Oppiainemoduuli

Miten integroida eri oppiainesisältöjä omaan ilmiöön?

Moduulin kirjallisuus: Lonka, K. (2018). Phenomenon-based learning. Teoksessa Phenomenal learning from Finland (s. 173-193). Edita Publishing.

Oheislukemistoa: Lonka, K. (2015). Sovellus: Ilmiölähtöinen oppiminen. Oivaltava oppiminen (s. 121-130). Otava.

AKTIVOINTI

Tässä moduulissa palaamme tarkastelemaan perinteisiä oppiaineita laaja-alaisen osaamisen ja ilmiölähtöisyyden näkökulmasta.

TAVOITE: Opettaja ymmärtää, miten eri oppianesisältöjä voidaan integroida monialaisissa ilmiöprojekteissa ja laaja-alaisen osaamisen rakentamisessa.

Tavoite on saavutettu, mikäli opettaja pystyy moduulin päätteeksi vastaamaan riittävällä tarkkuudella tavoitteeseen liittyvään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi. Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan lokikirjamaisesti hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita.

TUTKIMUSKYSYMYS:

1. Täydennä omaan lokikirjaan seuraava virke omin sanoin:
Mielestäni ilmiölähtöisyys ja laaja-alaisuus tarkoittavat oppiainenäkökulmasta että…

2. Kirjaa oheiseen Flingaan lisäksi aiheen ympärille ylös yksi (uusi) kysymys, johon olet kiinnostunut saamaan aiheeseen liittyen vastauksen.

Kun pääset moduulin loppuun, voit reflektoida lokikirjassa oman käsityksesi muuttumista aiempien vastaustesi avulla.

 

Moduulin tehtävälista

Oppiainemoduulin tehtävälista

 

PROSESSI

Omat oppiaineeni, laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöisyys / POPS ja LOPS

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Next Print Oy.

Palataan jälleen opetussuunnitelman perusteisiin, ja tällä kertaa oman oppiaineesi / omien oppiaineidesi näkökulmasta.

Käy läpi opettamasi asteen mukaisesti oman oppiaineesi / oppiaineidesi sisällöt. Korosta osioita ja lisää kommentteja seuraavien kysymysten mukaan.

1) Miten laaja-alainen osaaminen näkyy omassa oppiaineessani? Mitkä taidot erityisesti korostuvat?

2) Miten voin hyödyntää oman oppiaineeni sisältöjä ilmiölähtöisissä projekteissa? Mieti erityisesti tämän projektin kontekstissa.

 

Samun tiedekanava

Miten teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen toteuttaa ilmiölähtöisyyttä omalla tiedekanavallaan? Minkä oppiaineiden ilmiöitä bongaat videolta? Lisää vastauksesi kommenttina.

Samun tiedekanava (2020, elokuun 21). Samun tiedekanava pähkinänkuoressa [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/lPoAscAlT-o

 

Tietokoneet ilmiönä

Katso oheinen video (HUOM! Kurkkaa erityisesti kohdasta 9:05 eteenpäin) ja lisää sille vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:

1) Mitä videolla tapahtuu, mikä on Steven tavoite?

2) Minkä oppiaineiden osaamista Seven toiminta edellyttää?

3) Vastaako nykykoulu mielestäsi riittävän hyvin tällaisten osaajien tarpeisiin? Pitäisikö sen?

Gamers Nexus (2019, toukokuun 21). Extreme Overclock Gaming Benchmarks with Liquid Nitrogen, Ft. Kingpin 2080 Ti [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/vo5YpyBzQKM

 

Sienien näkymätön internet

Videolla yhdistyvät tieteelliseen tutkimukseen perustuen usean eri oppiaineen näkökulmat. Voisiko se tarjota uusia ideoita omaan ilmiöprojektiinne?

Gross Science (2017, tammikuun 24). Plants Use An Internet Made of Fungus [Videotiedosto]. Haettu: https://www.youtube.com/watch?v=dibKZHhij6k.

 

Biomimiikka taito- ja taideaineissa?

