Vi söker mentorer till programmet 2018-19

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram börjar åter i november 2018. Nu söker vi igen entusiastiska mentorer. Målet i mentorskapet är att stöda studeranden att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt. De flesta studenterna som deltar i programmet är i slutet av sina studier och kommer från olika branschen. Gruppstorleken är mellan 2-4 aktorer.

Anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med elomake.

Erfarenheterna från de tidigare programmen har varit ytterst uppmuntrande. Stödet till studeranden är mycket värdefullt, men också mentorerna som har deltagit i programmet har upplevt att de har fått mycket. Läs mera om mentorernas erfarenheter nedan.

Gruppmentorskapsprogrammet som börjar i november 2018 inleds med ett gemensamt öppningsmöte till både aktorer och mentorer den 20.11.2018 klockan 17-19. Mentorskapet avslutar också med ett gemensamt sammanträffande i Maj 2019.

Mera information: Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.