Ansök om att bli mentor 2020–2021!

ryhmätyöskentelyä

Gruppmentorskapprogram för perioden 2020–2021 startar igen i november och vi letar nu efter mentorer för studentgrupper.

Detta är ett jubileumsår: programmet hålls för tionde gången! Du har nu ett fantastiskt tillfälle att hjälpa studenter mot examen och arbetsliv.

Det behövs mentorer som kan leda gruppen på svenska – anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med Lyyti!

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAMMET 2020–2021

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2020–2021 börjar med ett inledande evenemang 25.11.2020. Programmet ordnas på distans via Zoom. För att delta behöver du en dator, smartphone eller surfplatta. Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2021.

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAM HÄR

Vänligen fyll i och skicka in ditt ansökningsformulär senast den 20 september (OBS! Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts).

Vi kommer att meddela dig resultatet av ansökningsprocessen i slutet av september.

Mera information: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/ansok/?lang=sv eller  Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.