The Biomimicry Institute (2021). Buomimicry.org [Sivusto]. Haettu: https://biomimicry.org/

Luonto tarjoaa lähtökohtaisesti ekologisia ja ympäristöystävällisiä lähteitä inspiraatioksi suunnitteluprosesseihin. Luontoa imitoivaa suunnittelua kutsutaan yleisesti biomimiikaksi (biomimicry). Voisiko se tarjota uusia näkökulmia omaan ilmiöönne?

Lisäresursseja pohdintaan:

Biomimicry 3.8 (2016). Biomimicry.net [Sivusto]. Haettu: https://biomimicry.net/biomimicry

Video, jolla sienirihmasto muodostaa spontaanisti keskusten kohdalle sijoiteltujen ruokapalasten välille Tokion alueen rautatiejärjestelmän kartan.

Harvard Magazine (2010, maaliskuun 31).  Slime mold form a map of the Tokyo-area railway system [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/GwKuFREOgmo

 

Matrix-hypyt yhtälöinä

Allain, R. (2019, maaliskuun 31). The Physics of Building Jumps in The Matrix. WIRED. Haettu: https://www.wired.com/story/physics-of-building-jumps-the-matrix/amp.

Seuraavan artikkelin kirjoittaja on tuntenut kutsumusta kuvata Matrix-elokuvien luonnonlakeja uhmaavat hypyt yhtälöinä. Mitä oppiaineita ja laaja-alaisia taitoja artikkelissa yhdistyy?

 

Tekoälyn Euroviisut

Heaven, W. D. (2020, lokakuun 29). To see what makes AI hard to use, ask it to write a pop song. MIT Technology Review. Haettu: https://www.technologyreview.com/2020/10/29/1011412/human-ai-interaction-creativity-machine-learning-pop-song-eurovision/

1) Mikä on artikkelin mukaan tekoälyteknologioiden ajankohtainen kehityshaaste?

2) Kuuntele kilpailun voittanut AI-viisubiisi (HUOM! Korvamatovaroitus). Mitä mieltä itse olit? Minkälaisia implikaatioita näet tällä kokeilulla tekoälyteknologian tulevaisuuden kehityksen kannalta?

 

Neuroverkon loputon bassosoolo

Katso oheinen video, jolla musiikkivloggari Adam Neely esittelee Dadabots-nimisen koodarikollektiivin hänen jazz-bassoraitansa pohjalta musiikkia loputtomiin generoivan tekoälyn.

1) Minkälainen oli Neelyn reaktio tämän kuullessa tekoälyn luomaa musiikkia?

2) Minkälaisia implikaatioita näet ilmiöllä taito- ja taideaineiden opetukseen?

Adam Neely (2020, joulukuun 21). Making a NEVER-ENDING Neural Net Bass Solo (ft. Dadabots) [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/2xMhRwxXJTc

Voit kuunnella itse bassosooloa täältä: Dadabots (2021, tammikuun 28). Infinite Bass Solo [Videotiedosto]. Haettu: https://youtu.be/RRwJzw4VvZA

 

Stitching the Loop // Yasmin B. Kafai

Yasmin B. Kafai esittelee maker-kulttuuria ja elektronisten tekstiilien parissa toteutettua projektia. Mikä projektissa on erityistä?

Faculty of Educational Sciences (nd). Yasmin B. Kafai: Stitching the Loop. Re-Crafting the Maker Movement with Electronic Textiles. [Videotiedosto]. Haettu: https://player.vimeo.com/video/259652506?app_id=122963

 

Crash Course

CrashCourse (2019, joulukuun 11). CrashCourse [Kanava]. Haettu: https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q.

Crash Coursen veljeksillä on omalaatuinen tapa opettaa eri oppiaineita videoformaatissa. Tutustu kanavalta löytyviin soittolistoihin, löydätkö oman oppiaineesi näiden joukosta? Voitko kenties hyödyntää jotain materiaalia omassa opetuksessasi / ilmiössäsi?

