Unitube-videor i Moodle är ur bruk den 8.6.2021

Det sker ett användningsavbrott i Unitube-videotjänsten tisdagen den 8 juni 2021. Avbrottet varar hela dagen och gäller alla Unitube-tjänster. Användningsavbrottet beror på en obligatorisk versionsuppdatering av Unitubes bakgrundssystem Opencast, med hjälp av vilken vi möjliggör bättre fortsatt utveckling av Unitube-tjänsterna.

Under användningsavbrottet 8.6.2021:

 • Unitube-uppladdningssajten, Unitubes plattform för visning av videor och Unitube-salarna och -studiorna är ur bruk.
 • Unitube-videor i Moodle är ur bruk.
 • Kontakta IT-Helpdesk vid problem.
 • Se nyheten i Flamma.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar universitetsfolket!

Workshopaktivitetens tidsinställda kollegiala utvärdering fungerar inte för tillfället

Det är möjligt att automatiskt dela ut turer för kollegial utvärdering i Workshopaktiviteten när inlämningsfasen är över. Detta görs på fliken ”Tidsinställd utlottning av utvärderingsturer” i workshoppen.

Tyvärr fungerar lottningen inte med tillförlitlighet för tillfället. Problemet har identifierats i flera undervisningsanstalter och rapporterats till Moodle.org. Förhoppningsvis kan felet åtgärdas snabbt.

Under tiden måste workshoppen manuellt flyttas från inlämningsfasen till fasen för kollegial utvärdering på fliken ”Lottning av utvärderare”.

Vad är nytt i Moodle 3.1?

Moodle uppdaterades till version 3.1.4 den 10.1.2017.

Ändringar och förbättringar till den gamla (3.0) version:

 • När läraren utvärderar inskickade uppgifter ser hon allt i en ruta. PDF-filer kan annoteras direkt i webbläsaren, därför rekommenderas det att uppgifter inlämnas i PDF format.
 • Skräpkorgen: av misstag raderade Moodle-element kan återställas under två veckors tid.
 • Om Mapp-resursen innehåller flera filer kan man ladda ner dem i en zip fil.
 • Läraren kan fastnåla viktiga diskussionsämnen i början av diskussion.
 • Diskussionsämnen har en permalänk med vilken man lätt kan länka till diskussion.

Läs mera av de nya egenskaperna på engelska.

Helsingfors universitet kommer inte att ta följande egenskaper i bruk:

 • CBE – Competence based education
 • Global search, allmänt sök
 • Taggar
 • Annotering av andra än pdf filer
 • LTI verktyg
 • Metalänkade kurser

Se även höjdpunkterna om den uppdaterade versionen på videon:

Moodle 3.0 versionen i bruk

Under avbrottet (29.6.2016 kl 8.00-9.45) uppdaterade Moodle (version 3.0), vilket ger små förbättringar. Den uppdaterade versionen av Moodle innehåller viktiga korrigeringar och några nya funktioner t.ex. under registrerade användare, testverktygen, snabbmeddelanden och enklare redigering av sektionerna.

Tilläggsinformation om det som kommer att uppdateras hittar du på: https://docs.moodle.org/30/en/New_features

Se också höjdpunkterna om den uppdaterade versionen på videon:

 

Om du har någonting att fråga om uppdatering, kontakta oss ok-moodle (ÄT) helsinki.fi