Vad är nytt i Moodle 3.1?

Moodle uppdaterades till version 3.1.4 den 10.1.2017.

Ändringar och förbättringar till den gamla (3.0) version:

 • När läraren utvärderar inskickade uppgifter ser hon allt i en ruta. PDF-filer kan annoteras direkt i webbläsaren, därför rekommenderas det att uppgifter inlämnas i PDF format.
 • Skräpkorgen: av misstag raderade Moodle-element kan återställas under två veckors tid.
 • Om Mapp-resursen innehåller flera filer kan man ladda ner dem i en zip fil.
 • Läraren kan fastnåla viktiga diskussionsämnen i början av diskussion.
 • Diskussionsämnen har en permalänk med vilken man lätt kan länka till diskussion.

Läs mera av de nya egenskaperna på engelska.

Helsingfors universitet kommer inte att ta följande egenskaper i bruk:

 • CBE – Competence based education
 • Global search, allmänt sök
 • Taggar
 • Annotering av andra än pdf filer
 • LTI verktyg
 • Metalänkade kurser

Se även höjdpunkterna om den uppdaterade versionen på videon: