Sulautuvat oppimisympäristöt

Kuinka hyödyntää ja rakentaa itse nykyaikaisia oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisesti, pedagogisesti mielekkäällä tavalla?

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Learning environments. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 42-43), & Lonka, K. (2018). A synthesis: Engaging Learning Environments. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 53-55). Edita Publishing.

Oheislukemistoa: Lonka, K. (2015). Oppimisympäristöt. Oivaltava oppiminen (s. 106-130). Otava.

AKTIVOINTI

Tässä moduulissa perehdymme tarkemmin nykyaikaisiin sulautuviin oppimisympäristöihin.

TAVOITE Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen nykyaikaisiin sulautuviin oppimisympäristöihin ja osaa räätälöidä niitä tukemaan personoitua oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni sulautuva oppimisympäristö tarkoittaa, että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi aiheen ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen.

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

Moduulin tehtävälista

Sulautuvat oppimisympäristöt -moduulin tehtävälista

 

Yhdistetty todellisuus // Jani Holopainen

Mitä mahdollisuuksia uudet teknologiat tuovat opetukselle? Entä mitä haasteita? Kommentoi sopivaan kohtaan halutessasi ja osallistu muiden avaamaan keskusteluun.

Helsingin yliopisto (2018, toukokuun 31). Yhdistetty to­del­li­suus tuo ais­tit ja elä­myk­set ope­tuk­seen | Helsingin yliopisto [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/U6hJb2AONXw

 

Oppimisympäristö fyysisenä, sosiaalisena ja digitaalisena kokonaisuutena -materiaali

Sulautuvat oppimisympäristöt

Seuraava dokumentti johdattaa meidät sulautuvien oppimisympäristöjen maailmaan sekä esittelee moduulin oheislukemistoa.

Kruskopf, M., Lammassaari, H., Lonka, K. & Vaara, L. (2020, toukokuun 8). Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit / Sulautuvat oppimisympäristöt. Helsingin yliopisto.

 

OPS Oppimisympäristöt

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (s. 29-31). Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet (s. 19-20). Helsinki: Next Print Oy.

Käy läpi POPS:n (ja/tai LOPS:n) teksti oppimisympäristöjen teemasta ja korosta siitä itsellesi talteen merkityksellisimmät huomiot.

 

PROSESSI

Technologies of the Future // Curt Bonk

Curt Bonk on Inidanan yliopiston kasvatuspsykologian professori ja sulautuvien oppimisympäristöjen korkeimpia asiantuntijoita.

Kirjaa videolle yksi oivalluksesi liittyen tulevaisuuden oppimisympäristöihin.

SuperTravelinEdMan (2018, joulukuun 15). Great Conversations with Curt Bonk – Teaching Technologies of the Future [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=cJKGmyhESLs.

 

Minerva-torin WolfVision Cynap -ruudunjakamisteknologiat

Tutustu videolta Minerva-torilla hyödynnetyn ruudunjakamisteknologian toiminnallisuusmahdollisuuksiin.

Miten voisitte hyödyntää teknologiaa omassa ilmiöesityksessänne?

WolfVision (2017, tammikuun 27). WolfVision Cynap: All-in-one presentation & collaboration system [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=pOEPFjY8sTI.

 

Flinga

Flinga on Minerva-torin kehitystyön yhteydessä syntynyt teknologia, joka mahdollistaa tehokkaan digitaalisen aivomyrskyn ja kaikkien oppijoiden osallistamisen.

Kurssillamme hyödynnämme Flingaa esitysten aikaisten kysymysten ja ideoiden esittämisessä.

Nordtouch (2014, marraskuun 28). FLINGA – Connecting Classroom [Videotiedosto]. Haettu: https://vimeo.com/113078870.

 

Tutkimus: Ulkoilmaopetus työ- ja opiskelutyytyväisyyden edistäjänä

Swansea University (2019, kesäkuun 11). An hour or two of outdoor learning every week increases teachers’ job satisfaction. ScienceDaily. Haettu: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190611102710.htm.

Kaikkialla läsnä oleva teknologia mahdollistaa yhä paremmin ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen.

Lue oheinen uutinen liittyen hiljattaiseen tutkimukseen.

