HYVÄT Autumn Meeting 2020 & Remote Christmas Party

Welcome to the HYVÄT Autumn General Meeting on Monday November 30th, starting at 18.00 at Zoom. After the meeting, we will have a remote Christmas Party in the same Zoom meeting, where the results of the Best Supervisor Prize submissions will be announced.
Link to the Zoom meeting will be announced later.

One of the points on the agenda is electing a board for HYVÄT in 2021. We are currently looking for board members to be elected in the meeting. The positions in the board include chairperson, secretary, treasurer and event coordinator among others. Feel free to contact me or phd-board@helsinki.fi for more information about the HYVÄT board, or just show up in the meeting to ask questions. If you cannot attend the meeting yourself, you can also volunteer for a board position even by contacting the HYVÄT board at phd-board@helsinki.fi.


Additionally, the meeting will decide on the Action Plan and Budget of HYVÄT for 2021, so it is a great opportunity to affect on the focal points of what HYVÄT is doing next year.

See below the agenda for the Autumn Meeting both in Finnish and English.

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUKTIJAT ry
  
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Aika: 30. marraskuuta 2020, klo 18.00
Paikka: Etäkokous Zoomilla


Asialista

• Kokouksen avaus
• Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Asialistan hyväksyminen

• Kokousvirkailijoiden valinta

• puheenjohtaja
• sihteeri
• pöytäkirjantarkastajat (2 kpl)
• ääntenlaskijat (2 kpl)
• Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
• Vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksut
• Vuoden 2021 talousarvio
• Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajan valinta
• Vuoden 2021 hallituksen muiden jäsenten valinta (6-12 hlö)
• Vuoden 2021 toiminnantarkastajien valinta (2+2 hlö)
• Muut esille tulevat asiat
• Kokouksen päätös

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT RY

General autumn meeting
Time:  November 30th 2020, at 18.00
Location: Remote meeting via Zoom

Agenda

• Opening the meeting
• Legality and quorum
• Approving the agenda

• Election of meeting officials

• Chairperson
• Secretary
• Scrutinizers (2)
• Tellers (2)
• Accepting the action plan for the year 2021
• The joining and membership fees of 2021
• The budget for the year 2021
• Election of the chairperson of the board for 2021
• Election of other board members for 2021 (6-12 people)
• Election of auditors for 2021 (2+2 people)
• Other matters
• Closing the meeting
CategoriesUncategorizedTags