Ett nytt matematiskt STACK-plugin för Moodle

Under Moodles nästa serviceavbrott den 13 september installeras ett nytt STACK-plugin. STACK gör det möjligt för lärare att göra sofistikerade datorstödda tentamina i matematik och relaterade discipliner.

Närmare information (på engelska)

Ta gärna kontakt moodle @ helsinki.fi om du har frågor eller vill ha skolning.