Opettajaystävällistä kehittävää palautetta

Kehittävä Palautteemme on osoittautunut syvälliseksi ja monipuoliseksi varhaiskasvatuksen kehittämisen välineeksi. Sen mahdollisuuksien saattaminen opettajien helposti käytettäväksi on kuitenkin osoittautunut kovaksi haasteeksi. Huhtikuun 4-5 saimme vieraita NCSoft korealaisesta ohjelmointiyrityksestä, joka kehittää digitaalista opettajaystävällisiä varhaiskasvatuksen kehitysympäristöä. Pyrimme siihen, että käyttöliittymässämme olisi opettajille tietoperustaisen kehittämisen avaimet vain yhden klikkauksen päässä. Kunnianhimoisella laadun kehittämisellä ja pätevällä ohjelmoinnilla tällainen käyttöliittymä on mahdollinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *