Ilmoittaudu Opetusvideon suunnittelu ja käsikirjoittaminen -koulutukseen

Meilahdessa järjestetään alkusyksystä 2019 videokoulutus, joka on suunnattu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita tuottamaan omia opetusvideoita.

Opetusvideon suunnittelu ja käsikirjoittaminen

Aika: klo 13-16 päivinä 20.8.2019, 3.9.2019 ja 17.9.2019

Paikka: Kokoushuone 7, Biomedicum Helsinki I, os. Haartmainikatu 8

Kouluttaja: Taina Joutsenvirta

Sisältö: Tässä koulutuksessa tutustutaan opetusvideoesimerkkeihin ja erilaisiin toteutustapoihin, videoiden pedagogiseen suunnitteluun sekä käsikirjoittamiseen. Kukin osallistuja laatii opetusvideon käsikirjoituksen ja saa palautetta sen jatkokehittämistä varten.

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 19.8.2019 mennessä.

Kohti sähköisiä tenttejä – Moodle-koulutusta syksyllä

Lääketieteellisen tiedekunnan tavoitteena on hiljalleen siirtyä paperitenteistä sähköisiin tenttikäytäntöihin. Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 järjestimme yhteensä kuusi pilottitenttiä viidellä eri sähköisellä tenttialustalla kartoittaaksemme, mikä toimisi parhaiten Meilahdessa. Omien havaintojemme ja kokemustemme, opettajille lähetetyn kyselylomakkeen, opiskelijoille lähetetyn kyselylomakkeen ja opettajien ja opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päädyimme valitsemaan Moodlen lääketieteellisen tiedekunnan tenttialustaksi. Kun Moodletentti tehdään hyödyntäen Safe Exam Browseria, saadaan tentti tehtyä suljetussa ympäristössä: Opiskelijat eivät tenttiä tehdessään pääse koneillaan minnekään muualle kuin itse tenttiin.

Hampaalla järjestettiin 50 opiskelijan lopputentti Moodlen ja Safe Exam Browserin yhdistelmällä tänä keväänä ja se onnistui ongelmitta ja sai kehuja sekä kurssin vastuuopettajalta että opiskelijoilta. Opiskelijat tekivät tentin luentosalissa omilla koneillaan.

Meilahdessa järjestetään opetushenkilöstölle räätälöityä koulutusta moodletenttien tekoon lokakuussa: ”Tentit Moodlen suljetussa ympäristössä”. Paikka on Terkon atk-luokka.

Päivämäärät koulutuksille ovat:

  • 5.10 klo 13-16
  • 9.10 klo 12-15

Lisäksi 27.8 klo 13-16 järjestetään Terkon atk-luokassa Moodle-klinikka, jonne voi tulla pop up -tyyppisesti kysymään mitä tahansa Moodleen liittyvää.

Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu Henkassa viimeistään vuorokautta ennen koulutusta.

Myös henkilökohtaista tukea voi pyytää ja autamme mielellämme kaikkia pääsemään vauhtiin sähköisten tenttien teossa! Sanna Siirilä toimii Meilahdessa verkkopedagogiikan asiantuntijana ja Heikki Wilenius (heikki.wilenius@helsinki.fi) vastaa erityisesti Meilahden moodletuesta. Lisäksi Helsingin yliopiston moodletiimi auttaa ja opastaa sekä sähköpostitse että livenä Moodleen liittyvissä kysymyksissä (moodle@helsinki.fi).

Moodle-klinikka Meilahdessa 14.2. klo 12.30-15

Klinikalla keskitytään oman kurssin rakentamiseen verkko-opetuksen tukihenkilöiden tuella. Voit olla paikalla koko ajan tai tarpeen mukaan vain hetken.Klinikan jälkeen kurssisi vastaa paremmin opetuksesi tarpeita:
– Saat vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka omalla kurssillasi ovat ajankohtaisia.
– Saat pedagogista ohjausta kurssisi opetusmenetelmien ja -tehtävien kehittämiseen.
– Pystyt ottamaan uusia aktiviteetteja ja toimintoja käyttöösi.
– Pystyt kurssin jälkeen kehittämään omia Moodle-kurssejasi itsenäisesti mm. kurssin visuaalisen ilmeen parantaminen, kurssin rakenteen kehittäminen oppimislähtöisemmäksi.

Paikka: Meilahden kampuskirjasto Terkko, atk-luokka sali 1029, Haartmaninkatu 4

Ilmoittaudu klinikalle Henkassa  Löydät koulutuksen valitsemalla järjestäväksi organisaatioksi Opetusteknologiapalvelut.