Koirien aktiivisuusmittari enteilee lemmikkien terveysteknologian yleistymistä

Mittaatko sykettä, liikkumista tai lepoa jollain teknisellä laitteella? Julkaisetko lenkkipolkusi reitin sosiaalisessa mediassa? Nykyisin lähes kaikkea ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa voidaan mitata, seurata ja jakaa kotioloissa. Terveysteknologia ei kuitenkaan ole ainoastaan ihmisten yksinoikeus, vaan markkinoilla on myös lemmikkieläimille suunniteltuja mittausvälineitä. Olen hankkeen tutkijan ja aktiivisen koiraharrastaja Henna Syrjälä kanssa testanneet viime keväästä lähtien omilla koirillamme Whistle -aktiivisuusmittaria. Käytössä Whistle on osoittautunut koukuttavaksi lemmikin aktiivisuuden seurantavälineeksi, joka avaa näkymän koiran päivärytmiin ja sen muutoksiin.

Whistle toimii samaan tapaan kuin ihmisten aktiivisuusmittarit, se mittaa liikuntaa, liikunnan intensiivisyyttä sekä lepoa minuutin tarkkuudella. Laitteen uusimmassa versiossa on lisäksi paikannustoiminto, joka piirtää koiran sijainnin ja liikkeet karttapohjalle. Kaulapantaan kiinnitettävä Whistle päivittää keräämänsä tiedot langattomasti älypuhelinsovellukseen, jossa tietoja voi selata ja julkaista esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä. Lokitietoja voi myös täydentää kuvin ja tekstein. Kun Whistle -sovellus on asennettu esimerkiksi ulkoiluttajan älypuhelimeen, jää sovellukseen merkintä myös siitä, kenen kanssa ja millaista (juoksu, kävely, uinti, leikki) liikuntaa on harrastettu. Sovellusta voi käyttää näin esimerkiksi perheen sisäiseen yhteydenpitoon. Tiedot liikkumisesta ja levosta päivittyvät sovellukseen silloinkin, kun koira jää yksin kotiin esimerkiksi työpäivän ajaksi. Koiran puuhastelua voi siis tarkastella myös etänä.

Koiratutkia, paikannusjärjestelmiä ja koirakameroita on ollut tarjolla esimerkiksi metsästyskäyttöön jo pitkään, mutta Whistlen ensisijainen tarkoitus on edistää koiran hyvinvointia sekä vahvistaa omistajan ja lemmikin välistä suhdetta. Taustalla on tarve ymmärtää lemmikkieläintä, sen vointia ja tarpeita. Koirien ylipaino-ongelmien ja liikuntaelinsairauksien yleistyessä laite opastaa säännölliseen ja tavoitteelliseen liikkumiseen, mutta myös riittävään lepoon. Samalla se kannustaa myös lemmikin omistajaa liikkumaan. Sovellus antaa palautetta ja tekee koosteita niin päivittäisestä, viikoittaisesta kuin kuukausittaisesta aktiivisuudesta. Sovellus onnittelee, kun liikuntatavoitteisiin päästään sekä muistuttaa, kun tavoitteista jäädään. Se tarjoaa lisäksi vertailutietoa saman rotuisten, kokoisten ja ikäisten koirien saamasta liikunnasta ja levosta.

Molemmille testaajille Whistlen käyttö on muodostunut arkiseksi: päivän päätteeksi on mielenkiintoista selata päivän tapahtumia ja lisätä merkintöjä vaikkapa harrastuksista tai annetuista lääkkeistä. Laite myös helpottaa ajankäytön suunnittelua esimerkiksi koulutusharjoitteissa. Henna myös yhdistelee toisella sovelluksella omasta liikkumisestaan keräämiään tietoja Whistlen tietoihin. Laitteen keskeinen puute on juuri kerätyn tiedon rajallisuus ja se, ettei sovellus keskustele muiden sovellusten kanssa. Hyötykäyttö esimerkiksi tottelevaisuuskoulutuksessa edellyttää, että omistaja tekee lisäksi muistiinpanoja harjoitusten vaativuudesta ja luonteesta. Olisi myös mielenkiintoista, jos esimerkiksi oma kalorikulutus tai syke olisi mahdollista liittää Whistlen tietoihin. Koira ja omistaja voisivat harjoitella tavoitteellisesti yhdessä!

Whistle on toistaiseksi saatavilla vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta valmistajan mukaan saatavuutta laajennetaan jatkossa. Myös kilpailijoita laitteelle on jo ilmennyt. Esimerkiksi kehitysvaiheessa oleva Fitbark -aktiivisuusmittari mahdollistaa ihmisen ja koiran liikkumiseen liittyvien tietojen yhdistämisen. Jää nähtäväksi, miten teknologia yleistyessään muuttaa eläimen ja ihmisen välistä suhdetta tai lemmikinomistajien arkea. Syveneekö ymmärrys esimerkiksi koiran käyttäytymisestä tai sen muutoksista? Muuttuvatko eläinlääkärin diagnoosit tai suositukset jotenkin? Katoaako ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta jotain olennaista, jos sitä tarkkaillaan lisääntyvästi teknologian välityksellä? Nyt markkinoilla olevat laitteet ovat vasta ensimmäinen askel lemmikkien terveysteknologian yleistymisessä. Koirapuistoissa ja harjoitusleireillä tekniset laitteet tuntuvat ainakin herättävän kiinnostusta.

Teksti: Ari Kuismin