”This is just the start!” – tack till dem som deltog i gruppmentorskapsprogrammet 2017–2018!

Maj förde traditionsenligt med sig avslutningen för gruppmentorskapsprogrammet som körde igång i höstas. De cirka trettio grupper som hade deltagit i programmet samlades torsdag kväll i Tankehörnan för att dela med sig av sina upplevelser, såväl tillsammans som aktörerna och mentorerna separat. Deltagarna fick ge varandra respons och dessutom diskutera sina nästa steg efter programmet.

Studenterna fick många positiva erfarenheter

Programmets studentmedlemmar, aktörerna, berättade att de hade upplevt mentorskapet som mycket positivt.

 • Jag lärde känna fantastiska nya kollegor och blev säkrare på mina val.
 • Efter mentorskapet känner jag mig säkrare på mitt eget kunnande och min egen expertis.

Stärkt självförtroende och framtidstro har varit det viktiga med programmet för många.

 • Mentorskapet visade mig att också de mest professionella experterna måste börja någonstans och att utexaminering inte betyder att man är helt och hållet färdig. Och att det är helt ok!
 • Jag lärde mig lita på min intuition och fick mod att tro på min egen expertis och på att man modigt kan delta i arbetslivet fastän man är nybörjare.

Också kamratstödet ansågs viktigt.

 • Jag började se hur mitt kunnande placerar sig bland nyutexaminerade inom mitt område och märkte att vi alla funderar på liknande saker gällande karriären.
 • Mentorskapet gav mig möjligheter att dela med mig av mina tankar också om teman jag var osäker på. Jag känner att man får krafter av att dela med sig, när man ser att andra också är osäkra och står inför utmaningar.

I stundenternas kommentarer framfördes även mycket praktiska frågor om saker som att söka arbete eller exempelvis internationella studenters upplevelser av den finländska kulturen.

 • Mentorskapet hjälpte mig att planera mina studier och välja ett magisterprogram. Jag fick mer självförtroende både för att söka praktik- och arbetsplatser och för att studera.
 • Mentorskapet gav mig många nya perspektiv på arbetslivet och att söka arbete, och jag fick inspiration för att hitta min egen väg.

Mentorerna uppmuntrade inför framtiden

Under avslutningen fick mentorerna både dela sina erfarenheter med varandra och ge sina aktörer hälsningar inför framtiden.

 • Helt fantastiska, smarta och kunniga aktörer! Tack för det här året.
 • Nya idéer och iver, jag känner mig inspirerad av er.

Flera av mentorerna deltog i programmet redan för andra gången, vissa till och med med flera års erfarenhet. Teman som lyftes fram i den gemensamma diskussionen var bl.a. gruppdynamik, aktörernas mångfald och gruppernas aktivitet. Gemensamma diskussioner och uppmuntran samt möjlighet att fundera på sin egen potential och på framtiden upplevdes som givande – men samma saker upplevdes även som utmanande.

Erfarenheterna var positiva och aktörerna fick även praktiska tips av mentorerna.

 • Man har lärt sig lita på sina egna styrkor.
 • Ta inte allt det här för allvarligt, gör det ni tycker om och njut av livet!
 • Kom ihåg att be om råd – this is just the start!

Med sikte på nästa period

Planeringen av programmets nästa period börjar igen i god tid, och därför är det viktigt med respons. Det samlas bland annat in respons om den arbetsbok för mentorskap som var i bruk för första gången under denna period. Ansökningstiderna och de praktiska arrangemangen för nästa period preciseras i höst.

Text och bilder: Miika Mertanen