Oppimisen tuki

Kun hämmennys valtaa…

Haasteita helppouden sijaan // Kirsti Lonka

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Syväoppien kohti parempaa maailmaa // Kirsti Lonka [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/Ot1W4vkZFIk

 

Kehitä taitojasi // Kirsti Lonka

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Kehitä taitojasi // Kirsti Lonka [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/ru6tm0nWGYM

 

Ärsytys on merkki oppimisesta // Kirsti Lonka

Growing Mind (2018, marraskuun 27). Ärsytys on merkki oppimisesta // Kirsti Lonka [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/MHy1Qf4DTtY

 

Longalta -podcast // Käänteisen oppimisen hämmennyshaasteet

Professori Kirsti Lonka pureutuu ”Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit” -kurssin ensimmäisessä podcastissä käänteiseen oppimiseen ja yleisesti opetusmenetelmien ja -käytänteiden uudistamisen haasteisiin ja tästä aiheutuvaan hämmennykseen.

Growing Mind (2020). Longalta -podcast // Käänteisen oppimisen hämmennyshaasteet [Äänitiedosto]. Haettu: https://soundcloud.com/growing-mind/longalta-podcast-kaanteisen-oppimisen-hammennyshaasteet