L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

”Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät kulttuurien tuntemusta, hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ilmaista itseään.” (Lonka et al., 2017)

TEEMAT | T1 Kulttuurin kohtaaminen | T2 Tunnetaidot | T3 Kulttuuriin osallistuminen

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Competence 2: Cultural Competence, Interaction and Self-Expression. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 81-103). Edita Publishing.

AKTIVOINTI

Tässä moduulissa perehdymme laaja-alaisen osaamisen osaan Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2).

TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, miksi ne ovat tärkeitä taitoja ja miten niitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni kulttuuriin, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun liittyvä osaaminen tarkoittaa, että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi tämän laaja-alaisen taidon ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen.

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

L2 Johdantoluento / Kirsti Lonka

Sisältö on katsottavissa kurssin Claned-alustalla.

 

AKTIVOINTI // Moduulin tehtävälista

L2 -moduulin tehtävälista

 

Teflon-testi

Katso video ja tee kohdasta 1:40 eteenpäin löytyvä Teflon-testi.

Voit kirjata halutessasi oman pistemääräsi ja/tai siihen liittyvän pohdinnan kommenttina videolle.

POHDINTAKYSYMYS: Minkälainen ihminen esimerkiksi todennäköisesti saisi testissä korkeimmat mahdolliset pisteet?

Fingo (2017, huhtikuun 3). Moninaisuus kuuluu kouluun [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=xlEY2GkaLbA.

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lue oheinen arviointityökalun tiivistelmä kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun laaja-alaisesta taidosta (L2). Tämän jälkeen kerrataan vielä alustavasti OPS:in teksti kyseiseen osaamisalueeseen liittyen.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 37).  Helsinki: Microsoft.

 

OPS L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (s. 21). Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet (s. 60-65). Helsinki: Next Print Oy.

Kertaa POPS:n (ja/tai LOPS:n) teksti teemasta L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, ja korosta siitä itsellesi talteen merkityksellisimmät huomiot.

 

PROSESSI

T1 Kulttuurin kohtaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu T1 Kulttuurin kohtaaminen

Seuraavaksi syvennymme kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitojen ensimmäiseen alateemaan ”Kulttuurin kohtaaminen”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 38-43).  Helsinki: Microsoft.

 

Opettaja julkisen vallan käyttäjänä: Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus

Opetushallitus (2019). Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus [Sivusto]. Haettu: https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ihmisoikeus-ja-demokratiakasvatus.

Tutustu kurssille ”Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus” koottujen linkkien kautta ihmisoikeuksiin ja kokoa vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mitä ovat Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jäsenvaltioiden hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaiset ihmisoikeudet? Kokoa nämä listaksi.

2) Miten ihmisoikeudet velvoittavat Sinua opettajana omassa työssäsi?

 

Yhtä aikaa! // Rauhankasvatusinstituutti ry

Yhtä aikaa! on Rauhankasvatusinstitiuutin koulutuskokonaisuus, jonka tässä osassa tarkastellaan identiteettiä.

Katso tai selaa video ja lisää sopivaan kohtaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Miksi suvaitsevaisuudesta puhuminen on vanhanaikaista?

2) Miksi kulttuurikurssien pitäminen ja kulttuureista puhuminen ylipäätään on vaarallista?

Vinkki: Vastaukset noin videon puolivälistä alkaen.

Rauhankasvatusinstituutti ry (2018, joulukuun 10). Yhtä aikaa! – Luento 2. Haettu: https://vimeo.com/305461480.

 

Opettajakin voi olla rasisti – “Pitäisi myöntää, että on olemassa ennakkoluuloja”

Yle Uutisluokka (2016, elokuun 29). Opettajakin voi olla rasisti – “Pitäisi myöntää, että on olemassa ennakkoluuloja”. YLE. Haettu: https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettajakin_voi_olla_rasisti_-_pitaisi_myontaa_etta_on_olemassa_ennakkoluuloja/8980278.

