Kom till Moodle utbildning!

Under säsongen 2022 kommer flera Moodle-utbildningar att erbjudas. Ämnen för utbildningar sträcker sig från grunderna till mer djupgående teman. Utbildningar är distansutbildning på Zoom.

Registrering och ytterligare information är i personalutbildningssystem vid Suffeli Learning (instruktioner i Flamma). Länkar till anmälning (Suffeli Learning) finns i listan nedan.

Augusti:

September:

October:

November:

December:

* markerad med en asterisk: en halvtimme från slutet av träningen är reserverad för frågor.

 

Alla andra framtida utbildningar kommer att uppdateras till denna lista.

 

Kom också ihåg

Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

 • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
 • ett kortfattat och kort faktablad
 • en hands on workshop
 • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-utbildningar

 

Utbildning: Moodle Grupparbete 6.4.2022 kl. 15-17 i Zoom

Denna utbildning är på finska.

Anmäla sig till utbildning i SAP Suffeli.

Med hjälp av Moodles verktyg kan du stödja studenternas grupparbete t.ex. genom att

 • skapa egna forum för grupper
 • ta emot grupparbeten och bedöma dem så att alla medlemmar i gruppen får bedömningen samtidigt
 • dela olika uppgifter och material med olika grupper eller dölja dem.

Efter kursen du kan

 • skapa grupper och göra det möjligt för studenter att bilda grupper på egen hand.
 • ta gruppfunktionerna i bruk till exempel i ett forum och i samband med inlämningsuppgifter.
 • du förstår skillnaderna mellan grupptyperna ”synliga grupper” och ”skilda grupper” och du kan välja en grupptyp som passar din kurs.

Kom också ihåg Digipeda Kafé varje torsdag!

Välkommen!


Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara en föreläsning eller ett interaktivt webinar, ett kortfattat och kort faktablad, en hands on workshop eller en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning: Moodle & MOOC -kurser.

Öppna luckan till Moodles julkalender!

Moodle-teamet vid undervisningsteknologiservicen har gjort en adventskalender i Moodle som innehåller tips, fakta och annat Moodle-relaterat innehåll.

Adventskalendern skapades med H5P-aktiviteten och finns tillgänglig på finska och på engelska:

Hoppas denna speciella tid på året blir fylld med glädje!

Moodle-teamet
moodle@helsinki.fi
Undervisningsteknologiservicen

Moodle-utbildning tillgänglig

Detaljerad information och registrering på Suffeli Learning (länkar ovan).

Kom också ihåg:

Kom också ihåg undervisningskaféet varje torsdag, se i Flamma!

Välkommen!


Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

 • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
 • ett kortfattat och kort faktablad
 • en hands on workshop
 • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning finns i Flamma: Undervisningsteknologiservicens kurser.

Workshopaktivitetens tidsinställda kollegiala utvärdering fungerar inte för tillfället

Det är möjligt att automatiskt dela ut turer för kollegial utvärdering i Workshopaktiviteten när inlämningsfasen är över. Detta görs på fliken ”Tidsinställd utlottning av utvärderingsturer” i workshoppen.

Tyvärr fungerar lottningen inte med tillförlitlighet för tillfället. Problemet har identifierats i flera undervisningsanstalter och rapporterats till Moodle.org. Förhoppningsvis kan felet åtgärdas snabbt.

Under tiden måste workshoppen manuellt flyttas från inlämningsfasen till fasen för kollegial utvärdering på fliken ”Lottning av utvärderare”.