1) Mitä tutkimuksessa saatiin selville?

2) Mitä oppia voit ottaa siitä omaan työhösi?

3) Minkälaisin menetelmin voisit itse laajentaa oppimisympäristöä luokkahuoneen ulkopuolelle? Kirjaa ylös ajatuksia.

 

Sorting Us Out: Algorithmic activation

Tehtävä on nähtävillä kurssin Claned -sivustolla.

Pieni, astetta fyysisempi ohjelmointiharjoitus. Kommentoi videolle minkälaisessa tilanteessa itse hyödyntäisit harjoitusta oppilaiden kanssa.

 

Plantnet – Kasvien some

Coren, M. J. (2019, toukokuun 25). Pl@ntNet is the world’s best social network. Quartz. Haettu: https://qz.com/1615237/plntnet-is-the-worlds-best-social-network/.

Tutustu oheisesta uutisesta Plantnet-sovellukseen.

1) Mikä on sovelluksen idea?

2) Miten arvioit sen vaikutuksia perinteisten oppimisympäristöjen laajentamisen mahdollisuuksiin?

3) Kokeile applikaatiota itse omalla älylaitteellasi ja arvioi sen käyttömahdollisuuksia.

 

Tilapioneerit -projektikurssi

Helsingin yliopisto (2019). Tilapioneerit.fi. Haettu: http://tilapioneerit.fi/.

Ratvio, R., Hakala, A., Siitonen, O., Lehtonen, J., Rieder, D., Oittinen, R., Kuusimäki, A., Wikblad, F., & Kinnunen, A. (2019). Tilapioneerit – Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle. Helsingin yliopisto. Haettu: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302488/Tilapioneerit2019opas.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Tutustu Tilapioneerit-projektiin ja lataa sivulta löytyvä opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle. Kyseessä on yliopistotasoinen kurssi joka on toteutettu osana Sitran Kiertotaloutta kaikille koulutusasteille -hanketta.

1) Tutki kurssiopasta. Miten kurssia valmisteltiin?

2) Miten kurssi toteutettiin ja minkälaisia vaiheita siihen sisältyi?

3) Mitä oppia voisit ottaa kurssin toteutuksesta omalle opetusasteellesi toteutettuun projektiin?

 

Nurturing affinity spaces and game-based learning // Gee & Hayes (2012)

Gee, J. P., & Hayes, E. (2012). Nurturing affinity spaces and game-based learning. Games, learning, and society: Learning and meaning in the digital age, 123, 1-40.

Tutkijat Gee & Hayes ovat tutkineet nuorten kiinnostuslähtöistä toimintaa globaaleissa internetverkoistoissa ja kehitelleet tätä varten käsitteen ”affinity space”. Miten kääntäisit ja selittäisit käsitteen suomeksi? Millä tavoin Geen ja Hayesin mukaan affinity space poikkeaa koulun tarjoamista oppimisympäristöistä?

Lisää vastauksesi kommenttina dokumenttiin.

EKSTRA: Miten koulun oppimisympäristöä voisi muokata, jotta se täyttäisi paremmin affinity spacen kriteerit?

 

Vaaliväittely yhteiskuntatieteiden innovatiivisena opetusmenetelmänä // Martin Björklund

“Tutkimuksen siiloista kohti tiedepohjaista, yhteiskunnallista dialogia”. Yliopisto-opettaja Martin Björklund esittelee YLE:n kanssa yhteistyössä toteutetussa projektissa kehittelemäänsä yhteiskuntatieteiden opetusmenetelmää.

Mikä on mielestäsi tärkein Martinin kuvaama vaaliväittely-menetelmän opetus tai kehittämä taito? Kirjaa ajatuksesi videolle.

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Vaaliväittely yhteiskuntatieteiden innovatiivisena opetusmenetelmänä // Martin Björklund [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/1dsyrSmxays

Vaaliväittely 2019 // Helsingin Medialukion YLEn Uutisluokka

Yle Uutisluokka (2019, maaliskuun 8). Katso, kuinka lukiolaiset haastoivat puoluejohtajia Uutisluokan vaalitentissä – myös soten ja hallituksen kaatuminen nousi keskusteluun. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-10678182.

