Moodle utbildning (våren -22)

Registrering och ytterligare information i Helsingfors universitets personalutbildningssystem vid Suffeli Learning (bruksanvisning). Länkar till anmälning finns i listan nedan.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Kom också ihåg

Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

  • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
  • ett kortfattat och kort faktablad
  • en hands on workshop
  • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning finns i Flamma Moodle & MOOC -kurser.