HYVÄT Spring Meeting 2021

The HYVÄT spring meeting will be held remotely via Zoom on 31st March 2021 at 18.00. As members of HYVÄT, you are warmly invited attend. The spring meeting’s agenda is mandated by the organization’s bylaws, and can be found below in both English and Finnish.

In the meeting it will also be possible to elect new members to the HYVÄT board of 2021 — if you are interested, please contact the HYVÄT chair Tommi Mäklin (tommi.maklin ‘at’ helsinki.fi) before the meeting.

The Zoom meeting information has been sent to the HYVÄT members via email.

HYVÄT Spring Meeting 31 March 2021 at 18.00 agenda

1. Opening the meeting
2. Legitimacy of the meeting
3. Approving the agenda
4. Electing chairperson for the meeting
5. Electing secretary for the meeting
6. Electing two scrutinisers and two tellers for the meeting
7. Annual report, financial statement, and auditors’ report from the year 2020
8. Approving the financial statement and discharging the accountables from liability
9. Electing new board members or officers (possible)
10. Other matters
11. Closing the meeting

HYVÄT ry:n kevätkokous 31.3.2021 klo 18.00, esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Kahden pöytäkirjantarkistajan ja ääntenlaskijan valinta
7. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020
8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Uusien hallituksen jäsenten valinta (mahdollinen)
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

CategoriesUncategorizedTags