L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

”Arkielämämme digitalisoituessa on tärkeää, että yleissivistävä kasvatus ohjaa nuoria toimimaan digitaalisessa maailmassa aktiivisina toimijoina passiivisen kuluttamisen sijaan.” (Lonka et al., 2017)

TEEMAT | T1 Tutkiva ja luova työskentely sekä tiedonhallinta | T2 Käytännön taidot ja ohjelmointi | T3 Vastuullinen ja turvallinen toiminta | T4 Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Competence 5: Information and Communication Technology (ICT). Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 129-150). Edita Publishing.

AKTIVOINTI

s

L5 Johdantoluento // Kirsti Lonka

Sisältö on nähtävissä kurssin Claned-alustalla.

 

Moduulin tehtävälista

L5 -moduulin tehtävälista

 

Kuinka opettaa lapsille tietokoneista?

Suomalainen Linda Liukas esittelee teknologiakasvatustaan. Mikä oli suurin oivalluksesi? Voit pysäyttää videon sopivaan kohtaan ja lisätä sen kommenttina.

TED (2016, helmikuun 23.). A delightful way to teach kids about computers | Linda Liukas [Video]. Osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=vcxwcWuq7KQ

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lue oheinen arviointityökalun tiivistelmä tieto- ja viestintäteknologian osaamisesta (L5). Tämän jälkeen kerrataan vielä alustavasti OPS:in teksti kyseiseen osaamisalueeseen liittyen.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 89).  Helsinki: Microsoft.

 

OPS L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (s. 23). Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet (s. 60-65). Helsinki: Next Print Oy.

Kertaa POPS:n (ja/tai LOPS:n) teksti teemasta L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, ja korosta siitä itsellesi talteen merkityksellisimmät huomiot.

 

PROSESSI

Ovatko älylaitteet tuhonneet keskittymiskykymme lopullisesti? Aivoja pitää treenata, sanoo aivotutkija Mona Moisala

Arjanne, I. (2019, tammikuun 9). Ovatko älylaitteet tuhonneet keskittymiskykymme lopullisesti? Aivoja pitää treenata, sanoo aivotutkija Mona Moisala [Podcast]. YLE. Haettu: https://areena.yle.fi/audio/1-50041461.

Tosiasia on, että laitteet ovat osa arkeamme ja ympäristöämme, joten meidän on pakko oppia käyttämään niitä viisaasti.” Näin sanoo Helsingin yliopiston aivotutkija Mona Moisala.

Kuuntele podcast ja mieti samalla seuraavia kysymyksiä:

1) Minkälaisia muutoksia digitaalinen teknologia saa aikaan aivoissamme Mona Moisalan mukaan?

2) Mitkä ovat vaikutukset pienten lasten mielten ja aivojen kehitykseen?

 

T1 Tutkiva ja luova työskentely sekä tiedonhallinta

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen T1 Tutkiva ja luova työskentely sekä tiedonhallinta

Seuraavaksi syvennymme tieto- ja viestintäteknologian osaamisen ensimmäiseen alateemaan ”Tutkiva ja luova työskentely sekä tiedonhallinta”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 90-99).  Helsinki: Microsoft.

 

Wikipedia tietolähteenä

Wikipedia (2019, Marraskuun 15.). Wikipedia:About. Osoitteesta: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About

Tutustu Wikipedian About-sivuun ja analysoi seuraavia kysymyksiä.

1) Kuka voi editoida Wikipedian sisältöä?

2) Mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon arvioitaessa Wikipedia-artikkelin luotettavuutta?

3) Voiko Wikipediaa pitää tieteellisesti luotettavana lähteenä?

4) Miten itse ohjaisit omia oppilaitasi löytämään internetissä tieteellisen tiedon äärelle?

 

Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare (2019, joulukuun 11). hri.fi [Sivusto]. Haettu: https://hri.fi/fi/.

“Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.“

Tutustu hri.fi-sivustoon.

1) Minkälaista dataa sivustolta löytyy? Kokeile ladata sivustolta koneellesi yksi tiedosto.

2) Minkälaisiin tarkoituksiin dataa on käytetty? Etsi yksi sovellus.

3) Miten voisit itse hyödyntää palvelua omien oppilaittesi kanssa?

