Fyysikkoseura

Suomen Fyysikkoseura perustettiin vuonna 1947. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Helsingin yliopiston fysiikan professori Nils Fontell. Seura pyrkii edistämään fysiikan harrastamista ja kiinnostusta fysiikkaan. Seuran jäseniksi voivat hakea henilöt, joilla on fyysikon koulutus tai pätevyys. Seura julkaisuee yhdessä Suomen matematiikan yhdistyksen kanssa Arkhimedes aikakauslehteä, jossa on kotimaisilla kielillä alan artikkeleita. Vuosittaiset Fysiikan päivät ovat Fyysikkoseuran järjestämät.