Reflektoi Uutisluokka-materiaalin avulla vaaliväittelyä oppimismenetelmänä. Mitkä opetuksen lähestymistavat siinä yhdistyvät? Mitä taitoja se erityisesti kehittää? Miten reflektoisit niitä mahdollisuuksia, joita nykyaikainen digitalisoitunut mediaympäristömme tarjoaa opetukselle?

 

YLEn Uutisluokka

Yle Uutisluokka (2019, joulukuun 11). Yle Uutisluokka – muuta luokkasi uutistoimitukseksi! Haettu: https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/.

Tutustu YLEn Uutisluokka -toimintaan ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1) Mitä Uutisluokka-toiminta opettajalle mahdollistaa?

2) Mitä laaja-alaisia taitoja toiminta erityisesti kehittää?

3) Etsi yksi resurssi, jota voisit hyödyntää omassa opetuksessasi. Kuvaile lyhyesti miten.

 

Velhokoulu oli jännittävä kokemus monelle alakoululaiselle – ”Sain täältä paljon enemmän kun oletin” // HS Lasten Uutiset

HS Lasten Uutiset (2019, toukokuun 2). Kumpulan velhokoulu avasi ovet tieteelle [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=3SWxSrKycK0.

POHDINTAKYSYMYKSIÄ: Mikä oli järjestäjien mukaan velhokoulun idea? Arvioi materiaalin pohjalta sen toteutumista. Miten voisit soveltaa vastaavaa ajatusta omassa ilmiöprojektissa?

 

Collaborative Science Education at the University of Helsinki Since 2003

Aksela, M., Oikkonen, J., & Halonen, J. (2018). Collaborative Science Education at the University of Helsinki since 2003: New Solutions and Pedagogical Innovations for Teaching from Early Childhood to Universities.

Opas esittelee Helsingin yliopiston tiedekasvatusta harjoittavan LUMA-keskuksen toimintaa. Tustu oppaasta yhteen valitsemaasi tutkimusprojektiin (luku 3), yhteen LUMA-laboratorioon (luku 4.) sekä yhteen koulutusmalliin (luvut 5.-7.) ja korosta niiden kohdalle dokumenttiin omat muistiinpanosi.

 

Finna Street – paikallishistoriaa puhelimen näytöllä

Finna (2019, joulukuun 11). Finna Luokkahuone – jokaopen aarreaitta [Sivusto]. Haettu: https://finna.fi/Content/luokkahuone-finna-street#begin2,%20https://finna.fi/Search/StreetSearch?go=1.

A) Tutustu Finna Street -sovellukseen. Minkä laaja-alaisten taitojen kehittymisen se mahdollistaa? Entä minkä oppiaineiden? Löydätkö palvelusta omaan kotikaupunkiisi liittyviä materiaaleja?

B) Tutustu Finna Luokkahuoneen muuhun tarjontaan. Löydätkö muita hyödyllisiä materiaaleja opetuksessa hyödynnettäväksi?

 

Sibelius and the world of art

Videolla esitellään Helsingin yliopiston taito- ja taiteaineiden opettajaopiskelijoiden Ateneumin kanssa yhteistyössä toteutettua taidekasvatusprojektia.

Miten projektissa yhdistellään fyysistä, sosiaalista ja digitaalista oppimisympäristöä? Kirjaa videolle ylös parhaat käytännöt ja vinkit, joita voisit kuvitella sovellettavan omassa ilmiöprojektissanne.

Faculty of Educational Sciences (2015). Sibelius and the world of art: Experience and expression through music and imagery [Videotiedosto]. Haettu: https://vimeo.com/hufbs/sibelius

 

Koulujen ja Yritysten Keskitetty Yhteiskiihdyttämö KYKY

Tutustu Espoon kaupungin KYKY-toimintaan. Minkälaisen oppimisympäristön se tarjoaa oppilaalle? Mitä laaja-alaisia taitoja se mielestäsi kehittää? Mikä on haastatellun opettajan mielestä toiminnan etu opetuksen näkökulmasta? Kirjaa ajatuksesi videolle.