Kulttuuriset ennakkoluulot voivat välittyä myös epäsuorasti opettajan toiminnasta. Lue oheinen uutinen ja pohdi miten tutkimuksen perusteella rasismi näyttäytyy sitä kokevan nuoren näkökulmasta.

 

Tiedettä sukupuolesta

Sun, S.D. (2019, kesäkuun 13). Stop Using Phony Science to Justify Transphobia. Actual research shows that sex is anything but binary. Scientific American. Haettu: https://blogs.scientificamerican.com/voices/stop-using-phony-science-to-justify-transphobia/?fbclid=IwAR2wbvdEstYdIBLXSHI_6t0q8fQPjlxhLdMytOF_o8qP3cirJF8hj_uJCPA

Miten artikkelin kuvaama tiede suhteutuu karkeasti siihen, mitä olet itse oppinut sukupuolesta koulussa? Mitä siitä voidaan päätellä?

 

Tasa-arvotyö on taitolaji

Jääskeläinen, L., Hautakorpi, J., OnwenHuma, H., Niittymäki, H., Pirttijärvi, A., Lempinen, M., Kajander, V. (2015). Tasa-arvo on taitolaji : Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. 2. muutettu painos.

Tutustu Opetushallituksen oppaaseen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä peruskoulussa ja erityisesti kohtaan ”Sukupuolitietoinen opetus”.

1) Minkälaista on sukupuolitietoinen opetus ja miten voit opettajana toimia sukupuolitietoisemmin?

2) Tutustu oman kohderyhmäsi osioon. Miten voit parhaiten toimia sukupuolitietoisesti juuri heidän kanssaan?

 

Resursseja sukupuolten moninaisuuden hahmottamiseen

Seta (2021, heinäkuun 16). Sateenkaaritieto ammattilaisille: Opetusala [Sivusto]. Haettu: https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/opetusala/

Tutustu Seta ry:n materiaalipankkiin opetusalan ammattilaisille. Valitse sieltä jokin itseäsi kiinnostava ja mieti, miten hyödyntäisit sitä omassa opetuksessasi.

Tutustu myös oheiseen blogitekstiin, jossa esitellään viisi myyttiä lapsista ja sukupuolen moninaisuudesta: Huuska, M. (2017, marraskuun 16). Viisi myyttiä lapsista ja sukupuolen moninaisuudesta. Seta.

Kumosiko se joitain aikaisempia uskomuksiasi?

 

Kohti parempaa demokratiaa

Mitä on demokratia? Entä mitä ovat siihen liittyvät kompetenssit? Miksi ylipäätänsä meidän tulee kehittää demokratiaa?

Kohti parempaa demokratiaa -elokuvassa tutustutaan demokratiaan ja sen keskeisimpiin periaatteisiin Euroopan neuvoston määrittelemien demokratiakompetenssien avulla. Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto pyrkii toiminnallaan edistämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä niiden toteutumista jäsenmaissaan. Neuvostoon kuuluu kaikkiaan 47 Euroopan valtiota.

Lisää videolle sopivaan kohtaan yksityisenä muistiinpanona vastaukesi seuraaviin kysymyksiin:

Kohdasta 4:20 eteenpäin:

1) Mitkä ovat Euroopan Neuvoston kokoamat demokratiakompetenssit?

2) Kirjaa videolle ylös jokin oivalluksesi liittyen asiantuntijoiden esittämiin, demonkratiakulttuuuriin liittyviin näkökulmiin.

Video on laadittu Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Lisää tietoa videon aiheista saat kurssilta ”Demokratia ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä”.

Jyväskylän yliopisto (2018, marraskuun 1). Kohti parempaa demokratiaa [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=i04SCyTThq8.

 

Geert Hofstede: The 6-D model of national culture

Hofstede, G. (2019, joulukuun 9). The 6-D model of national culture. Haettu: https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/.

