Skotlannissa opiskelija on jo keskiössä

Osallistuimme kesäkuun alussa Skotlannissa Enhancement and Innovation in Higher Education -konferenssiin 9.-11.6.2015. Konferenssin järjesti Skotlannin kansallinen korkeakoulutuksen laatu- ja kehittämisorganisaatio Quality Assurance Agency for Higher Education Scotland (QAA Scotland) ja sen teemana oli Student transitions eli opiskelijoiden erilaiset siirtymät koulusta korkeakoulutukseen, korkeakoulutuksen sisällä ja lopulta koulutuksesta työelämään.

Skotlannin korkeakouluissa opiskelijat osallistuvat ja heitä osallistetaan vahvasti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen koko opintopolkunsa ajan. Tämä näkyi konferenssiaiheissa, joista monet käsittelivät erilaisia tapoja ja järjestelmiä opiskelijoiden osallistumisen edistämiseksi. Esityksissä vilisi termejä ‘student participation’, ‘cooperation’, ‘collaboration’, ‘student-led teaching’, ‘co-curricular design’. Opiskelijat pitivät myös useita esityksiä ja vetivät työpajoja.

Mitä opimme konferenssissa? Opiskelun ja oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelijaa tuetaan riittävästi ja monelta taholta: “It takes a whole institution to educate a student” (prof. George Kuh, USA). Onnistumisen avaintekijöitä ovat mm. opiskelijan riittävät kontaktit opettajiin ja muuhun henkilökuntaan, aktiivinen opiskeluote ja opiskelijoiden älyllinen haastaminen. Opinnoista saatu palaute ja opiskelijoiden välinen yhteistyö, ‘learning communities & peer support’, on myös keskeistä. Opiskelun soisi olevan hauskaakin! Selvisi, että myös anglosaksisessa maailmassa opiskelijat käyvät nykyään paljon töissä eli opiskelu ei ole enää useinkaan täysipäiväistä ja opiskelija-aines on entistä heterogeenisempaa, joten tarvitaan uudenlaisia opiskelumuotoja. Kuulostaa kovin tutulta.

DSC_1023

Mitä voisimme tehdä paremmin Kielikeskuksessa? Konferenssissa vakuutuimme siitä, että opiskelijoita kannattaa ottaa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan monenlaista, sellaistakin, joka perinteisesti on nähty paljolti henkilöstön tehtäväksi, esim. opetussuunnitelmatyö, opetuksen suunnittelu ja selvitykset. Opiskelijoita voisi houkutella enemmän puhujiksi uusien opiskelijoiden orientaatio- ja muihin tilaisuuksiin (Koe kampus! lukiolaisille, Welcome Fair yliopiston kansainvälisille opiskelijoille). Opiskelijaesityksiä tarvittaisiin erilaisiin konferensseihin ja sisäisiin koulutuksiin, jotta saisimme enemmän ensikäden tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja tarpeista. Tarvitaan myös oikea-aikaista, tutkinnon läpi jatkuvaa ja monikanavaista viestintää.

Ylläolevat asiat ovat ajankohtaisia myös Helsingin yliopistossa, kun valmistellaan uutta strategiaa vuosille 2017-2020. Sen yhtenä tärkeimpänä kehittämiskohteena on nostaa opiskelija keskiöön.

Sinikka Karjalainen
Tiina Laulajainen

Katso myös Enhancement Themes opetuksen kehittämissivustoa.