L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

”Koulussa oppilaiden tulee oppia erilaisia vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja ja keinoja oman aktiivisuuden kautta.” (Lonka et al., 2017)

TEEMAT | T1 Vaikuttamisen keinot | T2 Yhteiskunnan toimintatavat ja säännöt | T3 Tulevaisuuden rakentaminen

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Competence 7: Participating, Influencing and Building a Sustainable Future. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 162-172). Edita Publishing.

AKTIVOINTI

Tässä moduulissa perehdymme laaja-alaisen osaamisen osaan Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).

TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, miksi ne ovat tärkeitä taitoja ja miten niitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen tarkoittaa, että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi tämän laaja-alaisen taidon ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen.

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

L7 johdantoluento / Kirsti Lonka

Materiali on nähtävissä kurssin Claned-alustalla.

 

Moduulin tehtävälista

L7 -moduulin tehtävälista

 

Surua, epätoivoa, pelkoa – ilmastoahdistus rajoittaa nuorten tulevaisuuden suunnitelmia

Räyhäntausta, O., Sillfors, I., & Viukari, A. (2019, toukokuun 3). Surua, epätoivoa, pelkoa – ilmastoahdistus rajoittaa nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. YLE Uutiset. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-10754435.

Tutustu artikkelin kautta ilmastoahdistuksen ajankohtaiseen ilmiöön. Voitko itse samaistua haastateltavien kokemuksiin? Miten voisit opettajana lieventää oppilaidesi mahdollista ilmastoahdistusta?

POLARIS on visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelman opintoprojekti, jonka tarkoitus on käsitellä ilmastonmuutosta visuaalisen viestinnän muotoilun keinoin, nuorten aikuisten näkökulmasta. Ylen ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteistyönä syntyneen artikkelin ensimmäisen osan ovat toteuttaneet (kuvat, teksti, visuaalinen suunnittelu) Oona Räyhäntausta, Iina Sillfors ja Aina Viukari.

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Lue oheinen arviointityökalun tiivistelmä osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidoista (L7). Tämän jälkeen kerrataan vielä alustavasti OPS:in teksti kyseiseen osaamisalueeseen liittyen.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 140).  Helsinki: Microsoft.

 

OPS L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (s. 24). Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet (s. 60-65). Helsinki: Next Print Oy.

Kertaa POPS:n (ja/tai LOPS:n) teksti teemasta L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, ja korosta siitä itsellesi talteen merkityksellisimmät huomiot.

 

PROSESSI

YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet

United Nations (2021, heinäkuun 20). The 17 Goals [Sivusto]. Haettu: https://sdgs.un.org/goals

Perehdy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin oheisen materiaalin avulla. Valitse mielestäsi keskeisimmät tavoitteet oman ilmiönne kannalta. Vertailkaa moduulin lopuksi ryhmäreflektiossa valitsemianne tavoitteita ja karsikaa niistä keskeisimmät.

Suomeksi:

Suomen YK-liitto (2019, joulukuun 11). Kestävä kehitys [Sivusto]. Haettu: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys.

 

T1 Vaikuttamisen keinot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen T1 Vaikuttamisen keinot

Seuraavaksi syvennymme osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitojen ensimmäiseen alateemaan ”Vaikuttamisen keinot”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 141-147).  Helsinki: Microsoft.

 

Koulusta kohti rauhanomaista kansalaisvaikuttamista

Suomalaisten nuorten tietämys omista vaikutusmahdollisuuksistaan on maailman huippua, mutta kiinnostus käytännön vaikuttamistyöhön on huolestuttavan alhaisella tasolla. Rauhankasvatusinstituutin puheenjohtaja Antti Rajala käy läpi keinoja tilanteen parantamiseksi opetuksen kautta.

Mistä Antin mukaan johtuu nuorten alhainen kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Kirjaa ajatuksesi yksityiseen muistiinpanoon.

Miten voisit itse opettajana lisätä oppilaan toimijuuden valmiuksia? Kirjaa yksi idea kommenttina videolle.

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Koulusta kohti rauhanomaista kansalaisvaikuttamista // Antti Rajala [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/iR4xifIAWts

 

Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti ry (2019, joulukuun 11). Rauhankasvatus.fi [Sivusto]. Haettu: https://rauhankasvatus.fi/.

Tutustu Rauhankasvatusinstituutin tarjontaan opettajille. Aiemmassa tehtävässä valitsit itsellesi tärkeimmät tavoitteet YK:n listauksesta. Etsi resurssipankista jokin näiden opettamiseen tarkoitettu materiaali. Lisää se linkkinä alle ja sen perään lyhyt kuvaus, miten voisit sitä opetuksessa soveltaa.

