Polho ry:n talousarvio 2011

Talousarvio 2011, Polho ry

Ajalle 01.01.2011-31.12.2011

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2.2.2011

Varsinainen toiminta Arvio (€)

Opetus- ja koulutustoiminta

Kulut

Matkakorvaukset 30

Tiedettä ja kaljaa -illat 100

Fuksitoiminta 200

Alumnitoiminta 20

Paneelit ja seminaarit 100

Opintopiiri 300

Kulttuuritoiminta 200

Kulut yhteensä 950

Tuotot yhteensä 0

Tiedotustoiminta

Kulut

Poleemin painatuskulut 2000

Poleemin postituskulut 20

Kulut yhteensä 2020

Tuotot

Mainostuotot 1000

Järjestölehtituki 500

Tuotot yhteensä 1500

Jäsentilaisuudet

Sitsit ja muut juhlat

Kulut 1500

Tuotot 2800

Ekskursiot

Kulut 20

Tuotot 0

Kuppalan illanvietot

Kulut 150

Tuotot 0

Kulut yhteensä 1670

Tuotot yhteensä 2800

Järjestötoiminta

Kulut

Toimistokulut 30

Palvelumaksut 60

Urheilutoiminta 300

Edustuskulut 150

Polho ry:n tuki Poleemille 500

Jäsenmaksukulut 50

Kulut yhteensä 1090

Tuotot yhteensä 0

Varsinaisen toiminnan kulujäämä 1430

Varainhankinta

Kulut

Merkkihankinnat 0

Kulut yhteensä 0

Tuotot

Merkki- ja laulukirjamyynti 150

Tuotot yhteensä 150

Avustukset

Kulut

Oman järjestön historiikkiavustus 500

Kulut yhteensä 500

Tuotot

HYY:n toiminta-avustus 1800

Tuotot yhteensä 1800

Kaikki kulut yhteensä 6230

Kaikki tuotot yhteensä 6250

Tilikauden ylijäämä 20