Laaja-alainen osaaminen

Johdanto laaja-alaiseen osaamiseen. Suoritathan työskentelymoduulien sisällöt vaiheittain I AKTIVOINTI >> II PROSESSI >> III ARVIOINTI.

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). The Finnish Road to 21st Century Competence. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 55-63). Edita Publishing.

AKTIVOINTI

Laaja-alainen osaaminen”, ”tulevaisuustaidot”, ”vuosituhannen taidot”… Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tässä moduulissa syvennymme yleisellä tasolla näihin ilmiönä.

TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen laaja-alaiseen osaamiseen eri taitoalueineen sekä havaitsee, miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni laaja-alainen osaaminen tarkoittaa, että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi tämän laaja-alaisen taidon ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen. (Samaan Flingaan pääset myöhemmin lisäämään myös kuhunkin laaja-alaisen osaamisen osa-alueeseen liittyvät kysymykset.)

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

Moduulin tehtävälista

Laaja-alainen osaaminen -moduulin tehtävälista

 

Perttu Pölönen ja tulevaisuuden taidot

Perttu Pölönen: Kouluihin tarvitaan kysymysten vallankumous.

Kommentoi videolle sopivaan kohtaan vastauksesi seuraavaan kysymykseen: Miksi olen tällä kurssilla?

(Huomaathan, että voit myös keskustella vastauksena muiden lisäämiin kommentteihin.)

OAJvideot (2018, Elokuu 1). Perttu Pölönen: Kouluihin tarvitaan kysymysten vallankumous [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=8A6CW2rP67w.

 

21. vuosituhannen taidot / Kirsti Lonka

Sisältö on katsottavissa kurssin Claned-alustalla.

 

Näkökulmia laaja-alaiseen osaamiseen

Laaja-alainen osaaminen on uusin lisäys suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Aiheesta kirjan kirjoittanut professori Kirsti Lonka käy läpi parhaita paloja ja taitojen monialaisuutta.

Mitkä asiat videolta olivat sinulle uusia? Mitkä näet tärkeimmiksi?

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Näkökulmia laaja-alaiseen osaamiseen // Kirsti Lonka [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/1iO09PRpeHQ

 

PROSESSI

POPS (2014): Laaja-alainen osaaminen

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Tämän tehtävän tavoitteena on tutkia, mitä vuonna 2016 voimaan astuneet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sanovat laaja-alaisesta osaamisesta.

Lue kohta 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen (POPS). Lue myös opintosuuntasi mukaan (luokan- vai aineenopettaja) joko ala- (13.2 & 14.2) tai yläkoulukohtainen (15.2) laaja-alaisen osaamisen erittely. Korosta dokumenttiin itsellesi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1) Mitkä kaksi asiaa laaja-alaista osaamista/aihekokonaisuuksia koskien olivat Sinulle ennestään tuttuja?
2) Mitkä kaksi asiaa yllättivät tai olivat Sinulle uusia?

Aineenopettaja: avaa halutessasi myös seuraavasta sisällöstä löytyvä lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet ja tee kyseinen harjoitus.

 

LOPS (2019): Laaja-alainen osaaminen

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

HUOM! Tehtävä tarkoitettu (lukio-opetukseen suuntautuvalle) aineenopettajalle.

Tämän tehtävän tavoitteena on tutkia, mitä vuonna 2021 voimaan astuvat lukion opetussuunnitelman perusteet sanovat laaja-alaisesta osaamisesta.

Lue kohta 6.2 Laaja-alainen osaaminen, ja korosta dokumenttiin itsellesi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1) Mitkä kaksi asiaa laaja-alaista osaamista koskien olivat Sinulle ennestään tuttuja?
2) Mitkä kaksi asiaa yllättivät tai olivat Sinulle uusia?

 

OPS (2014/2019): Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Tämän tehtävän tavoitteena on tutkia, mitä vuonna 2016/2021 voimaan astuneet opetussuunnitelmien perusteet sanovat laaja-alaisesta osaamisesta.

Laaja-alainen osaaminen (POPS/LOPS): Jotain uutta, jotain vanhaa?

Avaa opintosuuntasi mukaan joko perusopetuksen tai lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet edellisistä sisällöistä. Lue kohta 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen (POPS). Lue myös opintosuuntasi mukaan (luokan- vai aineenopettaja) joko ala- (13.2 & 14.2) tai yläkoulukohtainen (15.2) laaja-alaisen osaamisen erittely sekä LOPS kohta 6.2 Laaja-alainen osaaminen, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitkä kaksi asiaa laaja-alaista osaamista koskien olivat Sinulle ennestään tuttuja?
  2. Mitkä kaksi asiaa yllättivät tai olivat Sinulle uusia?

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen: Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet, 6.2 Laaja-alainen osaaminen: Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

 

Tie laaja-alaiseen osaamiseen

Video esittelee laaja-alaisen osaamisen opetussuunnitelmatyön taustaa sekä osaamisen arviointikehikon. Pohdi katsellessasi seuraavia kysymyksiä: Mihin tarpeeseen arviointikehikko on luotu? Miten se toimii? Miten sitä voidaan hyödyntää kouluyhteisön tasolla?

