L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

TEEMAT | T1 Arjenhallintataidot | T2 Toimiminen hyvinvoivan yhteisön jäsenenä | T3 Turvallinen arki

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Competence 3: Self-care and Managing Everyday Life. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 104-111). Edita Publishing.

AKTIVOINTI

Tavoite ja tutkimuskysymys

Tässä moduulissa perehdymme laaja-alaisen osaamisen osaan Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3).

Seuraavassa harjoituksessa tutustumme tarkemmin tämän moduulin tavoitteisiin.

MODUULIN TAVOITE & TUTKIMUSKYSYMYS

TAVOITE: Opettaja ymmärtää liittyen itsestä huolehtimisen ja arjen taitoihin liittyvän osaamisen keskeisimmät elementit, miksi aihealue on tärkeä ja miten sitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä lause omin sanoin: Mielestäni itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvä osaaminen tarkoittaa, että…

2. Vastaa kysymykseen: Miten voimme edistää oppilaiden itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää osaamista ryhmämme ilmiössä?

Kirjaa lisäksi ylös kolme kysymystä, joihin olet kiinnostunut saamaan tämän moduulin aiheesta vastauksen.

 

L3 johdantoluento / Kirsti Lonka

Video on katsottavissa kurssin Claned -alustalla.

 

Moduulin tehtävälista

L3 -moduulin tehtävälista

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Lue oheinen arviointityökalun tiivistelmä itsestä huolehtimisen ja arjen taidoista (L3).

Tämän jälkeen kerrataan vielä alustavasti OPS:in teksti kyseiseen osaamisalueeseen liittyen.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 54).  Helsinki: Microsoft.

 

OPS L3 Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (s. 22). Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet (s. 60-65). Helsinki: Next Print Oy.

Kertaa POPS:n (ja/tai LOPS:n) teksti teemasta L3 Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot, ja korosta siitä itsellesi talteen kaksi Sinulle ennestään tuttua ja kaksi uudelta tuntuvaa asiaa, joita tulisi huomioida opetuksen kontekstissa.

 

PROSESSI 

T1 Arjenhallintataidot

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot T1 Arjenhallintataidot

Seuraavaksi syvennymme itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen ensimmäiseen alateemaan ”Arjenhallintataidot”. Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 55-63).  Helsinki: Microsoft.

 

Social media, social life

Common Sense Media (2019, joulukuun 9). Social media, social life [Sivusto]. Haettu: https://www.commonsensemedia.org/research/social-media-social-life-2018.

Tutustu oheisen uutisen ja siihen linkitettyjen medioiden kautta nykynuorten sosiaalisen median käyttöön. Onko se samantyyppistä vai erityyppistä kuin oma somen käyttösi? Mikä yllätti ja minkä olit aiheesta havainnut jo ennestään?

 

Digitaalisen teknologian käyttö ja kouluikäisten uni

Digitaalisen teknologian käyttö ja kouluikäisten uni | Erika Maksniemi

Katso video ja vastaa seuraaviin kysymyksiin käyttäen kommenttityökalua:

1) Minkälaisia ajatuksia ruutuajan käsite herättää Sinussa?

2) Minkälaisia mahdollisuuksia opettajalla on vaikuttaa oppilaiden arjenhallinnan taitoihin? Missä määrin tämä on mielestäsi opettajan tehtävä?

Tiedekulma (2019, tammikuun 18). Digitaalisen teknologian käyttö ja kouluikäisten uni | Erika Maksniemi [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=LGok89x4mxE.

 

Internetin vaikutukset aivoihin 

Sharkey, L. (2019, kesäkuun 14). How the online world is affecting the human brain. Medical News Today. Haettu: https://www.medicalnewstoday.com/articles/amp/325461.

Lue Medical News Todayn uutinen ja pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mitä nykytieteen valossa voidaan varmuudella sanoa internetin vaikutuksista aivoihin?