 

Fridays for Future

Fridays For Future (2019, joulukuun 11). Fridaysforfuture.org [Sivusto]. Haettu: https://www.fridaysforfuture.org/.

Tutustu #FridaysForFuture -toimintaan oheiselta sivustolta. Mikä on toiminnan tavoite ja siihen liittyvä toimintamalli? Onko toiminta sinulle tuttua jostain yhteydestä? Voisitko kuvitella käyttäväsi toimintamallia opetuksessasi?

Lue lisälukemisena aiheesta halutessasi myös tämä uutinen:

Koskinen, A. L. (2019, maaliskuun 15). Ilmastolakko ainakin 27 kunnassa tänään – Lapset saivat opettajan kulkemaan bussilla kouluun: ”Jos tulostan paperia, tulee heti sanomista”. YLE Uutiset. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-10688030.

 

Kiertotalouden oppimistavoitteet

Materiaali on saatavilla kurssin Claned-alustalla.

Täältä löytyy oivallliset kiertotalouden oppimistavoitteet nimenomaan koulukontekstiin!

 

Kiertotalous koulussa

SITRA (2019, joulukuun 11). Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille [Sivusto]. Haettu: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/.

Tutustu Sitran Kiertotaloutta kaikille koulutusasteille -hankkeeseen.

1) Mikä on hankkeen tavoite ja miten se liittyy juuri tähän laaja-alaisen osaamisen taitoon?

2) Tutustu johonkin itseäsi erityisesti kiinnostavaan alahankkeeseen.

3) Etsi sivulta jokin resurssi, jota voisit kuvitella suoraan hyödyntäväsi opetuksessa ja lataa se itsellesi. Vertailkaa valitsemianne resursseja moduulin ryhmäreflektiossa.

 

Kiertotalous – kestävää talouskasvua

Yrityselämän Nuoret Sukupolvet (2019). Kiertotalous – Kestävää talouskasvua. Talous ja Nuoret TAT.

Materiaali on saatavilla kurssin Claned-alustalla.

Tässä tietoiskussa tutustumme kiertotalouteen, jossa raaka-aineet, energia ja tuotteet sekä niihin liittyvä arvo pyritään säilyttämään tai niitä pyritään jopa kasvattamaan talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous ei ole pelkästään kierrätystä ja uusiokäyttöä, sillä siihen liittyy paljon muitakin liiketoiminnallisia malleja ja mahdollisuuksia.

Minitehtävä tietoiskuun: Tutustu huolella kiertotalouden erilaisiin liiketoimintamalleihin. Mieti jokin todellinen esimerkki tavasta, jolla jokin yritys toteuttaa jotakin tietoiskussa mainituista kiertotalouden liiketoimintamallia.

Kirjoita esimerkkisi muotoon: Yritys x toteuttaa liiketoimintamallia y toimiessaan tavalla z. Kirjaa esimerkkisi tietoiskun yhteyteen kommentointityökalulla.

 

T2 Yhteiskunnan toimintatavat ja säännöt

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen T2 Yhteiskunnan toimintatavat ja säännöt

Seuraavaksi syvennymme osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitojen toiseen alateemaan ”Yhteiskunnan toimintatavat ja säännöt”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 148-154).  Helsinki: Microsoft.

 

Sopimukset monien ratkaisujen maailmassa

Miten oikeuden kieli voi auttaa aikamme visaisten pulmien ratkaisussa? Miten yhteiskuntatieteitä opetetaan tarkoituksenmukaisesti nykyisessä informaatioyhteiskunnassa? Yliopisto-opettaja Martin Björklund tarjoaa oman näkökulmansa maailman pelastamisen ilmiöön.

Mikä on Martinin huomio liittyen aikamme visaisten pulmien ratkaisemiseen? Kirjaa yksityiseen muistiinpanoon.

Minkälaisia menetelmiä Martin käyttää korostamaan oikeudellisen kielen suhteellisuutta? Minkälaiset taidot tässä korostuvat? Kommentoi videolle yksi tärkeä taito.

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Sopimukset monien ratkaisujen maailmassa // Martin Björklund [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/qZ_i1YHyN0I

 

Universal Declaration of Human Rights

Yhdistyneet Kansakunnat (1948). Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen Julistus. Haettu: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.

Seuraavalta sivulta löytyy YK:n 1948 solmittu, kaikkia kansakuntia sitova ihmisoikeuksien sopimus, joka on virstanpylväs kansainvälisessä ihmisoikeustyössä.