Tutustu Hofsteden kansallisten kulttuurien 6-D -malliin.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

1) Miten Suomi näyttäytyy mallin valossa?

2) Valitse jokin sinulle aiemmin tuntematon maa. Miten sen kulttuuri näyttäytyy mallin valossa?

3) Miten voisit parhaiten edistää kulttuurisen ymmärryksen lisääntymistä niin itsessäsi kuin oppilaissasi.

 

Global Changemakers

InventEUrs (2019, joulukuun 9). Global Changemakers  [Sivusto]. Haettu: https://globalchangemakers.eu/.

eTwinning (2019, joulukuun 9). etwinning.net [Sivusto]. Haettu: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm.

Perehdy Global Changemakers ja eTwinning -toimintaan. Mistä niissä on kyse? Miten voisit soveltaa tällaisia palveluita omassa luokassasi?

 

Är barn för små för demokrati?

Vikström-Jokela, M. (2019, lokakuun 27). Är barn för små för demokrati? YLE. Haettu: https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/27/ar-barn-for-sma-for-demokrati.

Lue oheinen artikkeli ja referoi suomeksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Miksi ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus on ajankohtaisesti niin tärkeä aihe?

2) Ovatko lapset liian pieniä käsittämään demokratiaa?

3) Miten jo pienet lapset voivat oppia demokratiakompetensseja?

 

T2 Tunnetaidot

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu T2 Tunnetaidot

Seuraavaksi syvennymme kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitojen toiseen alateemaan ”Tunnetaidot”. Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 44-47).  Helsinki: Microsoft.

 

Emotional Quotient (EQ)

Lebow, H. I. (2021, kesäkuun 6). How Can I Improve Emotional Intelligence (EQ)? Psych Central. Haettu: https://psychcentral.com/lib/what-is-emotional-intelligence-eq

Lue PsychCentral-artikkeli tunneälystä ja pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mitkä ovat tunneälyn ulottuvuudet?

2) Miten tunneäly suhteutuu yleiseen älykkyyteen kun tarkastellaan yleistä elämässä menestymistä?

3) Miksi kirjoittajien mukaan tunneäly on erityisen tärkeää nykypäivänä?

 

Nummenmaa et al. 2013 – Bodily map of Emotions

Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K. (2014). Bodily maps of emotions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(2), 646-651.

Selaa artikkeli ja kirjaa siihen itsellesi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mikä on tutkimuksen keskeinen tulos ja miten siihen päädyttiin?

2) Mikä on tutkimuksessa erityisen keskeistä liittyen kulttuurin kohtaamiseen?

 

Markus Talvio: Vuorovaikutustaidot

Videolla vuorovaikutuskouluttaja ja kasvatuspsykologian lehtori Markus Talvio harjoittelee yhdessä Satu Silvon kanssa myönteisten minäviestien antamista.

Mitkä ovat myönteisen minäviestin kolme osaa? Harjoittele itse: Valitse jokin oikean elämän tilanne, jossa voit hyödyntää myönteistä minäviestiä. Lisää videolle sopiviin kohtiin muistiinpanoina viestisi kolme osaa.

AlexAtArt (2012, syyskuun 10). Vuorovaikutuksen kulmakiviä [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=eLrnR_HEDXY.

 

Markus Talvio: Vuorovaikutustaidot 2

Videolla vuorovaikutuskouluttaja ja kasvatuspsykologian lehtori Markus Talvio käsittelee yhdessä Satu Silvon kanssa aktiivista kuuntelua.

Katso video ja lisää sopivaan kohtaan julkisena kommenttina ehdotus, miten voit itse hyödyntää aktiivista kuuntelua opettajana?

AlexAtArt (2012, syyskuun 10). Vuorovaikutuksen kulmakiviä 2 [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=hhhbloF3aYo&feature=emb_title.

 

Sosioemotionaalinen oppiminen

Mielenterveysseura (2019, joulukuun 9). Materiaalit [Sivusto]. Haettu: https://mieli.fi/fi/materiaalit. 