2) Missä kohtia tutkimuksessa on vielä selviä aukkoja?

3) Minkälaisia ohjeita voit jutun pohjalta antaa oppilaille liittyen näiden teknologisoituneen arjen hallintaan?

 

Älylaitteet tyhmentävät koko ihmiskunnan – Aivotutkijan 5 vinkkiä keskittymiskyvyn elvyttämiseen

Huotilainen, Minna (2018, marraskuun 16). Älylaitteet tyhmentävät koko ihmiskunnan – Aivotutkijan 5 vinkkiä keskittymiskyvyn elvyttämiseen [Blogiteksti]. YLE Tiedeblogi. Haettu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/02/alylaitteet-tyhmentavat-koko-ihmiskunnan-aivotutkijan-5-vinkkia.

Lue oheinen artikkeli. Miten voisit tukea opettajana oppilaidesi keskittymiskykyä pitkällä aikajänteellä esim. yhden lukuvuoden aikana? Mainitse 1-2 asiaa ja perustele vastauksesi.

 

Digiteknologia ja hyvinvointi

Bell, V., Bishop, D. V. M., & Przybylski, A. (2015, elokuun 12). The debate over digital technology and young people. BMJ 2015;351:h3064. Haettu: https://www.bmj.com/content/351/bmj.h3064.full.pdf+html.

Oheisessa jutussa kumotaan tieteellisiin lähteisiin viitaten eräitä esitettyjä väitteitä teknologian vaikutuksesta nuorten hyvinvointiin. Kokoa jutun pohjalta yhteen havaintosi ja kumotut harhakäsityksesi.

 

Aivot ja huomiokyky

Heikkinen, A., & Löyttyniemi, L. (2018, kesäkuun 21). Koirakin oppii, ettei puhelinta räpläävä ihminen ole läsnä – viisi näkökulmaa digihälyn haittoihin. Haettu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/06/21/koirakin-oppii-ettei-puhelinta-raplaava-ihminen-ole-lasna-viisi-nakokulmaa.

Oheisessa artikkelissa eri alojen asiantuntijat pohtivat, milloin älylaitteiden käyttö voi muuttua ongelmaksi. Lue artikkeli ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1) Minkälaisissa tilanteissa jokin älylaite toimii oppimisen tukena? Miten? Mainitse 1-2 tilannetta. Ne voivat olla joko omia kokemuksiasi tai kokemuksia esimerkiksi harjoittelusta.

2)  Minkälaiset taidot mielestäsi edesauttavat älylaitteiden kestävää käyttöä?

 

Blockchain – Viisi tasoa // WIRED

Tekoälyn ohella Blockchain-teknologian on arveltu muuttavan maailmaamme merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Videolla asiantuntija selittää Blockchainin käsitteen viidellä eri tasolla.

Millä tasolla itse ymmärsit käsitteen katseltuasi videon, vai kaipaatko kenties lisää selvennystä? Miten näet, että tämä teknologia voi muuttaa kuluttajuutta tulevaisuudessa? Jätä kommenttisi sopivaan kohtaan.

WIRED (2017, marraskuun 28). Blockchain Expert Explains One Concept in 5 Levels of Difficulty | WIRED [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=hYip_Vuv8J0&feature=youtu.be.

 

T2 Toimiminen hyvinvoivan yhteisön jäsenenä

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot T2 Toimiminen hyvinvoivan yhteisön jäsenenä

Seuraavaksi syvennymme itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen toiseen alateemaan ”Toimiminen hyvinvoivan yhteisön jäsenenä”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 64-66).  Helsinki: Microsoft.

 

Mikä arkeamme ohjaa? // Minna Autio

Tällä videolla kotitaloustieteen professori Minna Autio kyseenalaistaa videolla kiehtovasti arkemme itsestäänselvyyksiä globaalin kestävyyshaasteen näkökulmasta.

