1.3 Tarkenna tuloksia

Miten tiedonhaku sujui? Melkein aina hakiessa on hetkiä, jolloin uusista näkökulmista on apua. Mieti hetki ainakin näitä asioita.

Liian vähän tuloksia?

Saatko hakuja tehdessäsi vain muutaman tuloksen? Kokeile hakea aiheesi eri puolia erikseen. Kokeile vaihtoehtoisia sanoja ja yhdistele sanoja OR-operaattorilla. Aiheen rajaus on tärkeää, mutta tiedonhakuja tehdessä laajempi tarkastelutapa auttaa hahmottamaan lähdekirjallisuutta yleensä paremmin kuin kapea. Tarkoitus on saada kiinni siitä, millä monilla eri tavoilla aihetta on aiemmin käsitelty tutkimuksessa. Tulet joka tapauksessa käyttämään lähteenä vain osaa löytämistäsi tuloksista.

Tulokset ovat aiheen vierestä

Nyt on puolestaan aika tarkentaa näkökulmaa ja lisätä hakuun sanoja. Tietokannat käyttävät sanastoja dokumenttien kuvailuun. Etsi käyttämäsi tietokannan sanasto (Subject Terms, Thesaurus, asiasanat) ja vertaa käyttämiäsi sanoja siihen. Käytetäänkö aiheestasi tällä tieteenalalla tai tällä kielialueella termiä, jota et ollut tullut ajatelleeksi? Tarkista kaikki keskeiset käsitteesi sanastosta ja käytä niitä haussa. Voit kokeilla myös sanojen yhdistämistä AND-operaattorilla.

Helmenkasvatus – tiedonhaku yhdestä dokumentista käsin

Joskus sanahakujen tulokset eivät enää parane ja näkökulman vaihto on paikallaan. Valitse tulostesi joukosta paras osuma ja tutki sitä tarkemmin: kuka sen on kirjoittanut? Missä lehdessä se on ilmestynyt tai kuka sen on kustantanut? Mitä teoksia tai artikkeleja lähdeluettelosta löytyy? Millä sanoilla kirja tai artikkeli on kuvattu tietokannassa? Kannattaa katsoa läpi saman kirjoittajan muut artikkelit, saman lehden uusimmat numerot ja tehdä muutama haku dokumentin yhteydestä löytyneillä, sen aihetta kuvailevilla sanoilla (asiasanat, Subject Terms). Tätä kutsutaan tiedonhakuyhteyksissä helmenkasvatukseksi.

Tiedonlähteen valinta

Kun kyse on elektronisista lähteistä, kannattaa aina kokeilla useampaa palvelua. Tietokantojen sisältö ja tieteenalapainotukset vaihtelevat ja vain kokemus auttaa löytämään sopivimman. Hakutapasi saattaa myös toimia paremmin jonkin tietyn tietokannan käyttöliittymässä. Mieti myös, minkä ikäistä aineistoa tarvitset ja kuinka paljon aikaa voit käyttää sen läpi käymiseen.

Tieteellisen tiedon kriteerit ja vertaisarviointi

Vertaisarviointia pidetään yleisesti tärkeimpänä tieteellisten julkaisujen laadun kriteerinä. Vertaisarviointi (Peer review, Referee-menettely) tarkoittaa, että ennen julkaisuluvan saamista tutkimuksen on lukenut vähintään yksi saman alan asiantuntija. Hänen tehtävänsä on huomauttaa ja pyytää korjauksia, jos tutkimuksessa on jotakin metodisesti tai sisällöllisesti epäselvää. Vertaisarvioidut julkaisut on siis tarkistettu niiden asianmukaisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.