Etsi mielenterveysseuran materiaalivarastosta materiaali jota voisit kuvitella soveltavasi luokassasi. Kirjaa ylös materiaalin soveltamiseen liittyvä lyhyt tuntisuunnitelman pätkä.

 

Own It -app ja digitaalinen vuorovaikutus

BBC News (2019, syyskuun 18). BBC launches ’digital wellbeing’ Own It app for children. Haettu: https://www.bbc.com/news/technology-49726844.

Lue oheinen BBC:n uutinen Own It -applikaatiosta ja etsi vastaus seuraaviin kysymyksiin.

1) Miten Own It -applikaatio käytännössä toimii?

2) Mikä sen tavoite on?

3) Mitkä ovat nykylasten erityiset haasteet vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta?

 

Eberth & Sedlmeier 2012 – The Effects Of Mindfulness Meditation

Eberth, J., & Sedlmeier, P. (2012). The effects of mindfulness meditation: a meta-analysis. Mindfulness, 3(3), 174-189.

Selaa artikkeli ja korosta ja kirjaa siihen vastaukset seuraaviin kysymykseen.

1) Minkälainen tutkimus on kyseessä (eli minkälainen aineisto, menetelmä ja tutkimuskysymykset)?

2) Mitä saatiin selville? (Lue erityisesti osiot Discussion ja Conclusions.)

 

Lapsinäkökulmainen opettajuus // Liisa Karlsson

Miten ottaa aidosti oppilaiden näkökulma huomioon opetuksessa? Mitä moninäkökulmaisuus voi tarjota maailman pelastamisen projektiin? Kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson teoretisoi videolla entistä lapsinäkökulmaisempaa opettajuutta.

Kirjaa sopivaan kohtaan yksityisenä muistiinpanona vastaus seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä on Liisan näkökulma liittyen moninäkökulmaisuuden huomioon ottamiseen luokkahuoneessa?

2) Mitkä ovat mielestäsi pahimmat esteet moninäkökulmaisuuden toteutumiselle opetuksessa? Miten ne voitaisiin parhaiten ylittää?

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Lapsinäkökulmainen opettajuus // Liisa Karlsson [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=CfARwRVhAyA

 

Entä jos Helsinki olisi kuin Aleppo? Virtuaalitodellisuus globaalikasvatuksessa.

Vatanen, P. (2017, helmikuun 2). Entä jos Helsinki olisi kuin Aleppo? – “Niin lähellä maanpäällistä helvettiä kuin voi ajatella”. YLE. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-9462839.

Virtuaalitodellisuuskokemus näyttää Helsingin keskustan sodan runtelemana.

Miten virtuaalitodellisuutta voisi mielestäsi hyödyntää empatiakasvatuksessa ja kulttuurien kohtaamisen harjoittelemisessa?

 

T3 Kulttuuriin osallistuminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu T3 Kulttuuriin osallistuminen

Seuraavaksi syvennymme kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitojen kolmanteen alateemaan ”Kulttuuriin osallistuminen”. Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 48-53).  Helsinki: Microsoft.

 

Bodystorming

Schleicher, D., Jones, P. & Kachur O. (2010). Bodystorming as Embodied Designing. Interactions 17(6), 47-51. DOI: 10.1145/1865245.1865256 Haettu: https://blogs.iad.zhdk.ch/embodied-interaction-advanced/files/2014/11/p47-schleicher.pdf

Tutustu oheisesta artikkelista ns. ”bodystormingiin”.

Mitä bodystorming on käytännössä ja missä konteksteissa sitä harrastetaan? Voisitteko kuvitella soveltavanne menetelmää omassa ilmiöprojektissanne?

Voit myös lukea lisätietoa oheisesta artikkelista: Oulasvirta, A., Kurvinen, E., & Kankainen, T. (2003). Understanding contexts by being there: case studies in bodystorming. Personal and ubiquitous computing, 7(2), 125-134.

