Koronapassi Polhon vuosijuhlilla

* In English below

Olemme yhdistyksen hallituksen kanssa päättäneet, että Polho Ry:n 55+1 vuosijuhlassa tullaan käyttämään koronapassia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselta tapahtumaan osallistuvalta edellytetään todistusta joko täydestä rokotussarjasta, sairastetusta taudista tai yksityisellä otetusta koronatestistä. Ilmoittautuessasi ja lipun ostaessasi sitoudut käyttämään koronapassia. 

Todistukset ovat löydettävissä OmaKannasta. Kirjaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla osoitteessa kanta.fi. Todistukset löytyvät Omakannan etusivulta kohdasta ”EU:n koronatodistus” ja sen alta linkistä ”siirry Koronatodistus-osioon”. Koronatodistus-osiosta löytyvät pdf-linkit EU:n virallisiin koronatodistuksiin. Voit ottaa todistuksesta kuvankaappauksen ja näyttää sitä juhlaan saapuessasi mobiililaitteelta tai tulostaa siitä paperisen version. Todistuksessa näkyy nimi ja syntymäaika sekä koronavirukselle olennaiset tiedot, kuten rokotuksen tai testituloksen ajankohta, eikä muita terveystietoja. 

Vaadimme yksityisellä otettua koronatestiä siitä syystä, että emme halua kuormittaa julkista terveydenhuoltoa vuosijuhlan takia. Yksityisellä otettu todistus tulee todennäköisesti erikseen sähköpostiin, eikä löydy Omakannasta. Asiaa voi selvittää kyseiseltä yksityiseltä laitokselta, jossa testi otetaan. Testi tulee olla otettuna 48 tuntia ennen juhlaa. Olettehan meihin yhteydessä, mikäli yksityinen laitos ei pysty toimittamaan todistusta testistä tässä ajassa. Tuloksen aikataulua kannattaa selvittää yksityiseltä laitokselta jo ennen testiin hakeutumista. 

Täysi rokotesarja tarkoittaa kahta rokotetta, jotka on saatu vähintään kaksi viikkoa ennen juhlaa. Omakannan todistuksessa tulee siis näkyä, että 2/2 rokoteannosta on saatu. 

Sairastustodistus on pätevä, mikäli covid19-taudista parantumisesta on korkeintaan 6 kuukautta aikaa. Omakannalla on ollut vaikeuksia toimittaa kaikkien parantuneiden tietoihin sairastustodistusta, joten jos todistusta ei löydy, vaikka olet sairastanut taudin, sellainen on mahdollista saada terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittamana. Voit myös käyttää sen tukena testitulostodistusta, joka näyttää positiivisen tuloksen siltä ajalta kun sairastit koronan. Tämä löytyy Omakannasta testitulostodistus-kohdasta. 

Haluamme järjestää vastuullisen juhlan, jonka vuoksi käytämme koronapassia. Nykyisellä rokotustahdilla kaikkien juhlaan osallistuvien on ollut mahdollista saada täysi rokotussarja ennen juhlaa. Tälläkin hetkellä Kaisa-kirjastolla on pop up-rokotuspiste, jota kannattaa hyödyntää. Rokotus on kaikille ilmainen, ja seisomme Helsingin Yliopiston tavoin sen takana, että jokaisen tulisi rokottautua covid19-virusta vastaan. Jos et esim. terveydellisistä syistä ole pystynyt rokottautumaan, voit olla meihin yhteydessä. Olemme avoimia käymään asiasta keskustelua ja etsimään reiluja ratkaisuja. Yksityinen testitodistus on mahdollisuus heille, jotka eivät omasta tahdostaan ole rokottautuneet.

We have decided with the board of the association that a covid-19 certificate will be used at Polho Ry’s 55 + 1 anniversary celebration. This means that each participant in the event is required to have a certificate of either a full series of vaccinations, proof of having had the disease in the last six months or a corona test taken privately. When you register and buy a ticket, you agree to presenting one of the above.

Certificates can be found in OmaKanta. You log in to the service with online banking IDs at kanta.fi. The certificates can be found on the front page of Omakanta under “EU corona certificate” and below it in the link “go to the Corona certificate section”. The corona certificate section contains pdf links to official EU corona certificates. You can take a screenshot of the certificate and display it on your mobile device when you arrive at the party, or print a paper version of it. The certificate shows the name and date of birth, as well as information relevant to the coronavirus, such as the date of vaccination or test result, and not other health information.

We demand a private corona test for the reason that we don’t want to burden public healthcare because of the anniversary party. A certificate taken by a private person is likely to be sent separately by e-mail. You can find more information about the certificate through the private healthcare provider. The test should be taken 48 hours before the party. Please contact us if a private institution is unable to provide a certificate of test within this time. 

A complete vaccine series means two vaccines received at least two weeks before the party. The certificate should therefore show that 2/2 of the vaccine dose has been received.

A medical certificate is valid if there is a maximum of 6 months for recovery from covid19 disease. Omakanta has had some issues providing these certificates, but if theres a problem you can get the certificate through a healthcare professional.. You can also use a positive test result confirmation from the time you had covid. This can be found in Omakanta.

We want to celebrate your anniversary responsibly and that’s why we require a covid19-certificate. At the current rate of vaccination, it has been possible for all participants in the celebration to receive a full series of vaccinations before the celebration. If you have not been able to get the vaccination due to a health reason, you can contact us. We are open to discussing this and finding fair solutions. A private test certificate is an option for those who have not voluntarily been vaccinated.