 

Ilmasto-oppi kouluaineeksi?

Saukko, J., & Kaivo-oja, M. (2019, joulukuun 11). Ilmasto-oppi.fi [Sivusto]. Haettu: https://ilmasto-oppi.fi/.

Oheinen kansalaisaloite ajoi ilmasto-opista uutta kouluainetta. Mitkä ovat vireillepanijoiden perustelut aloitteelle? Miten itse arvioisit sen mielekkyyttä? Kannattaisitko sitä itse? Löydätkö vaihtoehtoisia keinoja aloitteen tavoitteiden saavuttamiselle?

Pohdi myös, minkälaisten prosessien kautta kouluun ylipäätään syntyy uusia oppiaineita.

 

Taloustieto kouluaineeksi

Turun Sanomat (2019, huhtikuun 10). Taloustiedosta halutaan uusi oppiaine kouluun – ehdotukselle kerätään kannattajia kansalaisaloitteella. Haettu: https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4542255/Taloustiedosta+halutaan+uusi+oppiaine+kouluun++ehdotukselle+kerataan+kannattajia+kansalaisaloitteella.

Kansalaisaloite.fi (2019, maaliskuun 18). Taloustieto uudeksi kouluaineeksi. VN/1890/2019. Haettu: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4012

Oheinen kansalaisaloite ajoi taloustiedosta uutta oppiainetta kouluihin. Mitkä ovat vireillepanijoiden perustelut aloitteelle? Miten arvioisit aloitteen mielekkyyttä? Kannattaisitko sitä itse? Löydätkö vaihtoehtoisia keinoja aloitteen tavoitteiden saavuttamiselle?

 

Nousevat tieteenalat

Helsingin yliopisto (2021, huhtikuun 26). Kandi- ja maisteriohjelmat. Helsinki.fi [Sivusto]. Haettu:  https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/kandi-ja-maisteriohjelmat?field_dic_degree_level%5B0%5D=1965&field_dic_lang_of_instruction%5B0%5D=1964&field_dic_lang_of_instruction%5B1%5D=1966&field_dic_lang_of_instruction%5B2%5D=1968&field_dic_start_semester=1

Aalto-yliopisto (2020, lokakuun 16). Koulutustarjonta. Aalto.fi [Sivusto]. Haettu: https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta

Koulujen oppiainejako perustuu lähtökohtaisesti yliopistossa vakiintuneisiin tieteenaloihin. Uusia, eri perinteisiä tieteenaloja yhdisteleviä tutkimusohjelmia syntyy yliopistossa kuitenkin huomattavasti tiuhempaan tahtiin kuin uusia oppiaineita.

Tutustukaa ryhmässä linkkien takaa löytyvään Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston maisterikoulutustarjontaan. Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä.

1) Mitkä ovat keskeisimmät nousevat tutkimuskohteet eri tiedekunnissa?

2) Minkälaisia oppiaineita näiden pohjalta voisitte ”leikisti” kehitellä kouluun? Reflektoikaa näiden mielekkyyttä.

3) Pohtikaa nykyisten oppiaineidenne asemaa koulussa. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, mitä ilmiöitä koulussa opetetaan? Minkälaista oppiainetta voisit opettaa oman graduaiheesi perusteella?

 

Älä tipahda kärryiltä I

Helsingin yliopisto (2019, joulukuun 11). Ajankohtaista. Helsinki.fi. Haettu: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista.

Tutustu Helsingin yliopiston uutissivustoon. Minkälaisia mahdollisuuksia yliopisto tarjoaa valmistuneelle opettajalle pysyä kärryillä oman tieteenalan uusimmista tuulista? Tee sivun kautta tarvittavat toimenpiteet jotta voit pysyä ajan tasalla tieteen kiinnostavimmista ilmiöistä myös valmistumisen jälkeen.

