Sauvasekoittimien tehokkuuden ja energiankulutuksen vertailu

Vertailemamme sauvasekoittimet:

Braun Multiquick –sauvasekoitin 

OBH Nordica Chilli // Stick mixer

Sauvasekoittimia käytetään yleisesti soseuttamiseen ja sekoittamiseen. Tässä tutkimuksessa käytimme kahta sauvasekoitinta pirtelön valmistamiseen. Raaka-aineina käytimme banaania, jäätelöä ja maitoa. Tutkimuskysymyksenämme oli, mitä eroja on sauvasekoittimien tehokkuudella ja energiankulutuksella. Tehokkuutta mittasimme sillä, kuinka nopeasti pirtelö valmistuu ja energiaa mittasimme samanlaisilla energiankulutusmittareilla. Ajankäytöstä olimme tehneet suunnitelman janakaaviona.

Valmistimme pirtelöt samanaikaisesti kahdessa samamuotoisessa astiassa. Aineksia käytettiin yhtä paljon molempiin pirtelöihin. Mittasimme ensin aineet kulhoihin ja laitoimme sekoittimet ja mittarit valmiiksi. Aloitimme valmistuksen yhtä aikaa ja käytimme samanlaista tekniikkaa.

Tulokset:

Chilli sauvasekoittimella pirtelö valmistui 54 sekunnissa ja Multiquick sauvasekoittimella 60 sekunnissa. Energiankulutusmittareilla ei saatu mitattua tulosta, koska kulutus oli niin pieni (>0.01 kWh). Molemmilla sekoittimilla saimme aikaiseksi tasaisen ja kuohkean pirtelön. Ajallisesti koko tutkimukseen kului lähes puolet vähemmän aikaa kuin olimme suunnitelleet.

Laskimme myös, kuinka kauan sauvasekoitinta olisi pitänyt käyttää, jotta mittarilla olisi saatu tulos mitattua (mittari näyttää alimmillaan 0.01kWh). Sauvasekoitinta olisi pitänyt käyttää 1.5 minuuttia, jotta mittari olisi näyttänyt tuloksen.

Laskimme energiankulutuksen kaavalla W x h = Wh.

Alin mittarin näyttämä lukema on 0.01kWh = 10 Wh

Molempien sauvasekoittimien teho on 400W

400W X = 10Wh

X = 10Wh / 400W

X = 0.025h = 1,5min.

Tulos 1.5 minuuttia

Pohdinta:

Vertailun jälkeen totesimme, että olisimme voineet toteuttaa kokeen toisella tavalla. Meidän olisi kannattanut asettaa tietty aikaraja, miten kauan sekoitamme pirtelöitä ja sitten vertailla pirtelöiden rakennetta ja makua. Nyt sekoitimme kunnes pirtelöt olivat mielestämme valmiita, mikä on melko suhteellinen käsite. Emme voi siis sanoa tuloksia kovinkaan luotettaviksi.  Ajankäyttömme olimme yliarvioineet reilusti. Työ valmistui puolet pienemmässä ajassa kuin olimme arvioineet. Työnjako onnistui hyvin suunnitelman mukaisesti.

Kokeen tulokset olivat odotuksenmukaiset. Olimme ajatelleetkin sekoittimien olevan suunnilleen yhtä tehokkaita ja pirtelöiden onnistuvan hyvin. Kaiken kaikkiaan koe oli mielestämme mukava toteuttaa ja opimme paljon uutta.

Priska Pyykkönen ja Noora Pitkänen      

 

Leave a Reply