Monialaiset oppimismenetelmät ja ilmiölähtöinen oppiminen

Johdanto nykyaikaisten oppimismenetelmien teoriataustaan sekä oivaltavan oppimisen malliin. HUOM! Mikäli koet osaavasi nämä Oivaltava oppiminen –teoksen asiat jo hyvin kattavasti, voit ohittaa moduulin tai hyödyntää sitä halutessasi kertaamiseen soveltuvin osin. Voit siirtyä suoraan moduulin arviointiosioon ja hyödyntää tehtäviä aiemman ymmärryksesi aktivoinnissa.

OIVALTAVA OPPIMINEN | 1. Kiinnostuksen AKTIVOINTI | 2. Tunteiden rooli oppimisessa | 3. OppimisPROSESSI | 4. ARVIOINTI oppimisen tukena

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Lessons Learned from Educational Psychology & Phenomenon-based Learning. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 28-63, 173-193). Edita Publishing.

Oheislukemistoa: Oivaltava oppiminen (Lonka 2015), Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia (Cantell, 2015), Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004).

AKTIVOINTI

Tässä moduulissa syvennymme nykyaikaisen oppimistutkimuksen mukaisiin, monialaisiin oppimismenetelmiin sekä ilmiölähtöisyyden taustateoriaan. HUOM! Mikäli koet osaavasi nämä Oivaltava oppiminen –teoksen asiat jo hyvin kattavasti, voit ohittaa moduulin tai hyödyntää sitä halutessasi kertaamiseen soveltuvin osin. Voit siirtyä suoraan moduulin arviointiosioon ja hyödyntää tehtäviä aiemman ymmärryksesi aktivoinnissa.

TAVOITE: Opettaja sisäistää erilaisia monialaisia oppimismenetelmiä sekä ilmiöoppimista ohjaavat teoreettiset perusperiaatteet ja osaa hyödyntää niitä omassa ilmiösuunnitelmassaan.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni monialainen, ja toisaalta ilmiölähtöinen oppiminen tarkoittaa, että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi aiheen ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen.

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

Moduulin tehtävälista

Monialaiset oppimismenetelmät -moduulin tehtävälista

 

Oivaltava oppiminen – 0. Johdanto

Katso oheinen video oivaltavaan oppimiseen liittyen. Käytä kommentointityökalua ja mainitse kommenteissasi

1) jokin sinulle mahdollisesti uusi asia

2) jokin ennestään tuttu asia

3) asia, josta haluaisit oppia lisää

(Kommentin saat lisättyä pysäyttämällä videon ja valitsemalla sinisestä valikosta ”Comment/Kommentti”. Huomaathan, että voit myös keskustella vastauksena muiden lisäämiin kommentteihin.)

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2017, syyskuun 7). Kirsti Lonka – Oivaltava oppiminen – 0. Johdanto [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=23ZTFdGigAI.

 

Menetelmällinen katsaus POPS:iin

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Lataa  itsellesi oheinen POPS (tai seuraavasta sisällöstä löytyvä LOPS) ja avaa se jollakin mieleiselläsi lukijalla.

Lue ensin kohta ”Oppimiskäsitys”. Etsi sen jälkeen tiedostosta (Ctrl+F) kaikki kohdat, joissa esiintyy sana ”ilmiö”. Voit halutessasi myös tehdä haut ”monial” ja ”eheyttäm” ja katsoa, mitä monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja opetuksen ehetytämisestä sanotaan.

Kirjaa tämän jälkeen oheiseen dokumenttiin vastaus kysymykseen: Mitä ilmiölähtöisyydestä on käytännössä määrätty opetussuunnitelmassa?

 

Menetelmällinen katsaus LOPS:iin

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Lataa  itsellesi oheinen LOPS (tai edellisestä sisällöstä löytyvä POPS) ja avaa se jollakin mieleiselläsi lukijalla.

Lue ensin kohta ”Oppimiskäsitys”. Etsi sen jälkeen tiedostosta (Ctrl+F) kaikki kohdat, joissa esiintyy sana ”ilmiö”. Voit halutessasi myös tehdä haut ”monial” ja ”eheyttäm” ja katsoa, mitä monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja opetuksen ehetytämisestä sanotaan.