Espoon kaupunki (2016, marraskuun 11). KYKY- Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=9RgGkoS9ZH8.

 

MUTKU-materiaalipankki

Suomen Muotoilukasvatusseura ry (2017). Muotoilukasvatus.info [Sivusto]. Haettu: https://muotoilukasvatus.info/ladattavat-opetusmateriaalit/.

Kurkkaa MUTKU-materiaalipankkiin ja ideoi sieltä löytyvien resurssien avulla itsellesi mielekäs oppimisympäristöaihio.

 

#LUOVAOPE – Teeman demo MS PowerPointissa // Milla Kruskopf

Materiaali on nähtävillä kurssin Claned -sivustolla.

Opettajalle on oleellista osata innostaa oppilaitaan nykyisessä digirikasteisessa maailmassa ja visuaalisella materiaalilla on tässä yllättävän iso rooli. Tässä videossa pääset tutustumaan tarkemmin kurssimateriaalimme taustalla näkyvästi vaikuttavan PowerPoint-teeman toiminnallisuuteen.

Voit lisätä videolle sopiviin kohtiin vastauksesi seuraaviin kysymyksiin.

1) Miten PowerPoint-pohjaa voi hyödyntää eri oppimisympäristön osissa (sosiaalinen, digitaalinen, fyysinen)?

2) Miksi oma kiinnostuksesi heräsi alun perin Luovaopen PowerPoint -teemaa kohtaan?

 

TED-Ed

TED-Ed (2019, joulukuun 11). Ed.ted.com [Sivusto]. Haettu: https://ed.ted.com/educator.

Tutustu TED-Ed palveluun. Mitä mahdollisuuksia se opettajalle tarjoaa? Minkälaisia laaja-alaisia taitoja sen avulla on mahdollista kehittää?

 

Verkkoaktiviteettien jaksollinen järjestelmä // Huhtanen 2021

Huhtanen, A. (2021, kesäkuun 1). Verkkoaktiviteettien jaksollinen järjestelmä v1.1 (jaettu) [Tiedosto]. Haettu: https://cutt.ly/verkkoajj

Tutustu linkin Verkkoaktiviteettien jaksolliseen järjestelmään (Huhtanen, 2020). Järjestelmä auttaa luokittelemaan erilaisia aktiviteetteja, joiden avulla verkossa tapahtuvaa oppimista voi tukea. Miten hyödyntäisitte järjestelmää omassa ilmiössänne?

 

DIGest – Uuden ajan matematiikan opetusta digitaalisesti ja yhteisöllisesti

Helsingin yliopisto (2019, toukokuun 27). DI­Gest -for­maat­ti las­ku­har­joi­tuk­siin. Haettu: https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/digest-formaatti-laskuharjoituksiin.

DIGest on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa käytössä oleva yhteisöllisesti digitaalinen opiskeluformaatti.

Tutustu DIGest menetelmään seuraavasta dokumentista ja korosta siitä huomiot, jotka liittyvät oppimisympäristön a) fyysisyyteen, b) sosiaalisuuteen ja c) digitaalisuuteen. Mitkä ovat menetelmän edut? Voisitko kuvitella soveltavasi samantapaista ideaa omassa opetuksessasi / ilmiöprojektissasi?

 

Oppimisanalytiikka Claned-alustalla

Claned (2017). Your personal learning environment [Tiedosto]. Haettu: https://www.elc.com.sg/brochure/Claned_Brochure_2017.pdf

Tiesitkö että opiskellessasi tällä kurssilla alustamme Claned kerää kaikenlaista dataa liittyen omaan oppimiseesi? Seuraava opas tutustuttaa sinut Clanedin analytiikkaominaisuuksiin.

Korosta oppaasta vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1) Minkälaista dataa Claned kerää? Joukossa on myös kasvatuspsykologiseen teoriaan perustuva ominaisuus. Löydätkö mikä teoria ja ominaisuus on kyseessä?

2) Miten voit opettajana hyödyntää Clanedin dataa työssäsi?

3) Entä opiskelijana: koetko että analytiikan kerääminen edistää vai häiritsee omaa oppimista? Reflektoi vapaasti omaa kokemustasi oppimisanalytiikasta oman kurssikokemuksesi pohjalta.

