Har du gömt din epostadress i Moodle?

Som Moodle-användare kan du redigera dina profilinställningar och bl.a. besluta över vem som får se din e-postadress. Det förinställda och rekommenderade alternativet för inställningen Visning av e-post är Endast andra kursdeltagare får se min e-postadress. Användarna kan också välja alternativet Göm min e-postadress från alla.

Om du har gömt din e-postadress från alla andra användare, märk att adressen inte heller används i de e-postmeddelanden Moodle skickar ut. Det mest typiska fallet är prenumeration av inläggen i diskussionsforum. Istället för din egen e-postadress använder Moodle då en noreply-adress med påminnelse ”Svara inte på detta e-postmeddelande” som from och reply-to-adress i alla dina meddelanden. Detta innebär att ingen kan heller svara till dig; istället går svaren till en administrativ skräppostmapp.

Instruktioner för kontrollering av dina inställningar hittar du på svenska i Student guiden, på finska också på Lärarguidens sida Omat asetukset (Min profil) och på engelska på http://docs.moodle.org/23/en/Update_profile.

Moodle förnyades

Moodle uppdateras från version 1.9 till 2.2 under midsommarveckans avbrott. Det första som märks är nytt utseende som fortsättningsvis utnyttjar universitetets grafiska instruktioner med fakultetsfärgerna. Nytt är också Navigering-blocket för alla användare och Inställningar-blockets innehåll för lärarna. Märk också alternativet att ”docka” block från sidobalkarna till vänstra kantens ”dockingstation” för att spara utrymme. Lärarna kommer förhoppningsvis att märka ett antal nyheter bland aktiviteterna och inställningarna.

Studentguiden uppdateras till den nya versionen. Dessutom kommer ett övningsområde för studerandena att publiceras efter sommaren. Den finska lärarguiden kommer att uppdateras. Instruktioner på engelska finns redan nu på docs.moodle.org. Utbildningarna för lärarna fortsätter efter sommaren. En svenskspråkig utbildning ordnas to 17.8 och en engelskspråkig utbildning ti 21.8. Du hittar utbildningarna i personalutbildningskalendern Henkka där du också kan anmäla dig, förutom till den engelskspråkiga utbildningen som har en egen anmälningsblankett. Vid frågor kontakta gärna ok-moodle@helsinki.fi. Märk, att vi är på semester mellan 12.7 och 3.8.2012.

Radering av oanvända kursområden

Antalet kursområden i Moodle har ökat ständigt enligt det ökande intresset och undervisningsbruk i Moodle. Lärare skapar nya kursområden för varje kursgång, dvs. exempelvis för IKT-körkortet hösten 2010 och hösten 2011, vilket ofta är det mest meningsfulla sättet att göra. Det har resulterat i ett antal oanvända kursområden för kurser som redan har slutat, och kursområden med liknande namn i kurskategorierna. Det förorsakar en del extra besvär för studerande när de vill hitta sina aktuella kursområden bland det stora antalet kurser i listan. Därför är det meningsfullt att stänga och t.o.m. radera föråldrade och oanvända kursområden vilket också förkortar lärarnas lista med egna kurser. Dessutom förbereder denna process migrationen till Moodle 2 sommaren 2012.

Den automatiska processen som förbereder radering av oanvända kursområden startas hösten 2011. Kursområden som a) har inte besökts på 12 månader b) har över 12 månader gammalt startdatum plockas med i processen. Dessa kursområden raderas inte omedelbart utan kursdeltagare med lärarrättigheter får e-post-meddelanden om situationen. Om kursområdet har flera lärare, kom överens om kursområdets fortsatta behov med läraren som är ansvarig för kursen. Lärarna kommer att få minst tre meddelanden före kursområdet slutligen raderas. Stegen i processen går enligt följande:

  • Steg 1: om kursområdet är öppet för studerande, det stängs
  • Steg 2: kursområdet flyttas till en dold kategori och göms från HY-Moodle-sidan men kan nås med kursområdets direkta adress.
  • Steg 3: Kursområdet raderas.

Lärarna får ett e-postmeddelande två månader före varje steg. Om kursområdet fortsättningsvis är i undervisningsbruk, raderingsprocessen kan avbrytas under Steg 1 genom att regigera Kurses startdatum via Administration av kurs/Inställningar och efter Steg 2 genom att kontakta ok-moodle@helsinki.fi och begära kategoribyte. Märk att startdatumet inte kan vara i framtiden om studerande ska ha möjlighet att logga in.

Om du är den ansvariga läraren för kursen och vill snabba upp raderingsprocessen, kontakta gärna ok-moodle@helsinki.fi.