Kirjaa tämän jälkeen oheiseen dokumenttiin vastaus kysymykseen: Mitä ilmiölähtöisyydestä on käytännössä määrätty opetussuunnitelmassa?

 

PROSESSI

 

Oivaltava oppiminen – 1. Kiinnostuksen herättäminen

Katso oheinen video. Vastaa kommenttityökalua apunasi käyttäen seuraavaan kysymykseen:

Mitä videolla esiin tuotua asiaa pidit erityisen tärkeänä? Miksi?

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2017, syyskuun 7). Kirsti Lonka – Oivaltava oppiminen – 1. Kiinnostuksen herättäminen [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=NJJxGBv2U4g.

 

Ilmiöoppiminen // Helsingin kaupunki

Katso oheinen video. Käytä kommentointityökalua ja pyri kiteyttämään omin sanoin 1-2 virkkeellä, mitä on ilmiöoppiminen.

Kasvatus ja koulutus (Helsingin kaupungin KASKO) (2016, joulukuun 21). Helsingin kaupungin opetussuunnitelma, ilmiöoppiminen [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=V9ffOMpI-ZU.

 

Ilmiölähtöinen oppiminen // Lauri Vaara feat. Iida Vedenpää

Videolla Lauri Vaara ja Iida Vedenpää johdattelevat kuulijaa ilmiölähtöisyyden aiheeseen syksyn 2019 Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit -kurssin aloitustapaamisessa.

Tästä löytyy edellisen videon diat.

Jos esitys herättää kysymyksiä tai ajatuksia, niin voitte kommentoida tiedoston yhteyteen kommentointityökalua hyödyntämällä.

Growing Mind (2020, maaliskuun 3). LAURI VAARA feat. IIDA VEDENPÄÄ // Ilmiölähtöisyys [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/SZV4C950Aro

 

Ilmiömäistä oppimista // Henriikka Vartiainen

Katso oheinen FT Henriikka Vartiaisen Ilmiömäistä oppimista -video. Lisää halutessasi kommentointityökalulla videolle keskustelunavauksia.

Vartiainen, H. (2018, elokuun 14). Ilmiömäistä oppimista [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=Do0gbfqO6Mg.

 

Tutkiva oppiminen // Outi Haatainen

Katso oheinen video, jossa Outi Haatainen kertoo tutkivasta oppimisesta. Käytä apunasi kommenttityökalua, ja kommentoi, miten Sinun tämän hetkisen käsityksesi mukaan tutkiva oppiminen, oivaltava oppiminen ja ilmiöoppiminen suhteutuvat toisiinsa.

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2015, syyskuun 16). Outi Haatainen – Tutkiva oppiminen [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=YqImylRaNUQ.

 

Oivaltava oppiminen – 2. Tunteiden rooli oppimisessa

Katso oheinen video liittyen tunteiden rooliin oppimisessa. Käytä kommentointityökalua ja vastaa seuraavaan kysymykseen: Minkälaisia havaintoja olet tehnyt oppimiseen liittyvistä tunteista joko omalla tai muiden kohdalla? Mainitse 1-2 asiaa.

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2017, syyskuun 7). Kirsti Lonka – Oivaltava oppiminen – 2. Tunteiden rooli oppimisessa [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=tl8BoQF2L5U.

 

Flow-tila syntyy kun taidot ja tehtävän haastavuus ovat tasapainossa

Löyttyniemi, R. (2013, tammikuun 28). Flow-tila syntyy kun taidot ja tehtävän haastavuus ovat tasapainossa. YLE. Haettu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/01/28/flow-tila-syntyy-kun-taidot-ja-tehtavan-haastavuus-ovat-tasapainossa.

Lue tai kuuntele oheinen YLE:n flow-tilaan liittyvä materiaali.

 

Itseohjautuvuuteen kasvattamassa // Marika Toivola

Katso Marika Toivolan video liittyen itseohjautuvuuteen ja käänteiseen oppimiseen. Käytä apunasi kommenttityökalua ja nosta esiin 1-3 seikkaa, jotka mielestäsi ovat erityisen tärkeitä. Perustele kommenttisi lyhyesti.

Kasvatus ja koulutus (Helsingin kaupungin KASKO) (2017, joulukuun 5). Marika Toivola: Itseohjautuvuuteen kasvattamassa [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=XL72pQaJcf8.