 

Emotion Hack Day

Natural Emotions in Digital Interaction (2019, joulukuun 9). emotionhackday.com. Haettu: https://emotionhackday.com/.

Vieraile Emotion Hack Day -sivustolla ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mikä on Emotion Hack Day ja mihin se tähtää?

2) Etsi edellisten vuosien tuotoksista jokin sinua kiinnostava tuotos, ja kuvaile sen idea lyhyesti.

3) Miten voisit soveltaa samantapaista menetelmää omassa opetuksessasi?

 

Kohti parempaa demokratiaa: Yhteistyötaidot

Palataan jälleen Kohti parempaa demokratiaa -videon pariin.

Kohdasta 19:40 eteenpäin: Mitkä ovat keskeisiä taitoja liittyen demokratiakulttuuriin osallistumiseen? Lisää vastauksesi videolle muistiinpanona.

Mitä on demokratia? Entä mitä ovat siihen liittyvät kompetenssit? Miksi ylipäätänsä meidän tulee kehittää demokratiaa?

Kohti parempaa demokratiaa -elokuvassa tutustutaan demokratiaan ja sen keskeisimpiin periaatteisiin Euroopan neuvoston määrittelemien demokratiakompetenssien avulla. Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto pyrkii toiminnallaan edistämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä niiden toteutumista jäsenmaissaan. Neuvostoon kuuluu kaikkiaan 47 Euroopan valtiota.

Video on laadittu Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Lisää tietoa videon aiheista saat kurssilta ”Demokratia ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä”.

Jyväskylän yliopisto (2018, marraskuun 1). Kohti parempaa demokratiaa [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=i04SCyTThq8.

 

Erätauko ja rakentava yhteiskunnallinen keskustelu

Erätauko-säätiö. (2022, elokuun 22). Erätauko [Sivusto]. Haettu: https://www.eratauko.fi/

Sitran Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Tutustu Erätauko-sivustoon.  Käytä sivuston työkaluja ja materiaaleja apuna yhden omavalintaisen keskustelun suunnittelussa.

Voitte halutessanne toteuttaa keskustelun/keskusteluja OTR-tapaamisessanne.

 

ARVIOINTI

Ilmaisupyörä

Arpokaa ryhmänne kanssa seuraavan tehtävän palautusformaatti.

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

PYÖRÄYTTÄKÄÄ ILMAISUPYÖRÄÄ! (Löytyy edellisestä sisällöstä.) Ilmaisupyörää pyöräyttämällä arvotaan muoto tiivistelmälle, jossa esitetään moduulin pohjalta syntyneet keskeiset oivallukset. Jokainen ryhmäläinen palauttaa (saman) tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tässä tehtävässä arvioimme laaja-alaisen osaamisen osaan ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” (L2) liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

Seuraavassa harjoituksessa arvioimme tarkemmin tämän moduulin alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

MODUULIN LOPPUARVIOINTI

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, miksi ne ovat tärkeitä taitoja ja miten niitä voidaan opetuksen avulla edistää. 

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan alussa vastattuihin kysymyksiin. 

1. Täydennä lause omin sanoin: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu tarkoittavat, että… 

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat, jotka edistävät kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitojen kehittymistä. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on osoitettu (“L2”) tätä laaja-alaista taitoa tukevat kohdat.

Vastattuasi voit verrata vastauksiasi moduulin alussa antamiisi vastauksiin ja arvioida omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä.

 

LOKIKIRJA: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tässä tehtävässä arvioimme laaja-alaisen osaamisen osaan ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” (L2) liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, miksi ne ovat tärkeitä taitoja ja miten niitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

Mielestäni kulttuuriin, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun liittyvä osaaminen tarkoittaa, että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat, jotka edistävät kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitojen kehittymistä. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on osoitettu (“L2”) tätä laaja-alaista taitoa tukevat kohdat.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>