Katso video ja lisää kommenttisi seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä on digitalisaation vaikutus perinteisesti jaoteltujen kodin ja julkisen piirin rajapintaan? Minkälaisia havaintoja olet itse tehnyt?

2) Minkälaisia videossa esitettyjä seikkoja haluaisit nostaa esiin omassa opetuksessasi? Miten sen tekisit?

 

Yerkes-Dodson law & Job demands-resources model

Tutustu tekstiin, jossa esitellään kaksi mallia stressiin ja (työ-)hyvinvointiin liittyen: Yerkes-Dodson law (alkuper. 1908) sekä resurssit-vaatimukset -malli (Bakker & Demerouti, 2007)

 

Frank Martela: Onnellisen elämän neljäs keskeisin tekijä

Martela, F. (2014, huhtikuun 4). Itseohjautuvuusteoria – Eli onnellisen elämän kolme keskeisintä tekijää [Blogikirjoitus]. Haettu: https://frankmartela.fi/2014/04/04/itseohjautuvuusteoria-eli-kolme-vastausta-siihen-mika-tekee-ihmisen-onnelliseksi/.

Lue oheinen kirjoitus. Minkälaisia linkkejä ilmiölähtöisen oppimisen, laaja-alaisen osaamisen ja itseohjautuvuusteorian välille voisi mielestäsi luoda? Onko niitä? Perustele vastauksesi.

 

Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life Might Just Help You Live a More Fulfilling Life

Oppong, T., (2018, tammikuun 10). Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life Might Just Help You Live a More Fulfilling Life. Medium. Haettu: https://medium.com/thrive-global/ikigai-the-japanese-secret-to-a-long-and-happy-life-might-just-help-you-live-a-more-fulfilling-9871d01992b7.

Tutustu oheisesta jutusta Ikigain:n käsitteeseen ja tee omakohtaisesti siihen liittyvä harjoitus. Miten näkisit, että käsitettä kannattaisi hyödyntää koulussa?

 

T3 Turvallinen arki

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot T3 Turvallinen arki

Seuraavaksi syvennymme itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen kolmanteen alateemaan ”Turvallinen arki”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 67-73).  Helsinki: Microsoft.

 

Älylaitteiden sininen valo ja sen vaikutukset näköaistiin

Kwun, A. (2018, elokuun 13). Study: Blue light from screens can steadily blind us. Fast Company. Haettu: https://www.fastcompany.com/90216977/blue-light-from-screens-can-steadily-blind-us.

Mikä on jutussa raportoidun tutkimuksen tulos liittyen älylaitteiden käytön negatiivisiin vaikutuksiin?

 

ARVIOINTI

Ilmaisupyörä

Arpokaa ryhmänne kanssa seuraavan tehtävän palautusformaatti.

 

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

PYÖRÄYTTÄKÄÄ ILMAISUPYÖRÄÄ! (Löytyy edellisestä sisällöstä.) Ilmaisupyörää pyöräyttämällä arvotaan muoto tiivistelmälle, jossa esitetään moduulin pohjalta syntyneet keskeiset oivallukset. Jokainen ryhmäläinen palauttaa (saman) tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Tässä tehtävässä arvioimme Itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

Seuraavassa harjoituksessa arvioimme tarkemmin tämän moduulin alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

MODUULIN LOPPUARVIOINTI

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen itsestä huolehtimisen ja arjentaitoihin liittyvään osaamiseen, miksi ne ovat tärkeitä taitoja ja miten niitä voidaan opetuksen avulla edistää. 

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan alussa vastattuihin kysymyksiin. 

1. Täydennä lause omin sanoin: Itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvä osaaminen tarkoittaa, että…

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat, jotka edistävät itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen kehittymistä. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on osoitettu (“L3”) tätä laaja-alaista taitoa tukevat kohdat.

Vastattuasi voit verrata vastauksiasi moduulin alussa antamiisi vastauksiin ja arvioida omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>