Lue sopimus läpi. Voit myös etsiä sivun kautta suomenkielisen version ja lukea sen. Mitkä artiklat olivat sinulle ennestään tuttuja? Tulivatko jotkut niistä sinulle täysin uusina ja kenties yllättivät?

 

Kohti parempaa demokratiaa

Rautiainen, M., Moisio, O. P., & Männistö, P. (2018). Kohti parempaa demokratiaa: Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Haettu: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Tutustu oheiseen julkaisuun liittyen Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetensseihin kasvatuksessa ja opetuksessa. Etsi julkaisusta demokratiakompetenssien nelikenttä ja käy läpi niiden tarkempi sisältö ja kuvaukset. Korosta itsellesi talteen oleellisimmat huomiot.

Selaa lopuksi julkaisun loppuosa ja korosta sieltä kiinnostavimmat asiat.

 

Surveillance poses danger to human rights    

Amnesty International (2019, marraskuun 21). Facebook and Google’s pervasive surveillance poses an unprecedented danger to human rights. Haettu: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/google-facebook-surveillance-privacy/.

Lue oheinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin uutinen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1) Mistä Amnesty syyttää teknologiajättejä (esim. Googlea ja Facebookkia)?

2) Miksi tällainen toiminta on Amnestyn mukaan erityisen ongelmallista?

3) Mitä Amnesty esittää ongelmaan ratkaisuksi?

EKSTRA: Lataa uutisen yhteyteen linkitetty opas ja selvitä siitä tarkemmin, mikä on ihmisoikeuksien ja yksityisyyden tila Googlella ja Facebookilla?

 

Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa

Kasa, T. (2019). Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa – Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämishankkeen (2018-2019) loppuraportti. Haettu: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hy_hankkeen_loppuraportti.pdf.

Selaile oheista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämishankkeen (2018-2019) loppuraporttia. Korosta 2-3 asiaa, jotka erityisesti kiinnittivät huomiosi. Mikä niissä mietitytti tai askarrutti? Perustele lyhyesti.

 

InventEUrs

InventEUrs (2019, joulukuun 9). InventEUrs.eu [Sivusto]. Haettu: http://inventeurs.eu/.

Tutustu oheiseen InventEUrs hankkeen nettisivuun. Minkälainen hanke on kyseessä? Tutki uutisista miltä hankkeen toiminta on näyttänyt käytännössä. Ets jokin lopputuotoksena syntynyt oppilasprojekti ja tutustu tarkemmin sen toiminnallisuuksiin.

 

T3 Tulevaisuuden rakentaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen T3 Tulevaisuuden rakentaminen

Seuraavaksi syvennymme osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitojen kolmanteen alateemaan ”Tulevaisuuden rakentaminen”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 155-160).  Helsinki: Microsoft.

 

Maantiede on luonnostaan monialainen oppiaine

Maantieteen oppiaine on aina ollut monien näkökulmien sulatusuuni, jonka konkreettisena tavoitteena on nimenomaan maailman parantaminen. Maantieteen didaktiikan lehtori, kehitysmaantieteilijä Hannele Cantell kertaa oppiaineensa ajanmukaisimmat ja toimivimmat menetelmät.

Mikä on erityisen tärkeää Hannelen viestissä liittyen opetusmenetelmiin? Kirjaa yksityiseen muistiinpanoon.

Mitä mieltä olet siitä, että osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitojen kehittyminen on / olisi rajattu koulussa yksinomaan yhteen oppiaineeseen, kuten maantieteeseen? Kommentoi videolle ja osallistu keskusteluun.

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Maantiede on luonnostaan monialainen oppiaine // Hannele Cantell [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/FrEFrSAY7gg

 

Globaalikasvatus.fi

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo (2019, joulukuun 11). Globaalikasvatus.fi [Sivusto]. Haettu: https://www.globaalikasvatus.fi/vinkit.

Tutustu oheiseen sivustoon seuraavien ohjaavien kysymysten avulla.

1) Mitä on globaalikasvatus ja miten se ilmenee Suomessa?

2) Tutustu johonkin opetusvinkkiin aihealueesta, joka keskeisimmin liittyy omaan oppiaineeseesi tai ryhmänne ilmiöprojektiin.

 

SGDs in Action -applikaatio

GSMA (2017). SDGs in Action app [Mobiilisovellus]. Haettu: https://sdgsinaction.com/.

Tutustu SGDs in Action -applikaatioon ja testaa sitä halutessasi omalla mobiililaitteella. Mitä applikaatiolla voi tehdä ja miten sitä voisi hyödyntää opetuksessa?

