muun muassa työelämässä toimivien yksilöiden identiteetit eri kielten(sä) käyttäjinä, käsitykset tutkintoasetuksen lupaamasta toisen kotimaisen kielen taidosta työmarkkinoilla sekä kielenopiskelun ja oppimisen historiat ja kokemukset työelämän kielitaitotarpeiden valossa.

Tutkimusseminaari-istunnossa hahmotettiin noin viisi näkökulmaa tai aineistosta nousevaa teemaa, joista lähdetään pikku-tiimeissä työstämään tutkimusartikkeleita.

Jos olet kiinnostunut tutkimaan aineistoa ja liittymään johonkin artikkeliryhmään, ole yhteydessä Kielikeskuksen Tutkimuksenkehittämisryhmään tai pedagogiseen yliopistonlehtoriin.

Perästä kuuluu!

Työelämään tutustumista Kielikeskuksessa

Kielikeskuksessa työskenteli viime viikolla tet-harjoittelija. Heta Huhmar on yhdeksäsluokkalainen Kulosaaren yhtenäiskoulusta, ja hän piristi Kielikeskusta osallistumalla laajasti varsinkin Opetuksen ja oppimisen tuki -yksikön toimintaan. Heta muun muassa vieraili opetuksen ja tutkimuksen kehittämisryhmien kokouksissa, Kieliklubeissa ja yliopistopedagogiikan kurssilla. Lisäksi Heta keräsi viikossa ison kyselyaineiston kielikurssien opiskelijoilta ja siirsi kyselyvastauksia sähköiseen muotoon.

Heta

9.-luokkalainen Heta Huhmar selvitti tet-harjoittelussaan opiskelijoiden näkemyksiä kieltenopiskelusta.

Pyysimme Hetaa myös itse raportoimaan viikostaan. Hän kirjoitti kentältä tet-kuulumisia torstaina 8.10 näin:

Spontaani ajatus eräänä aamuna herätessä: ”Ihanaa, pääsen töihin kohta!”. Ajatus kertoo hyvin, millaisilla fiiliksillä lähden tet-harjoitteluun. Innostus on viikon aikana kasvanut työn määrän kanssa, enkä malttaisi huomenna perjantaina lopettaa ollenkaan. Vaikka ennakko-odotukset olivat varsin korkeat, ovat ne silti ylittyneet moninkertaisesti. En olisi ikinä uskonut, että töissä voi olla näin hauskaa! Tet-harjoittelussa olen ehkä saanut valheellisenkin kuvan työelämän helppoudesta, mutta täällä ainakin opin, että työ voi olla myös kivaa, vaikka töitä riittää. Lisäksi olen saanut yhden uuden tulevaisuuden työpaikkamahdollisuuden mietintämyssyyn. Kaikki on ollut uutta ja välillä olen joutunut rehellisesti vastaamaan, etten tiedä, koska olen tosiaan täällä vain tet-harjoittelussa (monet opiskelijat kyselivät, onko jakamani kysely itsetekemäni ja mitä sillä halutaan tutkia). En ennen tet-jaksoani edes tiennyt, että kieltenopetukselle ja opetuksen kehittämiselle on olemassa oma keskus, saati sitten näin laaja yksikkö! Äkkinäinen voisi ajatella, että suuren yksikön takia kaikki olisi hyvin muodollista ja jäykkää, mutta täällä on tosi rentoa. Varsinkin ruokapöytäkeskustelut jäävät mieleeni varmasti pitkäksi aikaa… Yliopiston kaltaisessa työympäristössä työskentelee ilokseen ja toivonkin, että saan kunnian liittyä seuraan jossain vaiheessa!

Kiitos Hetalle isosta avusta ja mukavasta viikosta!

Syksyn ensimmäiset kieliklubit käynnistyivät näyttävästi

Kielikeskuksen perjantaiset kieliklubit käynnistyivät kesätauon jälkeen 25.9.2015. Paikalla oli runsaasti innostuneita opiskelijoita. Ensi tapaamisessa eniten kiinnostivat englanti, japani, ranska, ruotsi ja suomi. Myös muissa kieliryhmissä oli mukavasti osallistujia.

Kieliklubi1

Syksyn ensimmäiset kieliklubi olivat osallistujamenestys.

Lähes kaikkiin ryhmiin saatiin yksi tai useampi kurssiassistentti klubivetäjäksi ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä osallistujien kanssa.

Kieliklubi 2

Kieliklubilaiset valloittivat Kielikeskuksen juhlasalin ja käytävät perjantai-iltapäivällä.

Kieliklubit kokoontuvat perjantaisin 2.10. – 4.12. (ei 23.10.) klo 14.15-15.45.
Paikka ja aika: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, huone 203, 2. krs.
Kiitos kaikille osallistuneille!