Utbildning: Moodle Grupparbete 6.4.2022 kl. 15-17 i Zoom

Denna utbildning är på finska.

Anmäla sig till utbildning i SAP Suffeli.

Med hjälp av Moodles verktyg kan du stödja studenternas grupparbete t.ex. genom att

  • skapa egna forum för grupper
  • ta emot grupparbeten och bedöma dem så att alla medlemmar i gruppen får bedömningen samtidigt
  • dela olika uppgifter och material med olika grupper eller dölja dem.

Efter kursen du kan

  • skapa grupper och göra det möjligt för studenter att bilda grupper på egen hand.
  • ta gruppfunktionerna i bruk till exempel i ett forum och i samband med inlämningsuppgifter.
  • du förstår skillnaderna mellan grupptyperna ”synliga grupper” och ”skilda grupper” och du kan välja en grupptyp som passar din kurs.

Kom också ihåg Digipeda Kafé varje torsdag!

Välkommen!


Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara en föreläsning eller ett interaktivt webinar, ett kortfattat och kort faktablad, en hands on workshop eller en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning: Moodle & MOOC -kurser.