Kolmas minikonferenssi kokoontui

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kielikeskukset järjestivät yhteisen minikonferenssin torstaina 27.11.2014. Puitteina toimi tunnelmallinen Aalto Design Factory, jonka toiminta perustuu matalan kynnyksen innovaatiomahdollisuuksiin. Tilaisuuden aluksi osallistujat saivat kuulla Aalto-yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen kehittämisajatteluun liittyviä näkökulmia.

Kolmannen minikonferenssin osallistujia tutustumassa ja vaihtamassa kuulumisia aloituskahveilla.

Aallon ja HY:n kielikeskusten väkeä konferenssin aloituskahveilla.

Seminaarin varsinaiset esitykset käsittelivät kielten oppimista ja opetusta. Aiheet pohjautuivat osallistujien omaan työhön, tutkimukseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Valinnanvaraa riitti niin uusista verkkopohjaisista kieltenopetuksen työkaluista ja opetusalustoista kuin oppimismotivaatiosta ja palautteen roolista vain muutamia esitysten aiheita mainitakseen. Esitysten yhteydessä vaihdettiin ajatuksia näistä tuoreista ideoista, työtavoista ja tutkimuksista sekä pohdittiin niiden sovellusmahdollisuuksia. Opettajien usein työssään kohtaamaan opiskelijoiden esiintymisjännitykseen oli tarjolla Aallon Rinna Toikan vetämä työpaja, jossa ryhmät kehittelivät ja jakoivat erilaisia työskentelytapoja esiintymisjännittämisen helpottamiseksi.

Päivän päätteeksi kokoonnuttiin Design Factoryn Stage-tilaan, jossa viihdyttiin illallisen ja viinin äärellä jatkaen keskustelua päivän aiheista. Stagella oli mahdollista tutustua posteriesityksiin ja keskustella niiden tekijöiden kanssa. OOTUn opinto-ohjaajat Nina Sulonen ja Riikka Forss olivat valmistelleet kansainvälisille opiskelijoille suunnattuun kurssiassistenttitoimintaan liittyvän posterin, joka on saatavilla myös pdf-muodossa: Minikonferenssi_posteri2014.

OOTU kiittää järjestäjiä, esittäjiä ja kaikkia osallistujia erittäin mukavasta ja innostavasta konferenssipäivästä!

Opiskelijat ideoivat uudenlaisia oppimisympäristöjä

Kielikeskuksen opiskelijaneuvoston jäsenet kokoontuivat itseopiskelutiloihin keskiviikkona 19.11. keskustelemaan kielten opiskeluun liittyvistä oppimisympäristöistä ja itseopiskelutilojen kehittämisestä. Pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara alusti tapaamista purkamalla oppimisympäristön käsitettä eri osa-alueisiin: fyysiseen, sosiaaliseen ja digitaaliseen oppimisympäristöön. Tämän jälkeen osallistujat ideoivat pienryhmissä tulevaisuuden mahdollisuuksia – mitä kaikkea kielikeskuksen tarjoamilta oppimisympäristöiltä kaivataan kielten opiskelun tueksi?

Pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara ja opiskelijaneuvoston jäseniä ideoimassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä.

Pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara ja opiskelijaneuvoston jäseniä ideoimassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä.

Opiskelijoiden visioissa painottuivat erityisesti vuorovaikutuksellisuus, joustavuus ja ajankohtaisuus. Ideariihessä mainittiin esimerkiksi vaihtuvat työpajat, joissa kielten opiskelijat voisivat toimia yhteistyössä vaihto-opiskelijoiden ja kielten pääaineopiskelijoiden kanssa. Joustavuutta korostettiin niin suoristusmuotojen kuin aikataulun suhteen. Itseopiskelutiloihin toivottiin lisää viihtyisyyttä ja ideoita heitettiin niin ‘kieliseinästä’ kuin nettipuhelumahdollisuudesta. Materiaaleja toivottiin enemmän nettiin cd-levyjen sijaan.

Kiitokset opiskelijaneuvoston jäsenille kiinnostavista ideoista ja keskustelusta!

Oppimisympäristöihin ja itseopiskelutilojen kehittämiseen liittyvää keskustelua voi jatkaa kommenttiosiossa.

Terveiset Helsingin kielilukiosta!