 

Käänteinen oppiminen // Marika Toivola

Toivola, M. (haettu 2019,  joulukuun 5). Käänteinen oppiminen. Haettu: http://www.flippedlearning.fi/p/kaanteinen-oppiminen_12.html 

Lue vielä oheinen tiivistys käänteisestä oppimisesta.

 

Emotional experiences during inquiry-based learning process // Litmanen et al. (2012)

Litmanen, T., Lonka, K., Inkinen, M., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2012). Capturing teacher students’ emotional experiences in context: does inquiry-based learning make a difference?. Instructional Science, 40(6), 1083-1101.

Lue oheinen artikkeli ja korosta artikkelista mielestäsi keskeiset asiat. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1) Mitkä olivat mielestäsi tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset?

2) Miten näitä asioita oli tutkittu?

 

Decreased Memory Performance in Healthy Humans Induced by Stress-Level Cortisol Treatment // Newcomer et al. (1999)

Newcomer, J. W., Selke, G., Melson, A. K., Hershey, T., Craft, S., Richards, K., & Alderson, A. L. (1999). Decreased memory performance in healthy humans induced by stress-level cortisol treatment. Archives of general psychiatry, 56(6), 527-533.

POHDINTAKYSYMYS: Mikä on oheisen tutkimuksen johtopäätös liittyen stressin muistiin liittyviin vaikutuksiin?

 

Oivaltava oppiminen – 3. Oppimisprosessi

Katso oheinen video ja kiteytä kommentointityökalun avulla, mitä mielestäsi on oppimisprosessi?

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2017, syyskuun 7). Kirsti Lonka – Oivaltava oppiminen – 3. Oppimisprosessi [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=C3cscRyANgk.

 

Mitä on monialainen opiskelu // Hannele Cantell

Katso oheinen video, joka käsittelee monialaista oppimista. Kommentoi videon ja oman käsityksesi pohjalta tiiviisti, millaista on mielestäsi monialainen oppiminen.

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2014, joulukuun 10). Hannele Cantell – Mitä on monialainen opiskelu (10 min kooste) [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=AXqJquXlcOI.

 

Rajoja ylittämässä: Luovaope x Aalto x Design Factory

Luovaopen vierailu Aalto Design Factoryyn 23.9.2019. Pohdi katsoessasi kysymystä: Mikä erottaa monialaisen ja ilmiölähtöisen opiskelun? Kirjaa oivalluksesi videolle.

Growing Mind (2019, lokakuun 24). #Luovaope goes Aalto Design Factory [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/v1h67kMFqko

Ongelmalähtöinen oppiminen // Taikopeda

Taikopeda (haettu 2019, joulukuun 5). Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL). Haettu: http://www.taikopeda.fi/oppaitaopettamiseen/oppiminen/ongelmalahtoinen_oppiminen.html.

Tutustu Taikopedan kuvauksen kautta ongelmalähtöiseen oppimiseen. Miten ongelmalähtöinen oppimisprosessi etenee? Mikä on sen onnistumisen kannalta erityisen tärkeää? Minkälaisessa tilanteessa menetelmää olisi kannattavaa soveltaa?

 

Ongelmalähtöinen oppiminen lääketieteessä

Katso video liittyen ongelmalähtöiseen oppimiseen lääketieteen kontekstissa. Nosta kommentointityökalua apunasi käyttäen esiin 2-3 asiaa, jotka näkemyksesi mukaan ovat keskeisiä ongelmalähtöisessä oppimisessa.

CGP Teaching Videos (2017, kesäkuun 4). Problem Based Learning in Action in Medical School [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=CZeP1a7xQdY.

 

Novissima.fi – Mitä tapahtuu Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa?

Novissima (2019). novissima.fi [Sivusto]. Haettu: http://www.novissima.fi/.

Tutustu Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen julkaisuun Novissimaan. Etsi jokin kurssin aiheiden kannalta itseäsi kiinnostava artikkeli ja referoi se lyhyesti lokikirjaasi.

 

Oivaltava oppiminen – 4. Arviointi oppimisen tukena

Katso video ja vastaa seuraavii kysymyksiin kommentointityökalun avulla:

1) Mikä asia erityisesti kiinnitti huomiosi kun ajattelet rooliasi tulevana opettajana?

