HYVÄT Spring Meeting 23 March at 17.00

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT RY
Kevätkokous

Aika: 23.3.2020 klo 17.00
Paikka: Viisi Penniä, Mannerheimintie 55

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 5. Kokouksen sihteerin valinta
 6. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 7. Vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 9. Hallituksen tai virkailijoiden täydentäminen (mahdollinen)
 10. Muut käsiteltävät asiat
 11. Kokouksen päätös

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT RY
Spring meeting

Date: 23rd of March 2020 at 17.00
Location: Viisi Penniä, Mannerheimintie 55

Agenda

 1. Opening the meeting
 2. Legitimacy of the meeting
 3. Approving the agenda
 4. Electing chairperson for the meeting
 5. Electing secretary for the meeting
 6. Electing two scrutinizers and two tellers for the meeting
 7. Annual report, financial statement and auditors’ report from the year 2019
 8. Approving the financial statement and discharging the accountables from liability
 9. Electing new board members or officers (possible)
 10. Other matters
 11. Closing the meeting