 

Operight.fi – Opettajan opas tekijänoikeuteen

IPR University Center (2019, joulukuun 11). Operight.fi [Sivusto]. Haettu: https://operight.fi/.

Tutustu Operight.fi -sivustoon ja lataa sieltä ”Opettajan pieni opas tekijänoikeuteen” itsellesi talteen.

Tutki sivustolta vastauksia itseäsi askarruttaviin kysymyksiin ja kirjaa talteen oleelliset kohdat liittyen omaan ilmiösuunnitelmaanne.

 

Pokemon GO ja leikillistyvä yhteiskunta // Frans Mäyrä TEDxOtaniemi

Frans Mäyrä on ammattimainen pelitutkija, jonka mukaan yhteiskuntamme on kovaa vauhtia leikillistymässä ja pelillistymässä.

Mitä Mäyrä tarkoittaa ”pervasiivisella pelaamisella”? Lisää videolle vastauksesi. Miten pervasiivinen pelaaminen vaikuttaa opettajan työhön ja miten sitä voisi hyödyntää opetuksessa? Lisää kommenttisi videolle ja osallistu keskusteluun.

TEDx Talks (2019, lokakuun 18). Pokemon GO ja leikillistyvä yhteiskunta | Frans Mäyrä | TEDxOtaniemi [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=WjvA6lAzNJc.

 

Pelikasvattajan käsikirja

Harviainen, J. T., Meriläinen, M., & Tossavainen, T. (2013). Pelikasvattajan käsikirja. Tampere: Tammerprint Oy.

Tutustu Pelikasvattajan käsikirjasta pelien opetuskäytön perusteisiin. Korosta itsellesi talteen sisällöstä tärkeät kohdat ja jaa kommentteina parhaimmat ideat ja oivallukset.

 

Rokote valeuutisia vastaan

Lewsey, F. (2019, kesäkuun 25). Fake news ‘vaccine’ works: ‘pre-bunk’ game reduces susceptibility to disinformation. University of Cambridge. Haettu: https://www.cam.ac.uk/research/news/fake-news-vaccine-works-pre-bunk-game-reduces-susceptibility-to-disinformation?utm_source=share&utm_medium=ios_app.

Mikä löydös tutkimuksessa tehtiin liittyen disinformaatiolta suojautumiseen? Uutiseen sisältyy myös linkki kyseiseen sovellukseen. Kokeile sitä ja jaa eteenpäin luokassasi ja muissa verkostoissasi.

 

I accept the terms and conditions / Cobo 2020

Cobo, C. (2020). I accept the terms and conditions: Uses and misuses of digital technologies. Montevideo: IDRC and Ceibal Foundation. https://static.wixstatic.com/ugd/cd84b5_7a6e74f4592c460b8f34d1f69f2d5068.pdf

Selaa oheinen e-kirja ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on teoksen ydinviesti?
2. Mikä asia yllätti itseäsi? Lisää vastauksesi kommenttina dokumenttiin.

 

Alustakapitalismin näyttäytyminen luokkahuoneessa

Paakkari, A. (2020). Entangled Devices: An ethnographic study of students, mobile phones and capitalism . University of Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5843-7

Tutustu oheiseen Antti Paakkarin väitöstutkimuksen. Mitä tutkimus käsittelee ja mikä oli sen johtopäätös? Mitä itse ajattelet julkisten oppimisympäristöjen sulautumisesta alustakapitalismiin luettuasi tämän tutkimuksen?

 

VR / AR / MR // Mitä uutta koulutodellisuuteen?

Seuraavat tehtävät jodattavat meidät virtuaali-, lisätyn ja sekoitetun todellisuuden opetussovellusten äärelle.

 

HELSINKI MR HUB

MR HUB (nd). MR HUB. Helsingin yliopisto. Haettu: https://sway.office.com/GaNHYOmrh27nzXpW

Tutustu Sway-sivun kautta Helsinki MR Hubin toimintaan.

Mitä lisäarvoa lisätty- ja virtuaalitodellisuus voivat tuoda opetukseen? Esitä yksi konkreettinen idea sivuston pohjalta.