2) Mikä asia tuntui epäselvältä tai mistä haluaisit tietää lisää?

Materiaalia KASKOlaisille (Helsingin kaupungin opetusvirasto) (2017, syyskuun 7). Kirsti Lonka – Oivaltava oppiminen – 4. Arviointi oppimisen tukena [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=YsPRBYtQh3g.

 

Ymmärryksen arviointi // Kirsti Lonka

Kirsti Longan miniluento ymmärryslähtöisestä arvioinnista ”Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit” -kurssilla 7.10.2019.

Mitkä asiat on helppo arvioida? Entä mitä on erityisen vaikeaa arvioida? Minkälaisten asioiden arviointi mielestäsi parhaiten edistää oppimista?

Growing Mind (2019, lokakuun 16). KIRSTI LONKA // Ymmärryksen arviointi [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/My5JHTRYjjw

 

Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Tarnanen, M., & Kostiainen, E. (Eds.) (2020). Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylän yliopisto. https://www.uuttaluova.fi/download/1273/

Oheinen, Jyväskylän yliopiston kehittämishankkeessa tuotettu opas on tarkoitettu ilmiölähtöisyyden käsi- ja oppikirjaksi koulutuksen parissa työskenteleville sekä kasvatus- ja koulutusalaa opiskeleville. Voit ladata oppaan itsellesi talteen ohesta.

Jäikö ilmiölähtöisyydessä vielä jokin askarruttamaan? Etsi kyseiseen asiaan vastaus oppaasta ja kirjaa se kommenttina sopivaan kohtaan.

 

Engaging Learning Environments for the Future // Lonka (2012)

Lonka, K. (2012). Engaging learning environments for the future: The 2012 Elizabeth W. Stone lecture. The road to information literacy: Librarians as facilitators of learning, 15-30.

Oivaltavan oppimisen mallin taustateoriaa. Lisää teoksesta lokikirjaasi ainakin yksi lähdeviite.

 

Activating instruction: How to foster study and thinking skills in higher education // Lonka & Ahola (1995)

Lonka, K., & Ahola, K. (1995). Activating instruction: How to foster study and thinking skills in higher education. European journal of psychology of education, 10(4), 351.

Oivaltavan oppimisen mallin taustateoriaa. Lisää teoksesta lokikirjaasi ainakin yksi lähdeviite.

 

How to make a lecture course an engaging learning experience // Lonka & Ketonen (2012)

Lonka, K., & Ketonen, E. (2012). How to make a lecture course an engaging learning experience?. Studies for the learning society, 2(2-3), 63-74.

Oivaltavan oppimisen mallin taustateoriaa. Lisää teoksesta lokikirjaasi ainakin yksi lähdeviite.

 

ARVIOINTI

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

TUOTTAKAA TIIVISTELMÄHISSIPUHE, joka on suullinen esitys ryhmäreflektion keskeisistä oivalluksista. Esitys tallennetaan joko videona, audiona tai saneltuna tekstinä. Jokainen ryhmäläinen palauttaa tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

LOKIKIRJA: Monialaiset oppimismenetelmät ja ilmiölähtöinen oppiminen

Tässä tehtävässä arvioimme monialaisiin oppimismenetelmiin ja ilmiölähtöiseen oppimiseen liittyvän ymmärryksemme kehittymistä.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja sisäistää erilaisia monialaisia oppimismenetelmiä sekä ilmiöoppimista ohjaavat teoreettiset perusperiaatteet ja osaa hyödyntää niitä omassa ilmiösuunnitelmassaan.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

 Mielestäni monialainen, ja toisaalta ilmiölähtöinen oppiminen tarkoittaa, että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

2. Perustelkaa ilmiösuunnitelmassanne, kuinka oppijan oivallusprosessia, eli käsitteellistä ja toimijuuden muutosta tuetaan kohti paitsi laaja- ja monialaista osaamista niin myös suunnitelmaan sisällytettyjen tieteen-/tiedonalojen käsitteistöä ja autenttisia käytänteitä.  Tätä ei tarvitse välttämättä osoittaa nyt, mutta huolehtikaa, että lopullisessa ilmiösuunnitelmassanne on kuvailtu yleisesti sen kasvatuspsykologiset lähtökohdat.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>