TIEDEKESKUSPEDAGOGIIKAN HANKKEELLE EU-RAHOITUS

Kansainväliselle tutkimus- ja opetushankkeelle, CREATIONs – Innovative ways to make scince education and scientific careers attractive to young people, on myönnetty EU:n päätöksellä 1,8 miljoonan euron rahoitus vuosille 2015-2018. Opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö osallistuu hankkeeseen informaalin tiedeoppimisen ja opettajien roolin kehittämiseen keskittyvällä tutkimuksellaan. Hankkeeseen pyritään kytkemään mukaan myös yliopiston alumnitoimintaa.

Rahoitus myönnettin EU:n 2020-Innovations and Responsible Research -hakuohjelmanScience with and for Society -ohjelman Young People and Science –osiosta. Kolmelle vuodelle myönnetystä 1,8 miljoonan euron rahoituksesta opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikön osuus vastaa yhden henkilön palkkausta.

Pyrkimys innostaa nuoria mukaan tieteen maailmaan
CREATIONS-hanke pyrkii tuottamaan tietoa ja käytänteitä tukemaan ja lisäämään nuorten tietämystä tieteen ja teknologian merkityksestä heidän omassa toiminnassaan niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Lisäksi hankeen tarkoituksena on saattaa sekä tytöt että pojat tieteen maailmaan formaalin ja informaalin oppimisen avulla sekä kannustaa heitä työuralle tieteen alalla.

Hankkeessa mukana laaja joukko kansainvälisiä toimijoita
CREATIONs –tutkimuskonsortiota johtaa saksalainen Bayreuthin yliopisto, joka on opettajankoulutuslaitoksen pitkäaikainen yhteistyökumppani informaalin oppimisen alalla. Muita vakiintuneita partnereita konsortiossa ovat mm.Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN, European Physical Society EPS, Tukholman Tekniska Högskolan ja sen yhteydessä toimiva Vetenskapens Hus. Näiden lisäksi mukana on useita muita yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja tiedeviestinnän asiantuntijoita.

CREATIONS jatkaa opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan eurooppalaista tutkimusyhteistyötä, jossa muita meneillään olevia hankkeita ovat Open Discovery Science ja Inspiring Science Education – INSPIRE.

Tiedekeskuspedagogiikan yksikkö aktiivisesti mukana useissa muissa hankkeissa
Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa (140 000 euroa) LISÄKE- tutkimus- ja kehityshanketta, jossa tuotetaan koulujen ja opettajien käyttöön uutta Augmented Reality –teknologiaa. Hankkeeseen liittyy myös yhdessä Turku University Research Centren, Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa tammikuussa 2015 aloitettu TEKESin rahoittama (1,1 M euroa) MIRACLE-Mixed Reality -tutkimushanke, jossa tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö vastaa kahdentoista suomalaisen museon, tiedenäyttelyn ja kulttuurilaitoksen pedagogisten ratkaisujen koordinoinnista ja tutkimuksesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.