Claned Group (2017, huhtikuun 27). Tie laaja-alaiseen osaamiseen [Videotiedosto]. Haettu: https://vimeo.com/215005199

 

Tie laaja-alaiseen osaamiseen -arviointikehikko

Laaja-alaisen osaamisen arviointikehikko

Tällä kurssilla hyödynnämme Tie laaja-alaiseen osaamiseen -arviointikehikkoa. Käy seuraavaksi läpi arviointikehikon johdanto sekä rakenne. Mieti alustavasti, minkälaisiin eri teemoihin laaja-alaiset taidot on jaettu, miten arviointikehikkoa voidaan kouluyhteisössä hyödyntää, sekä mitä tapahtuu taitotason kasvaessa?

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen.  Helsinki: Microsoft.

 

Laaja-alaisten taitojen esittely

Laaja-alaisten Osaamisalueiden Lyhyet Kuvaukset

Seuraavassa tutustumme tarkemmin laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Lue läpi eri taitojen lyhyet kuvaukset ja pohdi alustavasti, mihin näistä haluaisit itse syventyä kurssilla tarkemmin.

Myöhemmin valitsette OTR-ryhmässänne näistä 2-4 kappaletta, jotka tulette upottamaan omaan ilmiösuunnitelmaanne.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen.  Helsinki: Microsoft.

 

L1-L7 Johdantoluennot / Kirsti Lonka

Nämä videot ovat nähtävillä kurssin Claned-alustalla.

Seuraavaksi katsotaan kustakin laaja-alaisesta osaamisalueesta pienet esittelyvideot, joiden jälkeen teidän on helpompi valita omaan ilmiöönne sopivat taitoalueet. (Samat videot toistuvat kunkin valitsemanne taitomoduulin aluksi.)

 

INFOGRAAFI – Laaja-alaiset taidot

INFOGRAAFI – Laaja-alaiset taidot

Käy läpi oheinen infograafi ja korosta siitä itsellesi merkityksellisimmät kohdat laaja-alaiseen osaamiseen liittyen. Voit myös ladata infograafin ja säilyttää sen muistin tukena ja inspiraationa. Someverkostoihin jakaminen ei ole myöskään kielletty.

(Huom! Infograafi tarkoittaa jonkin tiedollisen asiakokonaisuuden esittävää kuvallis-tekstuaalista esitystä.)

Kruskopf, M. (2019). #LUOVAOPE / Laaja-alaiset taidot [infograafi]. Helsingin yliopisto.

 

OPH: Osaaminen 2035

 

OECD:n näkökulma laaja-alaiseen osaamiseen

OECD Future of Education and Skills 2030 (2019). The OECD Learning Compass 2030 [Sivusto]. Haettu: https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/.

Tutki OECD:n 2030 oppimiskompassia oheisen sivuston kautta. Minkälaisia yhtäläisyyksiä löydät Suomen opetussuunnitelmien laaja-alaiseen osaamiseen? Avaa osio “Skills”. Minkä aiheiden korostuminen yllätti sinua? Mitkä aiheet esiintyvät samassa muodossa suomalaisen viitekehyksen kanssa?

 

Korkeakoulutuksen tulevaisuus

Digitaalinen vallankumous vaikuttaa välttämättä myös korkeakoulutuksen tulevaisuuteen. Teollinen vallankumous teki koulutusjärjestelmästämme sen mitä se on nyt, mutta edessämme on aivan yhtä radikaali murros.

1) Pohdi miten korkeakoulumaailman murros mahdollisesti heijastuu omalle opetusasteellesi?

2) Onko koulutusjärjestelmä todellisuudessa muuttunut viimeisten 2000 vuoden aikana?

3) Mikä on kohdasta 6:33 alkaen esitellyn rakettitieteilijän tarina?

Quartz (2018, marraskuun 28). The Future of College [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=3CZesNoETPM.

 

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education // SITRA

Cook, J. W. (Ed.). (2019). Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education. Palgrave Macmillan.

Tutustu Sitran Sustainability, Human Well-being and the Future of Education -julkaisusta suomalaisen opetussuunnitelmaprosessin taustaan. Lisää siitä lokikirjaasi ainakin yksi lähdeviite.

 

ARVIOINTI

Palaset omaan ilmiöön

Tehtävä raportoidaan kurssin Claned-alustalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmiötyön aihio palautetaan Ilmiösampoon.

Kruskopf, M., Lammassaari, H., Lonka, K. & Vaara, L. (2019, joulukuun 12). Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit / OTR-työskentelyn ohje. Helsingin Yliopisto.

 

★ Laaja-alainen osaaminen

Tässä tehtävässä arvioimme yleisesti laaja-alaiseen osaamiseen liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

Seuraavassa harjoituksessa arvioimme tarkemmin tämän moduulin alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

MODUULIN LOPPUARVIOINTI

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää, mitä on laaja-alainen osaaminen, miksi se on uusissa opetussuunnitelmissa eritelty sekä miten sen kehittymistä voi tukea.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan alussa vastattuihin kysymyksiin.

1. Täydennä lause omin sanoin: Mielestäni laaja-alainen osaaminen tarkoittaa, että… (Saat käyttää useamman virkkeen, mutta koita esittää asiasi tiiviisti.) 

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne, miten se kehittää oppilaiden laaja-alaisen osaamisen taitoja. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on kuvailtu yleisesti tuetut laaja-alaiset taidot ja niitä tukevat elementit.

Vastattuasi voit verrata vastauksiasi moduulin alussa antamiisi vastauksiin ja arvioida omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>