 

SDG Indicators Database

Yhdistyneiden Kansakuntien Tilastojaosto (2019, lokakuun 3). SDG Indicators [Tietokanta]. Haettu: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database.

Tutustu SDG Indicators -palveluun.

1) Mikä on palvelun tarkoitus?

2) Esitä aineistolle yksi tutkimuskysymys ja tarkastele datasta sen vastausta.

 

Genomiikka muuttaa eliökunnan luokittelua

Juslén, A., Muona, J., & Timonen, S. (2018, tammikuun 5). Genomiikka muuttaa eliökunnan luokittelua. Haettu: http://www.naturalehti.fi/2018/01/15/genomiikka-muuttaa-eliokunnan-luokittelua/.

Lue oheinen Natura-lehden juttu ja kokoa vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mitkä välineistöön liittyvät tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tiedeyhteisö on muuttamassa eliökunnan luokittelua?

2) Mikä on keskeinen haaste liittyen aineiston käsittelyyn mikrobiologian tieteenalalla?

 

Mikrobit pyörittävät ekosysteemejä

Mitkä ovat keskeisimpiä tulevaisuuden taitoja mikrobiologian alalla? Miten mikrobit voivat edistää maailman pelastamisen projektia? Mikrobiologian yliopistonlehtori Marko Virta käsittelee videolla ekosysteemiemme perusrakenteita.

Mikä videolla mainittu aihealue tai taito sopisi mielestäsi ilmiöprojektin kohteeksi tai menetelmäksi? Kirjaa ajatuksesi videolle sopivaan kohtaan julkisena kommenttina.

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Mikrobit pyörittävät ekosysteemejä // Marko Virta [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/hfftd3LLdYk

 

Tiedon visualisointiharjoitus

Tässä harjoituksessa harjoitellaan visualisoimaan ajatuksia ja dataa käyttämällä Microsoft Office –paketin valmiita työkaluja (PowerPoint SmartArt ja Excel).

SMARTART -MALLI

a) Tutustu seuraavalta kalvolta löytyvään oivaltavan oppimisen malliin.

b) Luo uusi PowerPoint-dokumentti.

c) Avaa välilehti ”Insert/Lisää” ja sieltä ”Illustrations > SmartArt”.

d) Luo työkalun avulla oivaltavan oppimisen malli uudelleen.

OMA SMARTART

Valitse seuraavaksi jokin vapaavalintainen teoria tai ajatus ja harjoittele sen visualisointia SmartArtilla.

EXCEL -DATAVISUALISOINTI

a) Avaa Excel ja suunnittele jokin, esim. mediankäyttötottumuksiisi liittyvä pieni datankeruuprojekti.

b) Valitse Excelin ” Insert/Lisää”-välilehdeltä ”Charts/Taulukot” –osiosta jokin dataasi sopiva visualisointi.

(Tarvittaessa voit myös keksiä päästäsi harjoitukseen tarkoitetut luvut.)

 

Oman ilmiöprojektin tiedonhallinta

Arviointityökalun pohjalta: “Tiedon määrä, saatavuus ja tuottaminen ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Oppilaiden on tärkeää oppia hallitsemaan (tallentaminen ja arkistointi, jakaminen, uudelleenavaaminen) hankkimaansa tietoa. Hankittua tietoa on osattava hallita, muovata ja yhdistellä, jotta se on myös sovellettavissa käytännön ongelmanratkaisutilanteissa tai uutta tietoa tuotettaessa. Kun oppilaat tuottavat omasta toiminnastaan yhtenäistä portfoliomaista jatkumoa, he näkevät samalla, kuinka heidän oma ajattelunsa on kehittynyt.“ (Lonka ym. 2017, 94.)

Minkälaisia ratkaisuja olette tähän mennessä tehneet liittyen oman ilmiöprojektinne tiedonhallintaan (dokumentointi, hallinta, yhteiskäyttö, jakaminen…)? Miten näitä voisi kenties parantaa lisäämällä uusia työkaluja ja käytänteitä? Kirjaa ylös omaa pohdintaa ja ideoita.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen.  Helsinki: Microsoft.

 

T2 Käytännön taidot ja ohjelmointi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen T2 Käytännön taidot ja ohjelmointi

Seuraavaksi syvennymme tieto- ja viestintäteknologian osaamisen toiseen alateemaan ”Käytännön taidot ja ohjelmointi”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 100-104).  Helsinki: Microsoft.

