Talousarvio 2008

Talousarvio 1.1.2008 – 31.12.2008


Varsinainen toiminta


Opinto- ja koulutustoiminta

Kulut

Matkakorvaukset 30 €

Tiedettä ja kaljaa -iltojen kulut 50 €

Fuksitoiminta 200 €

Alumnitoiminta 20 €

Paneelit ja seminaarit 60 €

Kulttuuritoiminta 150 €

Kulut yhteensä 510 €

Tuotot yhteensä 0 €

Tiedotustoiminta

Kulut

Poleemin painatuskulut 2000 €

Poleemin postituskulut 30 €

Kulut yhteensä 2030 €

Tuotot

Mainostuotot 200 €

Järjestölehtituki 650 €

Tuotot yhteensä 850 €

Jäsentilaisuudet

Sitsit ja muut juhlat

Kulut 1200 €

Lipputuotot 1900 €

Ekskursiot

Kulut 20 €
Tuotot 0 €

Kuppalan illanvietot

Kulut 300 €

Tuotot: Kulttuuri-iltamat, liput 50 €

Kulut yhteensä 1520 €

Tuotot yhteensä 1950 €

Järjestötoiminta

Kulut

Toimistokulut 30 €

Palvelumaksut 80 €

Urheilutoiminta 200 €

Edustuskulut 150 €

Jäsenmaksukulut 50 €

Kulut yhteensä 510 €

Tuotot yhteensä 0 €

Varsinaisen toiminnan kulujäämä 1990 €

Varainhankinta

Kulut

Merkkihankinnat 150 €

Kulut yhteensä 150 €

Tuotot

Merkki- ja laulukirjamyynti 150 €

50-vuotishistoriikkiavustus 500 €

Tuotot yhteensä 650 €

Avustukset

Kulut yhteensä 0 €

Tuotot

HYY:n toiminta-avustus 2000 €

Tuotot yhteensä 2000 €

Kaikki kulut yhteensä 4940 €

Kaikki tuotot yhteensä 5450 €

Tilinpäätössiirrot

Varausten lisäys

50-vuotishistoriikkivaraus 500 €

Tilikauden ylijäämä 10 €

Leave a Reply