Kielikeskus vieraili koulun kieliviikolla keskiviikkona 12.11. osallistuen italian opetustunnille. Mukana olivat italian kurssiassistentit Giulia Pernisi ja Talia Sbardella sekä assistenttitoimintaa koordinoiva opinto-ohjaaja Nina Sulonen.

Assistentit olivat valmistelleet tuntia varten kiinnostavat esitykset omista kotikaupungeistaan sekä runsaasti pienimuotoisia ja aktivoivia suullisia tehtäviä. Aiheet liikkuivat italialaisesta ja suomalaisesta ruokakulttuurista ja joulunvietosta mm. musiikkiin ja perhe-elämään. Tunnilla kävi mukava iloinen pulina ja oppilaat olivat aktiivisesti keskustelussa mukana.

Giulia ja Talia keskustelemassa opiskelijoiden kanssa suomalaisista ja italialaisista joulutraditioista.

Giulia ja Talia keskustelemassa opiskelijoiden kanssa suomalaisista ja italialaisista joulunviettotraditioista.

Kieliklubeissa tavataan joulukuun alkuun asti

Kieliklubit pyörivät perjantai-iltapäivisin Kielikeskuksella. Syyskaudella 2014 klubitapaamisissa on ollut osallistujia vaihdellen 30-56 henkilöä joka viikko.

Suosituimmiksi kieliryhmiksi ovat tällä kaudella nousseet englanti, saksa ja japani, joissa osallistujia on saattanut olla toistakymmentä kussakin. Myös italian ja suomen kielen klubit ovat toimineet aktiivisesti läpi syksyn. Kaikissa näissä klubeissa tapaamisia luotsaavat kurssiassistentit, jotka ovat suunnitelleet ryhmän toiminnan yhdessä osallistujien kanssa. Klubit ovat muun muassa kokoontuneet elokuvan äärelle, pelailleet lautapelejä ja kaivertaneet halloween-kurpitsaa espresson äärellä jutustellen. Englannin klubilaisilla on vielä suunnitteilla ainakin retki Fazerin tehtaille tutustumaan.

Italian klubilaiset Myriam, Talia, Cris ja Anna vaihtavat kokemuksia eri maiden kahvikulttuureista 7.11.2014

Italian klubilaiset Myriam, Talia, Cris ja Anna vaihtavat kokemuksia eri maiden kahvikulttuureista 7.11.2014

Ranskassa, portugalissa ja venäjän kielessä klubitapaamisia on ollut vaihtelevasti. Toivon mukaan kevätkaudelle löytyy myös näihin klubeihin aktiiviset assistentit, jotka vetävät ryhmiä ja toimivat niissä klubikielen natiivipuhujina.

Ennen joulua on tiedossa vielä neljä kieliklubia – kokoontumiset aina perjantaisin klo 14.15 kielikeskuksen toisessa kerroksessa, huoneessa 203. Mukaan voi tulla milloin vaan eli tervetuloa piipahtamaan vaikka yhdessä tapaamisessa!

P.S. Kieliklubeissa vietetään pikkujouluja syyskauden viimeisellä kerralla 5.12.

Tutkimusseminaarin 23.10.2014 satoa – The fruits of the LC Research seminar 23.10.2014

Tutkimusseminaarissa 23.10. keskusteltiin tutkimusaineiston analyysistä ja sen purkamisesta artikkelitekstiksi.

Tarkempia teemoja olivat:

1) aineiston kokoon, työstämiseen, rajaukseen ym. liittyvät asiat, sekä näiden yhteys artikkelikirjoittamisen tavoitteisiin.

2)  englanniksi kirjoittaminen sekä

3)  yhteiskirjoittamisen välineet ja ”pelisäännöt”

Seminaarissa oli “pyöreän pöydän ympärillä” 13 osallistujaa. Harjaantuneemmatkin tutkijat ja kirjoittajat kokivat oppineensa jotakin uutta!

Lopuksi perustimme Kimmo Svinhufvudin johdolla kirjoittamispiirin, joka kokoontui ensimmäisen kerran 30.10. klo 16.00-16.45 käsikirjastossa. Jatkossa kokoonnutaan viikoittain (alustavasti sama aika ja paikka).

Lue tarkemmat muistiinpanot seminaarikeskusteluista täältä: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY329430

In the Research seminar Oct 23rd we discussed data analysis procedures and its’ connections to article writing. The notes of the seminar can be found under the link above (sorry, in Finnish only!)