 

Ohjelmointipolku varhaiskasvatuksesta peruskouluun

Sormunen, Korhonen et al. (2016). Ohjelmointi perusopetuksessa [juliste]. Innokas-verkosto. Haettu: https://www.innokas.fi/wp-content/uploads/2018/04/Innokas_ohjelmointi-juliste__web__FI-3.pdf

Ohessa on Innokkaan laatima ohjelmointipolku, jossa esitetään ohjelmoinnin opetukseen liittyvät opetussuunnitelmatavoitteet ikäryhmäkohtaisesti. Miten ohjelmointia tulisi opettaa omalle kohderyhmällesi? Onko sinulla tämänhetkisen osaamisesi perusteella tarpeeksi keinoja tähän? Voit lisätä ajatuksesi kommentteina julisteelle. Voit myös ladata julisteen itsellesi.

 

Toiminnallista teknologiakasvatusta Helsingissä – algoritmejä ja robotiikkaa yhdessä oppien

Videolla Helsingin kaupungin opettajat esittelevät käyttämiään algoritmiikan ja robotiikan opetusmenetelmiä.

Oivalsitko jotain uutta ohjelmointikasvatukseen liittyen? Kirjaa ajatuksesi videolle.

Kasvatus ja Koulutus (Helsingin kaupungin KASKO) (2018, helmikuun 6). Toiminnallista teknologiakasvatusta Helsingissä – algoritmejä ja robotiikkaa yhdessä oppien [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=5qIDprjk2bA.

 

Tietojenkäsittelytiedettä minuutissa

Oheisessa videosarjassa koodari Linda Liukas esittelee lapsiystävällisesti teknologiaan liittyviä käsitteitä. Opitko itse jotain uutta? Miten monta 60-sekunnin videota oma kiinnostuksesi pysyi yllä? Miten omat teknologian käyttötottumuksesi kenties vaikuttavat tähän?

Hello Ruby (2020, heinäkuun 24). Computer Science in One Minute trailer [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/EML7aXv4k6o

 

Ohjelmointiin ja Internetiin liittyviä harjoituksia ja projekteja eri luokka-asteille

Puustinen,T., Kutvonen, L. & Sumu, V. (2020, kesäkuun 17). Ohjelmointiin ja Internetiin liittyviä harjoituksia ja projekteja eri luokka-asteille. LUMATIKKA. Haettu: https://lumatikka.luma.fi/wp-content/uploads/2021/04/ohjelmointi-ja-internet-harjoituksia.pdf

Ohessa on ohjelmoinnin opetukseen tarkoitettu materiaali, joka on laadittu osana LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelmaa. Katso läpi materiaalin yleiset ohjeistukset. Etsi sen jälkeen materiaalista ainakin yksi omalle kohderyhmällesi sopiva ohjelmointiharjoitus ja käy se läpi. Mitä uutta opit? Hallitsitko itse asian ennestään?

 

Älypuhelin laboratoriona

RWTH Aachen University (2019, joulukuun 11). Phyphox.org [Sivusto]. Haettu: https://phyphox.org/.

Tiesitkö, että älypuhelimessasi on runsaasti sensoreita joita voidaan hyödyntää eri fysikaalisissa kokeissa? Minkälaisen kokeen laatisit omille oppilaillesi?

 

Internet ja pilvipalvelut

Nykyajan internetpalvelut on muotoiltu niin käyttäjäystävällisiksi ettemme tule edes ajatelleeksi, missä niissä välittyvä tieto käytännössä liikkuu.

Mitä käytännössä tapahtuu kun lähetän Suomesta ystävälleni WhatsApp-viestin USA:han? Ota seuraavaksi selvää.

Mitä oppilaidesi olisi tärkeää ymmärtää tästä aiheesta?

LUMATIKKA (2020, maaliskuun 20). Lyhyt kurkistus Internetin toimintaan ja pilvipalveluihin [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/m6eExiGqtS0

 

Suosittelualgoritmit ja filtterikuplat

Miksi Facebook-seinäni näyttää täysin eriltä kuin luokkatoverini? Minkälaisia yhteiskunnallisiakin ongelmia tästä voi aiheutua?

Miksi omien oppilaidesi olisi tärkeää ymmärtää näitä aiheita? Lisää vastauksesi kommenttina sopivaan kohtaan.