 

Kiertotaloutta ratkaisuja keksimällä

Juuti, K., Lommi, H., & Turkkila, M. (2019). Kiertotalouden keksinnöt koulussa. Helsingin yliopisto. https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/.

Tutustu oheiseen Sitran Kiertotaloutta kaikille koulutusasteille -hankkeen yhteydessä kehitetyn, Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoille tarkoitetun Kiertotalouden keksinnöt koulussa -kurssin materiaaliin pohtimalla seuraavia kysymyksiä.

1) Mikä on kurssin tavoite ja mihin se perustuu?

2) Mitkä ovat käytetyt menetelmät?

3) Miten innovaatioprosessi toteutuu käytännössä? Katso Innovaatioprosessi-sivulle upotetut videot.

4) Miten voisit hyödyntää kurssin menetelmiä lisätäksesi oppilaiden kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?

 

The Coming AI Upheaval

Katso videota ja pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Miten Hararin mukaan filosofian rooli on korostunut nykyisessä teknologian kehityksessä?

2) Mitkä ovat puhujien mukaan tekoälyn kehityksen vaikutukset yhteiskuntaan?

3) Miksi elämme nyt kriittistä aikaa tekoälyn kehityksen näkökulmasta?

Yuval Noah Harari (2019, huhtikuun 24). Fei-Fei Li & Yuval Noah Harari in Conversation – The Coming AI Upheaval. Haettu: https://www.youtube.com/embed/d4rBh6DBHyw?start=582.

 

Algoritmit reseptin alaisina

Coravos, A., Chen, I., Gordhandas, A., & Dora Stern, A. (2019, helmikuun 14). We should treat algorithms like prescription drugs. Quartz. Haettu: https://qz.com/1540594/treating-algorithms-like-prescription-drugs-could-reduce-ai-bias/

Lue artikkeli ja pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mihin eri vastuullisiin päätöksiin algoritmeja saatetaan jutun mukaan käyttää?

2) Millä tavoin artikkelin mukaan algoritmit vertautuvat reseptilääkkeisiin?

3) Mitä oppia lääkekehityksestä voidaan analogian mukaisesti ottaa liittyen algoritmien parantamiseen?

 

Systeemien havainnollistaminen

Meadows, D. (2013, maaliskuun 28). Thinking in Systems – Chapter two – The basics. Haettu: http://donellameadows.org/wp-content/userfiles/bathtubs101.pdf.

As Donella Meadows wrote in Thinking in Systems,”If you understand the dynamics (behavior over time) of stocks and flows, you understand a good deal about the behavior of complex systems.”

Tutustu niin sanotun systeemiajattelun äidin Donella Meadowsin tapaan kuvailla systeemejä kaavioin. Korosta itsellesi talteen jokin kiinnostava esimerkki ja kokeile jonkin vapaavalintaisen systeemin kuvaamista kynällä ja paperilla.

 

Climateinteractive.org

Climate Interactive (2019). Climateinteractive.org [Sivusto]. Haettu: https://www.climateinteractive.org/.

Tutustu Climate Interactive -sivustoon. Mikä on organisaation tarkoitus? Etsi sivustolta jokin kiinnostava resurssi jota voisit hyödyntää opetuksessa.

 

OTR: Guided Envisioning of a Sustainable World

Meadows, D. (2019, joulukuun 11). Guided Envisioning of a Sustainable World. Haettu: http://donellameadows.org/wp-content/userfiles/Guided-Envisioning-of-a-Sustainable-World-1.pdf.

Oheinen materiaali on tukipaketti kestävän maailman visioimiseen. Toteuttakaa harjoitus moduuliin liittyvällä OTR-kerrallanne.

Minkälainen vaikutus harjoituksella oli? Miten se toimi käytännössä? Voisitteko kuvitella sen hyödyntämistä opetuksessa?

 

ARVIOINTI

OTR: Ilmaisupyörä

Arpokaa ryhmänne kanssa seuraavan tehtävän palautusformaatti.

 

OTR: Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

PYÖRÄYTTÄKÄÄ ILMAISUPYÖRÄÄ! (Löytyy edellisestä sisällöstä.) Ilmaisupyörää pyöräyttämällä arvotaan muoto tiivistelmälle, jossa esitetään moduulin pohjalta syntyneet keskeiset oivallukset. Jokainen ryhmäläinen palauttaa (saman) tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

LOKIKIRJA: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tässä tehtävässä arvioimme osallistumiseen, vaikuttamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen (L7) liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, miksi ne ovat tärkeitä taitoja ja miten niitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

Mielestäni osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen tarkoittaa, että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat jotka kehittävät osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on osoitettu (“L7”) tätä laaja-alaista taitoa tukevat kohdat.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>