Talousarvio 2009

Talousarvio 1.1.2009–31.12.2009

Varsinainen toiminta

Opinto- ja koulutustoiminta

Kulut

Matkakorvaukset            30 €

Tiedettä ja kaljaa -iltojen kulut        100 €

Fuksitoiminta            250 €

Alumnitoiminta            20 €

Paneelit ja seminaarit            60 €

Kulttuuritoiminta            150 €

Kulut yhteensä            610 €

Tuotot yhteensä            0 €

Tiedotustoiminta

Kulut

Poleemin painatuskulut            2000 €

Poleemin postituskulut            30 €

Kulut yhteensä            2030 €

Tuotot

Mainostuotot                200 €

Järjestölehtituki            550 €

Tuotot yhteensä            750 €

Jäsentilaisuudet

Sitsit ja muut juhlat

Kulut                1200 €

Lipputuotot                1900 €

Ekskursiot

Kulut                20 €

Tuotot                0 €

Kuppalan illanvietot

Kulut                200 €

Tuotot: Kulttuuri-iltamat, liput        50 €

Kulut yhteensä            1420 €

Tuotot yhteensä            1950 €

Järjestötoiminta

Kulut

Toimistokulut            30 €

Palvelumaksut            80 €

Urheilutoiminta            300 €

Edustuskulut                150 €

Jäsenmaksukulut            50 €

Kulut yhteensä            610 €

Tuotot yhteensä            0 €

Varsinaisen toiminnan kulujäämä    1970 €

Varainhankinta

Kulut

Merkkihankinnat            150 €

Kulut yhteensä            150 €

Tuotot

Merkki- ja laulukirjamyynti        150 €

50-vuotishistoriikkiavustus        500 €

Tuotot yhteensä            650 €

Avustukset
Kulut yhteensä            0 €

Tuotot

HYY:n toiminta-avustus            2000 €

Tuotot yhteensä            2000 €

Kaikki kulut yhteensä        4820 €

Kaikki tuotot yhteensä        5350 €

Tilinpäätössiirrot

Varausten lisäys

50-vuotishistoriikkivaraus            500 €

Tilikauden ylijäämä            30 €