LUMATIKKA (2020, kesäkuun 18). Suosittelualgoritmeista sekä niiden vaikutuksista [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/3wvdKsVjEK0

 

Koodi2016 opas

Mykkänen, J., & Liukas, L. (2014). Koodi 2016–Ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. Helsinki. Haettu: http://koodi2016.fi/lataa.html.

Opas on tarkoitettu opettajille ja opetusalan päättäjille ensiavuksi ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. Lue oppaasta ainakin aukeamalta 5 löytyvä ”Tämä opas 9 kohdassa”. Miksi ohjelmointi tuotiin peruskouluihin? Miten sen opetus tulee käytännössä toteuttaa?

TEHTÄVÄ: Etsi oppaasta yksi itsessäsi ajatuksia herättävä huomio ja lisää sen kohdalle julkinen kommentti tai kysymys.

 

Computational Thinking by Jeannette Wing

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. Haettu: https://www.cs.cmu.edu/%7Ewing/publications/Wing06.pdf

Read through the viewpoint of Jeannette Wing on computational thinking (ohjelmoinnillinen ajattelu) and highlight the answers to the following questions.

1) What is the definition of computational thinking?

2) What are the characteristics of computational thinking?

3) Who should learn computational thinking?

 

BBC Bitesize: Computational Thinking

Bitesize (2019). Computational Thinking [Sivusto]. BBC. Haettu: https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7tp34j.

Seuraavaksi pureudutaan tarkemmin ohjelmoinnillisen ajattelun ilmiöön BBC:n materiaalin ja kahden siihen liittyvän tehtävän avulla.

Käy läpi oheinen BBC:n johdanto ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja tee halutessasi sen yhteydessä oleva testi.

VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN
1) Mitä osa-alueita ohjelmoinnillinen ajattelu pitää sisällään ja mitä ne tarkoittavat käytännössä?
2) Mihin ohjelmoinnillista ajattelua tarvitaan?
3) Missä kohtaa ohjelmoinnillista ongelmanratkaisua tarvitaan tietokonetta?

Selaa läpi ohjelmoinnillisen ajattelun oppaan loppuosat (alkaen ”Decomposition”).

VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN
1) Anna esimerkki monimutkaisen ongelman purkamisesta pienempiin osiin.
2) Missä ilmiöiden välisten yhtäläisyyksien havaitseminen auttaa erityisesti ohjelmoinnillista ongelmanratkaisua?
3) Mitä tarkoittaa abstraktio?
4) Mikä on algoritmi ja miten sellainen voidaan kuvata?
5) Mitä voivat olla huonosti suunniteltujen algoritmien negatiiviset vaikutukset? Anna yksi esimerkki.

 

The International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2019). IEA Releases International Results of the International Computer and Information Literacy Study 2018. Haettu: https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-11/ICILS%20Results%20Press%20Release.pdf.

Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos (2019, marraskuun 5). ICILS-tut­ki­muk­sen tu­lok­set. Haettu: https://ktl.jyu.fi/fi/icils/tulokset.

Tutustu kansainväliseen ICILS tutkimukseen sekä sen Suomen maakohtaisiin tuloksiin ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mitä tietokone- ja informaatiolukutaidon (Computer and Information Literacy, CIL) käsite pitää sisällään?

2) Mitä maakohtaiset tulokset paljastavat liittyen a) monilukutaitoon ja b) ohjelmoinnilliseen ajatteluun?

3) Miten Suomen tulokset vertautuvat maailmanlaajuisiin perspektiiveihin?

 

Koodi on kaikkialla – lyhyt johdatus ohjelmoinnin maailmaan

Heikkinen, S. (2018, tammikuun 12). Koodi on kaikkialla – lyhyt johdatus ohjelmoinnin maailmaan. YLE. Haettu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/17/koodi-kaikkialla-lyhyt-johdatus-ohjelmoinnin-maailmaan.

Lue YLE Oppiminen -opas ”Koodi on kaikkialla – lyhyt johdatus ohjelmoinnin maailmaan” ja kokeile siinä olevia esimerkkejä.

 

Scratch opettajille – Matopeli

Scratch on luultavasti tunnetuin visuaalinen ohjelmointiympäristö tietokoneohjelmoinnin alkeiden opetteluun. Se on myös luova ja kokeileva yhteisö, josta löytyy runsaasti mitä mielikuvituksellisimpia resursseja remixattavaksi oman maun mukaan!

Luo itsellesi oma Scratch-tili ja suorita oheinen tutoriaali. Jaa lopuksi videolle linkkinä oma lopputuotoksesi joko yksityiseen tai julkiseen muistiinpanoon.

LUMA-keskus Suomi / LUMA Centre Finland (2015, joulukuun 4). Scratch opettajille – Matopeli [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=p4HOzKJsrsg.

 

MIT App Inventor Tutorial – Talk To Me

MIT App Inventor on visuaalinen ohjelmointiympäristö mobiiliapplikaatioiden luomiseen. Erinomainen tapa harjoitella rakentavaa älypuhelimen käyttöä oppilaiden kanssa!

Tutustu MIT App Inventoriin suorittamalla oheinen tutoriaali.

MIT App Inventor (2013, marraskuun 7). Talk To Me (part 1), MIT App Inventor Tutorial #1 [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=Vdo8UdkgDD8.

 

Hello Ruby

Hello Ruby Oy (2019, joulukuun 11). HelloRuby.com [Sivusto]. Haettu: http://www.helloruby.com/.

Vieraile HelloRuby.com -sivuilla ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä Hello Ruby on ja miksi se on luotu?

2) Etsi yksi harjoitus tai sisältö, joka on mielestäsi kiinnostava, ja jota voisit kuvitella soveltavasi opetuksessasi.

 

Innokas! Materiaalipankki

Innokas Network (2019, joulukuun 11). Innokas.fi [Sivusto]. Haettu: https://www.innokas.fi/materiaalit/.

Etsi Innokas-verkoston materiaalipankista jokin kiinnostava materiaali ja perehdy tarkemmin sen sisältöön.

 

T3 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen T3 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Seuraavaksi syvennymme tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kolmanteen alateemaan ”Vastuullinen ja turvallinen toiminta”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 105-112).  Helsinki: Microsoft.

 

Kuka valintojasi ohjaa? // Tristan Harris

Kuuntele Tristan Harrisin puheenvuoro ja kirjaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mikä oli Tristan Harrisin työnkuva Googlella?

2) Miten arvioisit Tristanin kaltaisten ammattilaisten työtä teknologian vastuullisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta?

TED (2017, heinäkuun 28). How a handful of tech companies control billions of minds every day | Tristan Harris [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730.

 

Sinun tietosi eivät ole sinun – Näin mainostajat keräävät ja hyödyntävät dataasi, kun muutat, ostat kilon pekonia tai haaveilet lomareissusta

Rigatelli, S., & Tuominen, S. (2017, lokakuun 29). Sinun tietosi eivät ole sinun – Näin mainostajat keräävät ja hyödyntävät dataasi, kun muutat, ostat kilon pekonia tai haaveilet lomareissusta. YLE Uutiset. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-9901680.

Oletko koskaan saanut tunnetta, että kännykkäsi kuuntelee sinua? Lue seuraava YLE:n artikkeli ja selvitä, mistä se johtuu.

Seuraavassa sisällössä harjoitellaan, miten voit vaikuttaa omaan ”digitaaliseen sormenjälkeesi”.

 

Kännykkäsi vuotaa tietosi mainostajille – mitä voit tehdä? 4 hyötyä, 4 riskiä ja 7 vinkkiä

Rigatelli, S. (2017, lokakuun 30). Kännykkäsi vuotaa tietosi mainostajille – mitä voit tehdä? 4 hyötyä, 4 riskiä ja 7 vinkkiä. YLE Uutiset. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-9906380.

Tiesitkö, että Facebook mahdollistaa mainosten kohdentamisen mm. kaukana kotoa yksin asuville nuorille sekä poliittisesti konservatiiveille? Artikkelissa käydään läpi selailudatamme keräämisen 4 hyötyä, 4 riskiä ja 7 vinkkiä.

Poimi itsellesi talteen ja harjoittele 7 vinkkiä, joilla voit suojella henkilökohtaista dataasi. Mieti, miten voisit viestiä nämä oppilaillesi.