 

AR-SOVELLUSTESTAUS

Seuraavaksi tutustutaan muutamaan iPadillä toimivaan lisätyn todellisuuden sovellukseen ja arvioidaan niitä opetuskäytön kannalta. Kirjoita arviosi kullekin sovellukselle tämän numeron alle. (Linkit vievät Applen kauppaan, mutta voit kokeilla sovellusta omalla laitteellasi.)

1) Hologo // Immersive experiences to the education system

2) BBC Civilisations AR // Putting history in your hand

3) JigSpace // Platform to explore and share truly interactive, 3D knowledge for anything

4) INSIGHT HEART // The human heart expedition

5) Quiver // 3D Coloring App

6) Wonderscope // Imagine your favorite book came to life on your floor

 

VIRTUAALITAIDETTA MAAILMAN PELASTAMISEKSI

LissonGallery (2018, maaliskuun 22). Behind the scenes of Marina Abramović’s new virtual reality artwork [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/n6uDOC8u03s

Chow, V. (2019, kesäkuun 15). Artists are using virtual reality to convey the perils of climate change. Quartz. Haettu: https://qz.com/quartzy/1618684/at-venice-biennale-artists-use-vr-to-drive-home-climate-crisis/.

Tutustu oheiseen taideprojektiin. Mikä on projektin idea ja tarkoitus? Mitä lisäarvoa virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen tarjoaa tavoitteen saavuttamiselle?

 

Broken Cities Game

Antidote Games (2018, huhtikuun 20). Broken Cities. A Game About the Costs of Climate Change Adaptation Verses Mitigation. [Tiedosto]. Haettu:  https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/uep_broken_cities.pdf

”Broken Cities is an interactive city-building game about the costs of climate change adaptation and mitigation. If you would have a piece of land in a city, how would you prefer to use it? Will you be a polluting profit chasing slumlord, or a green-minded real estate mogul? The choice is yours.”

Tutustu maailmanpelastamisteemaiseen Broken Cities -lautapeliin oheisesta oppaasta. Mikä on pelin idea ja miten se toimii? Minkälaisia tietoja ja taitoja se voi pelaajalle opettaa?

Pelin on laatinut Antidote Games: ”We started Antidote to make games that would help us understand real-life systems around us. We are passionate about finding playful ways to make sense of complex topics and think that games have a lot to offer. Let’s explore them together!”

 

OTR: Broken Cities – Ei kun pelaamaan!

Ei kun pelaamaan! Kokeilkaa Broken Citiesiä seuraavassa OTR-kokoontumisessanne. Oheisesta dokumentista voitte tulostaa tiimillenne oman pelilaudan ja tarvikkeet, tai voitte vaihtoehtoisesti laittaa viestiä Millalle tai Heidille, joilta saatte valmiiksi printatun paketin.

”Broken Cities is an interactive city-building game about the costs of climate change adaptation and mitigation. If you would have a piece of land in a city, how would you prefer to use it? Will you be a polluting profit chasing slumlord, or a green-minded real estate mogul? The choice is yours.”

Antidote Games (2018, huhtikuun 20). Broken Cities. A Game About the Costs of Climate Change Adaptation Verses Mitigation. [Tiedosto]. Haettu: https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/uep_broken_cities.pdf

ARVIOINTI

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

TUOTTAKAA TIIVISTELMÄHISSIPUHE, joka on suullinen esitys ryhmäreflektion keskeisistä oivalluksista. Esitys tallennetaan joko videona, audiona tai saneltuna tekstinä. Jokainen ryhmäläinen palauttaa tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

LOKIKIRJA: Sulautuvat oppimisympäristöt 

Tässä tehtävässä arvioimme sulautuviin oppimisympäristöihin liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää keskeisimmät elementit liittyen nykyaikaisiin sulautuviin oppimisympäristöihin ja osaa räätälöidä niitä tukemaan personoitua oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

Mielestäni sulautuva oppimisympäristö tarkoittaa, että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmastanne kohdat joissa hyödynnetään fyysistä, sosiaalista ja digitaalista oppimisympäristöä, sekä perustelkaa näiden käyttäminen.

 

KURSSIN VIIMEISTELY >>