Vinkki: Kurkista myös Tiedekulman arkistoon ja YouTube-kanavalle ja pistä sopivat kanavat itselle seurantaan:

Tiedekulma (2021, elokuun 6). Katso ja kuuntele. Helsinki.fi [Sivusto]. Haettu: https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele

 

Älä tipahda kärryiltä II

Nations, D. (2019, marraskuun 11). Top 6 Free Online RSS Readers. Lifewire. Haettu: https://www.lifewire.com/top-free-online-rss-readers-3486649.

Kuten olemme kurssilla oppineet, internet tuo nykypäivänä kaiken maailmassa luodun tiedon ulottuvillemme ennennäkemättömällä tavalla. Sosiaalisen median algoritmit saattavat kuitenkin yksipuolistaa maailmankuvaamme, varsinkin jos käytämme niitä yksipuolisesti uutislähteinämme. Toisaalta pelkkien perinteisten kotimaisten uutislähteiden seuraaminen saattaa jättää olennaisia globaaleja ilmiöitä huomiomme ulkopuolelle.

Onneksi on kuitenkin myös välineitä selata uutislähteitä digitaalisesti mutta somea objektiivisemmalla tavalla.

1) Perehdy oheisesta artikkelista eri uutislukijasovelluksiin.

2) Perusta itsellesi oma mediafeedi, jossa on itseäsi kiinnostavia julkaisuja kansallisesti ja kansainvälisesti kategorioittain. Voit hakea hyviä lukuvinkkejä myös tämän kurssin materiaaleista.

3) Etsi oman tieteenalasi näkökulmasta kiinnostavia tieteellisiä julkaisuja, ja lisää nämä omaan kategoriaansa, jotta pysyt kartalla alasi ajankohtaisista ilmiöistä.

 

ARVIOINTI

Palaset omaan ilmiöön

KESKUSTELKAA moduulin sisältöjen, kirjojen sekä oman kokemuksen pohjalta. Miten voin soveltaa tätä asiaa omassa ilmiössäni? Miten liittyy aikaisempiin kokemuksiini? Mitä voin oppia muilta? Voidaan myös opettaa muille itse oivallettuja asioita.

TUOTTAKAA TIIVISTELMÄHISSIPUHE, joka on suullinen esitys ryhmäreflektion keskeisistä oivalluksista. Esitys tallennetaan joko videona, audiona tai saneltuna tekstinä. Jokainen ryhmäläinen palauttaa tiedoston Clanedin kansioon henkilökohtaisesti.

 

LOKIKIRJA: Oppiainenäkökulma

Tässä tehtävässä arvioimme ymmärryksemme kehittymistä liittyen oman oppiaineemme, laaja-alaisen osaamisen ja ilmiölähtöisyyden suhteeseen.

ALUSSA ASETETTU TAVOITE: Opettaja ymmärtää, miten eri oppianesisältöjä voidaan integroida monialaisissa ilmiöprojekteissa ja laaja-alaisen osaamisen rakentamisessa.

Nyt tarkastelemme tavoitteen toteutumista vastaamalla uudestaan moduulin alussa esitettyihin kysymyksiin.

1. Jatka lausetta vetämällä yhteen keskeisimmät moduulissa oppimasi asiat: 

Mielestäni ilmiölähtöisyys ja laaja-alaisuus tarkoittavat oppiainenäkökulmasta että…

Vastauksen ohjeistettu pituus n. 250 sanaa. Vertaa vastaustasi moduulin alussa lokikirjaan alustavasti täyttämääsi vastaukseen ja arvioi omien tietojesi karttumista ja ymmärryksesi kehittymistä moduulin aikana. Saitko kaikkiin kysymyksiisi vastauksen? Minkälaisen? Peilaa pohdintasi kiinteästi moduulin lähdekirjallisuuteen ja -materiaaliin.

Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huomaathan kirjata vastauksesi myös itsellesi talteen kurssin lopuksi palautettavan lokikirjayhteenvedon laadintaa helpottaaksesi.

2. Osoittakaa ilmiösuunnitelmassanne kohdat, joissa on sulautettuna sen kannalta keskeisiä oppiaineita ja niiden ydinaiheita.

 

SEURAAVAAN MODUULIIN >>