 

#LUOVAOPEn lyhyt ohje kekseihin ja nettihygienian perusteet

Biometriset tunnisteet tekoälyn tehostamana

Wilson, M. (2017, kesäkuun 7). If you walk, breathe, or talk, this AI probably knows who you are. Fast Company. Haettu: https://www.fastcompany.com/90174587/if-you-walk-breathe-or-talk-this-ai-probably-knows-who-you-are.

Poimi uutisesta eri tapoja, joilla meidät voidaan nykyään tunnistaa internetissä. Mihin tätä tunnistetietoa voidaan käyttää?

 

Digiajan lainsäädäntö Suomessa

Oikeusministeriö (2019, joulukuun 11). Finlex.fi [Sivusto]. Edita Publishing Oy. Haettu: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404.

Toteuta seuraavat tiedonhaulliset tehtävät Finlexissä (avautuu seuraavaan näkymään).

1) Tutustu ensimmäisenä avautuvaan tekijänoikeuslakiin. Huomaa lain päiväys. Onko se mielestäsi ajantasainen? Miten sitä tulisi päivittää? Mistä itse yllätyit laissa?

2) Etsi seuraavaksi palvelusta käsiisi ”Rikoslaki” ja sieltä luvut ”Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta” sekä ”Tieto- ja viestintärikoksista”. Selaa näistä digitaalisen teknologian kannalta oleelliset kohdat. Yllätyitkö? Mitä jakaisit tästä laista oppilaillesi?

3) Etsi seuraavaksi ”Tietosuojalaki”. Huomaa tämän lain päiväys. Mitä laki määrää? Mikä on laissa oleellista liittyen alaikäisiin? Minkälaisista tietojenkäsittelyn erityistilanteista laki määrää?

 

Kopiraittila – Resursseja koulun tekijänoikeusopetukseen

Kopiosto (2021, heinäkuun 19). Kopiraittila [Sivusto]. Haettu: https://kopiraittila.fi/

Tekijanoikeus.fi (2021, heinäkuun 19). Oppimateriaalia kouluille [Sivusto]. Haettu: https://tekijanoikeus.fi/oppimateriaalia-kouluille/

Etsi kopiraittila.fi-sivustolta jokin kiinnostava opetusmateriaali ja perehdy tarkemmin sen sisältöön. Tutustu myös tekijanoikeus.fi -sivuston oppimateriaali-osioon.

 

Creative Commons

Creative Commons (2019, joulukuun 11). Creativecommons.org : Tietoa lisensseistä [Sivusto]. Haettu: https://creativecommons.org/licenses/.

Tutustu sivustolla Creative Commons -lisensseihin.

1) Tämä kurssi on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Mitä tulkitset sen tarkoittavan tämän kurssin tapauksessa?

2) Minkälaisen lisenssin asettaisit ryhmänne ilmiötuotokselle? Keskustelkaa tästä moduulin ryhmäreflektiossa.

 

Robots are coming to a hospital near you

Milner, M., & Rice, S. (2019, toukokuun 11). Robots are coming to a hospital near you. Fast Company. Haettu: https://www.fastcompany.com/90345453/robots-are-coming-to-a-hospital-near-you.

Lue artikkeli ja katso sen yhteydessä olevat videot sairaalaympäristön robotisaatiosta. Löysitkö näiden joukosta itsellesi uusia tapoja, millä nykyteknologiaa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa? Mitä hyviä ja huonoja puolia löydät sairaaloiden robotisaatiosta?

 

Tekoäly muuttaa maailman – pian se tekee jopa lääkärin ja juristin töitä

Heikkinen, S. (2018, marraskuun 8). Tekoäly muuttaa maailman – pian se tekee jopa lääkärin ja juristin töitä. YLE Oppiminen. Haettu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/04/tekoaly-muuttaa-maailman-pian-se-tekee-jopa-laakarin-ja-juristin-toita.

”Ihminen on valmistanut itselleen työkaluja ja apuvälineitä jo tuhansia vuosia. Kirveet, vetojuhdat ja höyrykoneet ovat antaneet lisävoimia fyysisesti raskaaseen työhön. Nyt avuksemme ovat tulossa robotit ja niihin oleellisesti liittyvä tekoäly. ”

Tutustu artikkelista tekoälyn kehityksen arvioituihin vaikutuksiin.

1) Mitkä ovat arviot liittyen tekoälyn aiheuttamaan työttömyyteen?

2) Mihin tekoäly perustuu ja miten sitä on jaoteltu?

 

Timo Honkelan Rauhankone

Timo Honkela on suomalainen professori ja tietokirjailija, joka on perustanut Rauhankone-nimisen hankkeen. Katso video ja kirjaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Mikä on rauhankoneen perusajatus?

2) Mitä menetelmiä rauhankoneessa voidaan hyödyntää?

3) Miksi Honkela on perustanut hankkeen?

University of Helsinki (2017, marraskuun 8). Timo Honkelan Rauhankone [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=sj1dhftMNo0.

 

Tekoälyn perusteet -kurssi

Reaktor & Helsingin yliopisto (2019, joulukuun 11). ElementsofAI.com [Sivusto]. Haettu: https://www.elementsofai.com/fi/.

Tässä sisällössä tutustutaan Elements of AI -kurssikonseptiin, josta on muodostunut maallemme merkittävä koulutusvientituote. Vieraile sivustolla ja pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Minkä tahojen laatima kurssi on ja miksi se on luotu?

2) Tutustu kurssin osaan 1, ”Tekoälyn perusteet” klikkaamalla ”Aloita kurssi” ja selaa sisältöjä. Miksi juuri sinun olisi hyödyllistä suorittaa tämä kurssi?

 

T4 Vuorovaikutus ja verkostoituminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen T4 Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Seuraavaksi syvennymme tieto- ja viestintäteknologian osaamisen neljänteen alateemaan ”Vuorovaikutus ja verkostoituminen”.

Käy läpi arviointityökalun taitokohtainen jaottelu ja korosta siitä itsellesi ja mahdollisesti myös muille talteen keskeisimmät huomiot ja ideat.

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M., Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen osaamiseen (s. 113-116).  Helsinki: Microsoft.

 

Tekoälyn etiikka ja buddhalaisuus

Hongladarom, S. (2021, tammikuun 6). What Buddhism can do for AI ethics. MIT Technology Review. Haettu: https://www.technologyreview.com/2021/01/06/1015779/what-buddhism-can-do-ai-ethics/

”What Buddhism can do for AI ethics”, Mikä on artikkelin mukaan vastaus tähän kysymykseen? Miten buddhalaisuus ja tekoäly liittyvät toisiinsa?

 

Ryhmänne välinen vuorovaikutus

Toteuttakaa tämä keskustelutehtävä moduuliin liittyvän OTR-tapaamisen yhteydessä.

1) Pohtikaa kuinka vuorovaikutus ja viestintä eroavat, kun ne tapahtuvat kasvokkain tai digitaalisessa ympäristössä. Toimivatko samat käyttäytymissäännöt ja viestintätavat kummassakin ympäristössä? Oletteko ryhmänne kesken samanlaisia vai erilaisia sen suhteen, kumman viestintämuodon koette vahvuudeksenne?

2) Pohtikaa seuraavaksi moduulin materiaalien valossa sosiaalisen median käyttöä eri ikävaiheissa. Minkälaiset viestintäkanavat sopivat mielestänne pienille lapsille? Entä teini-ikäisille? Arvioikaa oppilaidenne mahdollista suojelun tarvetta liittyen verkkoviestintään.

Kirjaa lyhyt yhteenveto keskustelustanne alla olevaan kenttään.

 

ARVIOINTI

Ilmaisupyörä

Arpokaa ryhmänne kanssa seuraavan tehtävän palautusformaatti.

 

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

PYÖRÄYTTÄKÄÄ ILMAISUPYÖRÄÄ! (Löytyy edellisestä sisällöstä.) Ilmaisupyörää pyöräyttämällä arvotaan muoto tiivistelmälle, jossa esitetään moduulin pohjalta syntyneet keskeiset oivallukset. Jokainen ryhmäläinen palauttaa (saman) tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

LOKIKIRJA: Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Tässä tehtävässä arvioimme laaja-alaisen osaamisen osaan ”Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen” (L5) liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen, miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan opetuksen avulla edistää.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

Mielestäni tieto- ja viestintäteknologian osaaminen tarkoittaa, että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

LISÄKSI: Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat, jotka kehittävät tieto- ja viestintäteknologian taitoja. Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on osoitettu (“L5”) tätä laaja-alaista taitoa tukevat kohdat.

 

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>